Personální oddělení (vč. agendy mezd)

Kontakty

Jméno a příjmení Zařazení Telefon E-mail
Pracovníci      
Bc. Angelika Hájková vedoucí personálního oddělení - agenda celé fakulty vč. děkanátu 222 112 298 angelika.hajkova@fsv.cuni.cz
Marie Matláková personální referent 222 112 233 marie.matlakova@fsv.cuni.cz
Renáta Michnová personální referent - agenda IKSŽ; DPP a DPČ 222 112 233 renata.michnova@fsv.cuni.cz
Kristýna Salajková referent personalistiky a mezd - agenda IPS a ISS 222 112 288 kristyna.salajkova@fsv.cuni.cz