Ekonomické oddělení

Fakturační údaje

Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábř. 6
110 01 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1

 

CZK účet: 85033011/0100 

IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503  3011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

 

EUR účet: 107-8975070267/0100

IBAN: CZ49 0100 0001 0789 7507 0267

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Kontakty na ekonomické oddělení FSV UK

Jméno a příjmení

Zařazení, pracovní náplň

Telefon

Email

Vedoucí:

     

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

222 112 225

hana.pokorna@fsv.cuni.cz

Pracovníci:

     

Bc. Tereza Strnadová, DiS.

hlavní účetní

střediska 1 (mimo 107), 7 a 8

222 112 263

ucetni@fsv.cuni.cz

tereza.strnadova@fsv.cuni.cz

Vojtěch Schreiber

účetní

platební karty

mzdy (informace ke mzdám a potvrzení o příjmech vystavuje zaměstnancům Personální oddělení)

222 112 243

vojtech.schreiber@fsv.cuni.cz

Bc.Jana Shams Eldin

hlavní účetní projekty a granty

střediska 107, 6 a 9

stipendia

režie

222 112 283 jana.shams.eldin@fsv.cuni.cz
Ing. Ivana Čimborová

účetní

majetek, pokladna

222 112 220 ivana.cimborova@fsv.cuni.cz
Martina Baštová

účetní 

vystavování faktur

střediska 4 (projekty z rozpočtu ČR - např. GA ČR, TA ČR, ministerstva)

střediska 5 (mimorozpočtové granty (většinou jednoleté smlouvy)

222 112 291 martina.bastova@fsv.cuni.cz
Jitka Divincová práce na dohodu 222 112 220 jitka.divincova@fsv.cuni.cz
Jana Sahulová práce na dohodu 222 112 220 jana.sahulova@fsv.cuni.cz

Martina Tóthová

objednávky, faktury

222 112 282

martina.tothova@fsv.cuni.cz

faktury@fsv.cuni.cz

Bc. Tereza Müllerová

pokladna

tuzemské pracovní cesty

sodexo karty

vyúčtování drobného vydání

222 112 217

pokladna@fsv.cuni.cz

smlouvy.proplaceni@fsv.cuni.cz

tuzemske.cesty@fsv.cuni.cz

tereza.mullerova@fsv.cuni.cz

Mgr. Jana Vránová

zahraniční pracovní cesty

proplacení smluv

222 112 182

smlouvy.proplaceni@fsv.cuni.cz

zahranicni.cesty@fsv.cuni.cz

jana.vranova@fsv.cuni.cz

Alena Holotíková centrální evidence smluv FSV UK 222 112 277 alena.holotikova@fsv.cuni.cz

Kontakty personálního referátu

Úřední hodiny

Vedoucí ekonomického oddělení

Po

13:30 - 15:00

St

13:30 - 15:00

po předchozí domluvě na hana.pokorna@fsv.cuni.cz.

Ekonomické oddělení

Po

-

13:30 - 16:30

Út

9:00 – 11:00

-

St

13:30 – 15:30

Čt

-

-

9:00 - 11:00

-

Pokladna 

Den

Úřední hodiny Úřední hodiny

Po

10:00 – 11:00

13:00 – 15:30

Út

ZAVŘENO

ZAVŘENO

St

10:00 – 11:00

13:00 – 15:30

Čt

ZAVŘENO

ZAVŘENO

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Kontakt: pokladna@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 217 

Pokladnu je možné po předchozí domluvě s pokladní otevřít mimo úřední hodiny.

Upozornění

Vážení kolegové,

kontakty na mzdovou účtárnu najdete v sekci personálního referátu

Děkujeme za pochopení.