Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana - Organizace doktorského studia na FSV UK. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D. 

Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení viz zde. 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO DOKTORSKÉ PROGRAMY MODERNÍ DĚJINY A MODERN HISTORY

Děkan Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro doktorské studijní programy Moderní dějiny a Modern History v prezenční i kombinované formě studia pro akademický rok 2023/24.

Podmínky přijímacího řízení a elektronická přihláška pod odkazy na programy Moderní dějiny a Modern History viz níže. 

Termín podání přihlášky: 2. 9. 2023

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO DOKTORSKÉ PROGRAMY MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA A AREA STUDIES

Děkan Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro doktorské studijní programy Mezinárodní teritoriální studia a Area Studies v prezenční i kombinované formě studia pro akademický rok 2023/24.

Podmínky přijímacího řízení a elektronická přihláška pod odkazy na programy Mezinárodní teritoriální studia a Area Studies viz níže. 

Termín podání přihlášky: 5. 9. 2023

Studijní programy v českém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Studijní programy v anglickém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Přihlášky do doktorského studia na akademický rok 2023/2024 je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna 2023 zde

Area Studies

Economics and Econometrics

Economics and Finance

International Relations 

Media and Communication Studies

Modern History 

Political Science

Public and Social Policy

Sociology

DOKTORANDI O STUDIU NA FSV UK

Kontaktní osoby

 V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat studijní referentky pro doktorské studium: 

Referentka Studijní program Kontakt Místnost
Mgr. Denisa Šmejkalová

Sociologie/Sociology, Veřejná a  sociální politika/Public and Social Policy, Mezinárodní teritoriální studia / Area Studies, Moderní dějiny/Modern History

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 237

205
Mgr. Andrea Kohoutová

Politologie/Political Science, Mezinárodní vztahy/International Relations 

E-mail:
andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 224

211
Bc. Eva Masáková Ekonomie a finance/Economics and Finance

E-mail:
eva.masakova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 164

211
Ing. Kristýna Trojanová Mediální a komunikační studia/Media and Communication Studies

E-mail:
kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 238

211

Přehled školitelů

Vhodného školitele pro svou disertační práci si můžete vyhledat v aplikaci Přehled školitelů v SIS, kde lze zjistit názvy témat disertačních prací, které daný školitel aktuálně vede.

Prostřednictvím e-mailové adresy  uvedené v aplikaci je následně možné vybraného školitele kontaktovat.

Záznam z online dne otevřených dveří