Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

  • Zákoník práce
  • Univerzita karlova v Praze uzavřela smlouvu s Allianz pojišťovnou, a.s. na pojištění služebních vozidel. Součastí smlouvy je i zavazek Allianz pojišťovny poskytnout všem zaměstnancům Univerzity individuální pojištění vozidel za zvýhodněných podmínek. Případní zájemci se mohou obrátit na SBZ UK ( ing. Höfera, e-mail: karel.hofer@ruk.cuni.cz, telefon 224 491 656/224), který uzavření pojistné smlouvy s Allianz pojišťovnou, a.s. zprostředkuje.