Oddělení zahraničních styků (OZS)

Oddělení zahraničních styků (OZS)

Oddělení zahraničních styků zajišťuje mezinárodní mobilitu studentů a zaměstnanců FSV UK a zodpovídá za naplňování internacionalizačních aktivit fakulty. Je administrativním centrem všech významných mezinárodních programů, do nichž je fakulta zapojena, jako je Erasmus+, výměny studentů a akademiků v rámci mezifakultních, meziuniverzitních a mezivládních dohod, koordinuje strategická partnerství a zodpovídá za organizaci a koordinaci letních škol. 

Úřední hodiny zahraničního oddělení FSV UK

 

Pondělí: 13:30 - 16:30

Úterý: 9:00 - 11:00

Středa: 13:30 - 15:30

Pátek: 9:00 - 11:00

 

Pokud vám výše zmíněné časové sloty nevyhovují, prosím, napište email koordinátorovi/ koordinátorce zahraničního oddělení a sjednejte si schůzku.  

PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ STYKY

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Vedoucí oddělení zahraničních styků

Jméno Oblasti specializace Telefon E-mail

Mgr. Michaela Rudinská

(kancelář 216a)

Rozvojový fond, POINT, stipendia

Strategická partnerství, internacionalizace

Konzultační hodiny pouze po předchozí domluvě

222 112 228 svoz@fsv.cuni.cz

 

Tým mobilit

Jméno Oblasti specializace Telefon   E-mail

Zástupkyně vedoucí:

Bc. Marie Stanovská 

(kancelář 216)

Meziuniverzitní/ mezifakultní spolupráce - vyjíždějící a přijíždějící studenti

Meziuniverzitní spolupráce - akademici

Fond mobility

Letní škola TFAS Prague (AIPES) 

222 112 221 studyabroad@fsv.cuni.cz

Ing. Magdaléna Čapková

(kancelář 216)

ERASMUS+ studentská mobilita -  přijíždějící studenti

ERASMUS+ ICM - přijíždějící studenti

ERASMUS+ praktické stáže - přijíždějící studenti

ERASMUS+ statistiky - přijíždějící studenti

222 112 273 incoming@fsv.cuni.cz

Ing. Radek Kovács

(kancelář 216a)

ERASMUS+ studentská mobilita -  vyjíždějící studenti

ERASMUS+ Mezinárodní kreditová mobilita - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ praktické stáže - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ absolventské stáže - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ krátkodobé mobility pro doktorandy - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ akademická mobilita 

ERASMUS+ mobility zaměstnanců 

ERASMUS+ bilaterální dohody

ERASMUS+ statistiky - vyjíždějící studenti, akademická mobilita, školení zaměstnanců

Letní škola Leadership exCHANGE  (North Carolina, USA)

222 112 235 outgoing@fsv.cuni.cz

PhDr. Veronika Šilhová

(kancelář 216a)

Free mover program - přijíždějící studenti (Ukrajina)

ERASMUS+ Mezinárodní kreditová mobilita - výzvy a projekty

222 112 140

exchange@fsv.cuni.cz

Mgr. Antonella Kopic Bernardon

(kancelář 216)

Mezivládní dohody

CEEPUS, AKTION, DAAD

Freemover vyjíždějící/ přijíždějící studenti

 

222 112 187 inbound@fsv.cuni.cz

Mgr. Barbora Čapinská

(kancelář 216a)

Přijíždějící / hostující výzkumníci a stážisté

Short Research Visit Programme

Visegradský Fond

222 112 186 mobility@fsv.cuni.cz
       

UPOZORNĚNÍ:

Agendu zahraničních pracovních cest (cestovní příkazy a vyúčtování)  spravuje Ekonomické oddělení    

 

Vedoucí Oddělení cizojazyčných studijních programů

Jméno Oblasti specializace Telefon E-mail

RNDr. Michal Semian, Ph.D.

(kancelář 218)

Erasmus Mundus Joint Master Degree Programmes

222 112 184 degreeprograms@fsv.cuni.cz

Tým bakalářských a navazujících magisterských programů v anglickém jazyce

Jméno Oblasti specializace Telefon  E-mail

Mgr. Lukáš Budín

(kancelář  217)

Bakalářské a navazující magisterské programy v anglickém jazyce 222 112 254 degreeprograms@fsv.cuni.cz

Ing. Eva Kapuciánová

(kancelář 218)

Bakalářské a navazující magisterské programy v anglickém jazyce 222 112 287 degreeprograms@fsv.cuni.cz

Bc. Marcela Vrbatová

(kancelář 217)

Bakalářské a navazující magisterské programy v anglickém jazyce, nostrifikace 222 112 284 admissions@fsv.cuni.cz

 

ADRESA

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (č. dveří 216, 217 a 218)