Financování

Financování

financování

Studium v zahraničí není většinou moc levná záležitost, nicméně v rámci drtivé většiny programů jsou nabízena mnohá stipendia.

K podpoře výjezdů studentů a akademiků do zahraničí využívá FSV UK primárně dva univerzitní fondy - Fond mobility a program na Podporu internacionalizace POINT.

V případě potřeby dofinancování studentských mobilit (netýká se programu Erasmus+) jsou žadatelé informováni o možnosti využít prostředky z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK. 

Barrande Fellowship Programme pro Ph.D. studenty

Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy výzkumných pobytů ve Francii

(a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), 

(b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů. Více informací o přihlášce na webu Domu zahraniční spolupráce.

Pro žadatele uspořádal Francouzský institut v Praze (IFP) dne 15. 12. 2020 informační webinář, na kterém byla nabídka stipendií představena. Zájemci, kteří se akce nezúčastnili, si mohou pustit videozáznam. Tyto webináře se konají každoročně. Více informací na stránkách Francouzského institutu.

DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ