Rigorózní řád

Rigorózní řád

Aktuální znění

  Schváleno Platnost Účinnost
Rigorózní řád 2. 5. 2017 2. 5. 2017 1. 10. 2017

Předchozí znění

  Schváleno Platnost Účinnost
Rigorózní řád 15. 5. 201
15. 5. 2015  
1. 10. 2015
Rigorózní řád 10. 6. 2008 24. 9. 1999 1. 10. 1999
1. změna 10. 6. 2008 10. 10. 2008 1. 11. 2008