Personální oddělení (vč. agendy mezd)

Kontakty

Jméno a příjmení Zařazení Telefon E-mail
Zaměstnanci      
Bc. Angelika Hájková vedoucí Personálního oddělení – agenda celé fakulty vč. děkanátu 222 112 298 angelika.hajkova@fsv.cuni.cz
Petra Musilová personalistka – agenda benefitů, DPP a DPČ, výběrových řízení, BOZP a lékařských prohlídek pro IPS, IMS, IES a CJP

222 112 233 

petra.musilova@fsv.cuni.cz
Bc. Denisa Dolejšová, DiS. personalistka – agenda benefitů, DPP a DPČ, výběrových řízení, BOZP a lékařských prohlídek pro ISS a IKSŽ 222 112 229 

denisa.dolejsova@fsv.cuni.cz

Lenka Opatrná specialistka personalistiky a mezd – agenda IMS, IKSŽ a CJP  222 112 180 lenka.opatrna@fsv.cuni.cz

Kateřina Gabrielová

specialistka personalistiky a mezd – agenda IPS, IES a ISS 222 112 288 katerina.gabrielova@fsv.cuni.cz