ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM)

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM)

STUDENTSKÉ MOBILITY

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

  • vyjíždějící studenti: 700 EUR/měsíc
  • přijíždějící studenti: 800 EUR/měsíc

Cestovní náklady:

  • Jednotkový příspěvek na dopravu (tam a zpět) dle vzdálenosti výchozího místa a místa konání aktivity.
  • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

Navýšení finanční podpory pro studenty se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě tradiční finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia v rámci programu Erasmus+.

Více informací k nalezení na stránkách Evropské kanceláře Rektorátu UK, která rovněž žádosti o navýšení stipendií vyřizuje:

Více informací o studentské mobilitě v rámci programu E+ICM naleznete zde


AKADEMICKÉ A ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpody se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

  • vyjíždějící zaměstnanci: 180 EUR/den (1. – 14. den), 126 EUR/ den (15. – 60. den)
  • přijíždějící zaměstnanci: 140 EUR/den (1. – 14. den), 98 EUR/den (15. – 60. den)

Cestovní náklady:

  • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti výchozího místa a místa konání aktivity (viz tabulka výše).
  • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Více informací o akademické mobilitě v rámci programu E+ICM naleznete zde

KONTAKT

Koordinátorka Erasmus+ ICM (OZS FSV): PhDr. Veronika Šilhová, e-mail: exchange@fsv.cuni.cz.

Záležitosti související se zpracováním konkrétních mobilit:

Vyjíždějící studenti a akademici - Ing. Radek Kovács (outgoing@fsv.cuni.cz)

Přijíždějící studenti a akademici - Bc. Barbora Stará (incoming@fsv.cuni.cz)