Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana - Organizace doktorského studia na FSV UK. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D. 

Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení viz zde. 

Studijní programy v českém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Studijní programy v anglickém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Přihlášky do doktorského studia na akademický rok 2024/2025 je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna 2024 zde

Area Studies

Economics and Econometrics

Economics and Finance

International Relations 

Media and Communication Studies

Modern History 

Political Science

Public and Social Policy

Sociology

DOKTORANDI O STUDIU NA FSV UK

Kontaktní osoby

 V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat studijní referentky pro doktorské studium: 

Referentka Studijní program Kontakt Místnost
Mgr. Denisa Šmejkalová

Sociologie/Sociology, Veřejná a  sociální politika/Public and Social Policy, Mezinárodní teritoriální studia / Area Studies, Moderní dějiny/Modern History

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 237

205
Bc. Eva Masáková Ekonomie a finance/Economics and Finance

E-mail:
eva.masakova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 164

211
Ing. Kristýna Trojanová

Mediální a komunikační studia/Media and Communication Studies

Politologie/Political Science, Mezinárodní vztahy/International Relations 

E-mail:
kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 238

211

Přehled školitelů

Vhodného školitele pro svou disertační práci si můžete vyhledat v aplikaci Přehled školitelů v SIS, kde lze zjistit názvy témat disertačních prací, které daný školitel aktuálně vede.

Prostřednictvím e-mailové adresy  uvedené v aplikaci je následně možné vybraného školitele kontaktovat.

Záznam z online dne otevřených dveří

Aktuality

 • Vyjeďte na letní kurzy němčiny na partnerské univerzity

  V rámci přímé meziuniverzitní spolupráce nabízíme studentům možnost absolvovat letní kurz německého jazyka na partnerských univerzitách Heidelberg, des Saarlandes, Giessen a TU Dresden. Termín podání přihlášky je 23. dubna 2024.

 • Letní škola SDG: Planetary Health v Ženevě

  SDG Summer School: Planetary Health se bude konat v Ženevě od 1. do 26. července a čtyři studenti z 4EU+ univerzit obdrží stipendiu pokrývající náklady na dopravu, ubytování a stravu. Absolventi obdrží 6 ECTS. Deadline pro přihlašování je 30. dubna

 • Přihlášky na seminář prestižní sítě Europaeum

  Nyní je možné se přihlašovat na seminář prestižní sítě Europaeum, který se zaměřuje na tvorbu politiky v Bruselu. Europaeum vybere pro tento seminář 20 studentů magisterského či doktorského programu z členských univerzit této sítě. Úspěšným kandidátům bude poskytnuto bezplatné ubytování a budou jim hrazeny přiměřené cestovní náklady v rámci Evropy. Uzávěrka přihlášek je 24. května 2024.

 • Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2025/2026

  1. dubna 2024 byly otevřeny přihlášky ke stipendiím Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026. Účastnit se můžete série webinářů k jednotlivým stipendiím.

 • Jarní kolo podávání přihlášek do programu POINT je otevřeno

  Pro jarní kolo 2024 programu POINT je možné žádosti o podporu podávat od 1. dubna 6:00 hod. do 30. dubna 2024 16:00 hod. Přihlášky do programu POINT se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace systému interních soutěží UK. Aplikace se uzavře 30. dubna 2024 v 16 hodin.

 • Přihlášky na výjezdy přes mezi-univerzitní a mezi-fakultní dohody

  Od 1. do 30. 4. 2024 si studenti mohou podat přihlášku na výjezd v rámci meziuniverzitních či mezifakultních dohod. Studovat v zahraničí se nemusí jen v rámci Erasmus+. Univerzita Karlova a také naše fakulta má uzavřen velký počet partnerských smluv s univerzitami na všech kontinentech světa.