ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita - AKADEMICKÉ POBYTY

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita - AKADEMICKÉ POBYTY

English flag

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Obecné informace o programu najdete zde.     

Výsledek obrázku pro erasmus credit mobility

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Výzva 2019 - do 31. července 2022

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit STA** Počet mobilit STT***
Institut mezinárodních studií (IMS)  Černá Hora University of Montenegro  0 1
  Bosna a Hercegovina University of Sarajevo  1 2
  Arménie Yerevan State University  1 0
Institut ekonomických studií (IES) Albánie Epoka University 1 0

** STA: Staff Mobility for Teaching

*** STT: Staff Mobility for Training 

 

Výzva 2020 - do 31. července 2023

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit STA** Počet mobilit STT***
Institut mezinárodních studií (IMS) Moldávie Moldova State University 2 0
Institut mezinárodních studií (IMS) ve spolupráci s HTF Kazachstán  Al-Farabi Kazakh National University 2 0

** STA: Staff Mobility for Teaching

*** STT: Staff Mobility for Training 

PODMÍNKY AKADEMICKÝCH POBYTŮ

Akademické mobility mohou být dvojího charakteru:

1. Výukový pobyt (Staff Mobility for Teaching):

 • minimální délka pobytu: 5 pracovních dnů
 • maximální délka pobytu: 2 měsíce
 • v minimální délce 5 pracovních dní je minimálně délka výuky: 8 vyučovacích hodin (hodiny lze kumulovat).
 • výuka musí probíhat formou přednášek, seminářů a/nebo konzultací se studenty

2. Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training):

 • minimální délka pobytu: 5 pracovních dnů
 • maximální délka pobytu: 2 měsíce
 • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

!!! Účast na konferenci není uznatelnou aktivitou v rámci výukového pobytu ani pobytu školení !!!


Výběr kandidátů

 • akademik si výjezd domlouvá s příslušným institutem FSV UK
 • Institut zasílá na OZS seznam nominovaných akademiků včetně plánu jejich akademických a výzkumných aktivit na daný výjezd, podepsaný ředitelem příslušného institutu FSV UK
 • výjezd nominovaných akademiků není garantován, dokud nominaci nepotvrdí partnerská univerzita

FINANČNÍ PODPORA

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

 • Vyjíždějící zaměstnanci: 180 EUR/den (1. – 14. den), 126 EUR/den (15. – 60. den)

Cestovní náklady:

 • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a hostující institucí v zahraničí.
 • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

PROCES APLIKACE

Proces aplikace je podrobně popsán v anglické verzi stránek Zahraničního oddělení FSV. 

Prosím, klikněte níže, pokud máte zájem o:

 1. Staff Mobility for Teaching 
 2. Staff Mobility for Training 

KONTAKT

Oddělení zahraničních styků FSV (OZS FSV): PhDr. Veronika Šilhová (e-mail: exchange@fsv.cuni.cz)

Odbor zahraničních vztahů UK - Evropská kancelář (EK RUK): PhDr. Denis Žernov (e-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz)