Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2022/2023

vyjelo 472 studentů. 

přijelo 783 studentů. 

 

Aktuality

 • Nabídka stipendií nadačního fondu The Scholar Foundation

  Nadační fond The Scholar Foundation nabízí finanční podporu zájemcům o studium navazujícího magisterského nebo Ph.D. programu na zahraničních univerzitách i studentům vyjíždějícím v rámci meziuniverzitních dohod.  V současné době je otevřeno výběrové řízení pro akademický rok 2024/2025. Přihlášky je možno  podávat do konce dubna 2024.

 • Výběrové řízení na výzkumný pobyt na University of Sussex

  Výběrové řízení na osmitýdenní výzkumný pobyt International Junior Research Associate Scheme na University of Sussex je otevřeno. Termín pobytu je 1. července - 23. srpna 2024. Program je určen pro studenty bakalařského studia (po prvním ročníku) Univerzity Karlovy. Termín podání žádosti je 29. 2. 2024 ve 12 hodin.

 • Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na duben-červen 2024

  Bylo vyhlášeno výběrové řízení programu Erasmus+ na zaměstnaneckou mobilitu pro období duben-červen (včetně) 2024. Přihlášky můžete podávat prostřednictvím online systému IS věda v období od 1. 2. 2024 nejpozději do 29. 2. 2024 do 15:00h.

 • 1. února 2024 se otvírá jarní kolo Fondu mobility UK

  Oddělení zahraničních styků vyhlašuje jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat od 1. 2. 2024 do 11. 3. 2024.

 • Prezentace pro studenty k výběrovému řízení Erasmus+

  Prezentace pro studenty k výběrovému řízení Erasmus+ se uskuteční 1. února v 9:30 (v češtině) a ve 14:00 (v angličtině) v aule C117 v Areálu Jinonice. Na prezentaci se dozvíte důležité informace k výběrovému řízení Erasmus+ pro studijní výjezdy na akademický rok 2024/25. Kromě toho se na prezentaci potkáte se studenty, kteří už Erasmus+ studijní pobyt uskutečnili.

 • Nabídka zahraničních pobytů pro akademiky a Ph.D. studenty

  Měsíční stipendijní pobyty a mobility na základě meziuniverzitních dohod na následující kalendářní rok 2024 pro akademiky a Ph.D. studenty.