Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu

Aktuální znění

  Schváleno Platnost Účinnost
Volební řád Akademického senátu 25. 5. 2017 2. 6. 2017 1. 7. 2017
Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 26. 6. 2015      

Předchozí znění

Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 10. 10. 2008