Logo a design manuál

Logotyp FSV UK

Verze na barevné materiály (CZ):

Verze na barevné materiály (EN):

česká verze (jpg)

anglická verze (jpg)

česká verze (png)

anglická verze (png)

Verze na černobílé materiály (CZ):

Verze na černobílé materiály (EN):

česká verze (jpg)

anglická verze (jpg)

česká verze (png)

anglická verze (png)

Pravidla jednotného vizuálního stylu UK

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy upravuje Opatření rektora č. 31/2016. Pravidla jednotného vizuálního stylu jsou k dispozici zde. Znak je dostupný ke stažení na webových stránkách univerzity: Grafická podoba znaku UK

Grafický manuál FSV UK

logotyp, barevnost součástí, typografie

Barevné označení institutů

V některých případech jsou používány grafické prvky k označení menších propagačních předmětů a dalších materiálů, kde není použití logotypu s pečetí UK možné nebo vhodné.

Pravidla použití - viz grafický manuál výše. Pro zaslání podkladů kontaktujte OVV.

Barvy součástí FSV UK

FSV IKSŽ
pdf pdf
png png
IPS IMS
pdf pdf
png png

IES a ISS používají vlastní grafické prvky