Fotobanka

Fotobanka

  • Fakultní fotografie (budovy FSV UK, studenti FSV UK apod.) je možné vyžádat na Oddělení vnějších vztahů (marketa.smidova@fsv.cuni.cz).
  • Fotobanka Univerzity Karlovy je po přihlášení se zde přístupná všem našim zaměstnancům.
  • Další ilustrační fotografie, videa či vektory je možné čerpat z placené databáze Shutterstock. Databázi můžete prohlížet nepřihlášení. Odkazy na požadované vizuály zasílejte ke stažení na Oddělení vnějších vztahů (marketa.smidova@fsv.cuni.cz). Při užití fotografií je nutné vždy uvádět zdroj Shutterstock.