Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2021/2022

vyjelo 656 studentů. 

přijelo 732 studentů. 

 

Aktuality

 • Mezifakultní a meziuniverzitní dohody na LS 2023/2024

  Rádi byste v příštím akademickém roce vycestovali do zahraničí? Výzva k podávání přihlášek ke studijním pobytům prostřednictvím meziuniverzitních a mezifakultních dohod je otevřena pro letní semestr 2023/24. Přihlášky lze podávat od 5. do 30. dubna 2023.

 • Pobyt v Rakousku v rámci CEEPUS

  Institut ekonomických studií FSV UK vypisuje výběrové řízení na pobyty na University of Applied Sciences Burgenland v ZS 2023/2024 v rámci programu CEEPUS. Výzva je otevřena všem studentům FSV UK.

 • Kulatý stůl: Umělá inteligence v akademické práci

  Akademický senát FSV UK zve studující i vyučující k online kulatému stolu na téma: "Umělá inteligence v akademické práci. Výzvy, meze, hrozby". Setkání proběhne online v úterý 4. dubna 2023 od 16:00.

 • Nové výzvy 4EU+ pro financování projektů

  Aliance 4EU+ vyhlásila dvě nové výzvy k podávání projektů k financování – SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorships. Cílem je posílit akademické vazby mezi členskými univerzitami a podpořit nové společné udržitelné projekty. Termín pro podávání žádostí na obě výzvy je 1. června 2023.

 • Seminář Aktuální výzvy bezpečného internetu a jak se jim bránit

  Univerzita Karlova ve spolupráci se společností Microsoft pořádá seminář Aktuální výzvy bezpečného internetu a jak se jim bránit. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 od 9:00 hodin a mohou se ho účastnit zaměstnanci i studenti.

 • Visegrádský fond nabízí grant na výzkum evropské integrace

  Výzkumný grantový program Mezinárodního visegrádského fondu nabízí podporu postgraduálním vědcům ze střední a východní Evropy při provádění archivního výzkumu souvisejícího s evropskou integrací v Historical Archives of Evropské unie v italské Florencii. Výzva k podávání žádostí na jaro 2023 je otevřena.