CHARAKTERISTIKA PROGRAMU EKONOMIE A FINANCE

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU EKONOMIE A FINANCE

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.

Uplatnění absolventů

Doktorský program je orientován na ekonomickou teorii a její aplikaci v ekonomických a finančních analýzách. Program se zaměřuje na modelování a analýzu ekonomických procesů a chování ekonomických agentů za pomocí užití moderních mikroekonomických, makroekonomických, ekonometrických a finančních nástrojů. Absolventi programu mají odborné znalosti ve výše uvedených disciplínách, které je připravují na práci expertů v mezinárodních organizacích, akademiků, ekonomů centrálních bank a jiných finančních institucí.