Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu FSV UK

Aktuální znění

  Schváleno Platnost Účinnost
Jednací řád Akademického senátu 2. 4. 2019 17. 5. 2019 1. 6. 2019
Volební řád Akademického senátu 25. 5. 2017 2. 6. 2017 1. 7. 2017

Předchozí znění

Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 26. 6. 2015

Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 10. 10. 2008