Financování

Financování

financování

Studium v zahraničí není většinou moc levná záležitost, nicméně v rámci drtivé většiny programů jsou nabízena mnohá stipendia.

K podpoře výjezdů studentů a akademiků do zahraničí využívá FSV UK primárně dva univerzitní fondy - Fond mobility a program na Podporu internacionalizace POINT.

V případě potřeby dofinancování studentských mobilit (netýká se programu Erasmus+) jsou žadatelé informováni o možnosti využít prostředky z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK. 

Barrande Fellowship Programme pro Ph.D. studenty

Program je určen studentům Ph.D. všech oborů a nabízí stipendijní podporu pro krátkodobé výzkumné stáže v délce 1 - 3 měsíce na francouzských univerzitách nebo pro doktoráty pod dvojím vedením «cotutelles».

Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy výzkumných pobytů ve Francii

(a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), 

(b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky přímo DZS AIA na adresu aia@dzs.cz nejpozději do 4. února 2022. Další informace k podávání přihlášek jsou k dispozici zde.

Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů. Více informací o přihlášce na webu Domu zahraniční spolupráce.

Informační webinář pro zájemce z českých VŠ se uskuteční dne 9. prosince 2021 od 11:00 h, na webinář je nutné se předem registrovat vyplněním formuláře. Více informací na stránkách Francouzského institutu.

Financování RUK

Pro více informací o možnostech financování zahraničních výjezdů a pobytů jděte na web Univerzity Karlovy.

DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ