Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu FSV UK

Aktuální znění

  Schváleno Platnost Účinnost
Jednací řád Akademického senátu 1. 9. 2020 23. 10. 2020 1. 11. 2020
Volební řád Akademického senátu 1. 6. 2021 25. 6. 2021 1. 7. 2021

Anglickou verzi Jednacího řádu AS FSV UK naleznete zde.

Anglickou verzi Volebního řádu AS FSV UK naleznete zde.

Předchozí znění a změny

1. změna Jednacího řádu Akademického senátu 

Jednací řád Akademického senátu - ze dne 17. 5. 2019

1. změna Volebního řádu Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu - ze dne 2. 6. 2017

Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 26. 6. 2015

Volební a jednací řád Akademického senátu ze dne 10. 10. 2008