Financování

Financování

financování

Studium v zahraničí není většinou moc levná záležitost, nicméně v rámci drtivé většiny programů jsou nabízena mnohá stipendia.

K podpoře výjezdů studentů a akademiků do zahraničí využívá FSV UK primárně dva univerzitní fondy - Fond mobility a program na Podporu internacionalizace POINT.

V případě potřeby dofinancování studentských mobilit (netýká se programu Erasmus+) jsou žadatelé informováni o možnosti využít prostředky z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK. 

Financování RUK

Pro více informací o možnostech financování zahraničních výjezdů a pobytů jděte na web Univerzity Karlovy.

DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Kucera Scholarship na University of St. Thomas, USA v LS 2024/25

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v letním semestru akademického roku 2024/2025 v rámci Kucera Scholarship.

Vybraný/á student/ka nebude hradit školné a obdrží stipendium, které pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Zbývající náklady a poplatky včetně povinného zdravotního pojištění si student bude hradit sám, případně z jiných zdrojů. Pro studenty UK je pro letní semestr 2024/2025 k dispozici jedno semestrální místo.

Stipendium je určeno pro studenty české národnosti a s trvalým pobytem v ČR. Výběrové řízení se týká studentů bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze předměty úrovně undergraduate. K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty
v anglickém jazyce:

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
• motivační dopis
• konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
• doporučující dopis z katedry (může být v češtině)
• aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
• doklad o jazykové způsobilosti

Příjem přihlášek studentů v online aplikaci:
• 25. května - 10. června 2024 včetně

Termíny programu Fulbright

Aktuální termíny programů Fulbrightovy komise:

Uzávěrka 2.vlny přihlášek do programu Fulbright Specialist je 15. prosice 2023

Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní, etc.
Program není určen pro individuální výzkum.
Tato nabídka se vztahuje na tradiční alokaci 5 Specialistů v ČR, s částečným spolufinancováním hostitelské instituce.
Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na https://www.fulbright.cz/.../hostovani-americkych-akademiku/, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat, pište prosím na fulbright@fulbright.cz

Uzávěrka studentského programu na 2024/2025 pro výzkum je 1. února 2024

Visiting Student Researcher je vynikající příležitost pro studenty magisterských a především doktorských programů pro výzkumné projekty ve všech oborech (kromě klinické medicíny) související s diplomovými nebo disertačními pracemi, na doplnění výzkumu,etc. Pobyty jsou v rozsahu 4-9 měsíců na univerzitě dle vlastního výběru.

Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

S otázkami se prosím obracejte na Andreu Semacovou semancova@fulbright.cz

 
Uzávěrka Fulbright-Schuman programu na 2024/2025 je 1. prosince 2023

Pro výzkumné projekty zaměřené na vztahy EU a USA, problematiku EU nebo jejích institucí, je určen program Fulbright-Schuman. Dále je v jeho rámci nabízeno stipendium akademickým administrátorům.

Program administruje Fulbrightova komise v Belgii, více informací a kontakty najdete na: https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/