Zaměstnanecké benefity - rektorát

Nabídka a pokyny k rekreacím pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky.

Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.

Pokyny k rekreacím
Aktuální pokyny k rekreacím jsou vydávány každoročně.

Vyhlášení termínů rekreací
Termíny rekreací jednotlivých VS pro letní a zimní sezónu jsou zveřejňovány pracovníky SBZ počátkem února daného kalendářního roku a následně vypsány na webových stránkách UK.

Přihlášky
Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém budou doručeny. Každá příchozí přihláška bude evidována pod číslem, které Vám bude obratem sděleno společně s potvrzením přijetí přihlášky. Přednostně bude rekreace přidělena zaměstnancům Univerzity Karlovy, což je nutné v přihlášce vyznačit a to do konce února daného kalendářního roku (aktuální datum) Po výše uvedeném datu budou přihlášky vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručeny.

Platnou závaznou přihlášku najdete na stránkách rekreací nebo ji lze získat na žádost u paní Moravcové (tel. 224 491 254, E-mail: vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz). Přihláška musí obsahovat kontaktní údaje v dolní části a to včetně tel. spojení a e-mailové adresy.

Do začátku dubna daného kalendářního roku budou zpracovány veškeré příchozí přihlášky. Jednotlivé obsazování chatek a stanů bude možno po tomto datu průběžně sledovat na stránkách univerzity u jednotlivých VS.

Fakturace
Podklady pro fakturaci budou vystaveny postupně dle vypsaných termínů a poté předány účtárně. Faktura bude vystavena na osobu uvedenou ve spodní části přihlášky. Faktury budou vystaveny a zaslány na adresu objednavatele nejpozději 1 měsíc před nástupem na rekreaci. Fakturu je nutno uhradit v plné výši do termínu splatnosti. Nezaplacením faktury nezaniká rezervace rekreace, a tudíž se objednatel tímto nezbavuje povinnosti fakturu za rekreaci uhradit!

Storno poplatky jsou počítány na základě aktuálního Ceníku, který bude zveřejněn ihned po schválení.

Více informací naleznete v přiložené nabídce.