Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2019/2020

vyjelo 339 studentů. 

přijelo 497 studentů. 

 

Aktuality

 • Přehled prosincových uzávěrek přihlášek na studijní výjezdy

  Plánujete studijní nebo výzkumný výjezd? Nepřehlédněte prosincové uzávěrky na jednotlivé druhy mobilit, abyste stihli podat svou přihlášku. Nabídka se týká výjezdů do Číny, Maďarska, Albánie, Rumunska, Gruzie, Litvy, Egypta a dalších zemí. 

 • Barbora Buřičová hostem podcastu De Facto

  Vystudovala sociální politiku a během studií byla aktivní členkou studentských spolků. Její proslovy jste mohli slyšet během oslav 17. listopadu na Albertově nebo i v Karolinu. Jaká byla její studentská léta? A proč se vrátila na FSV UK pracovat? Další díl podcastu De Facto, tentokrát s Barborou Buřičovou, absolventkou ISS a nynější vedoucí Oddělení vnějších vztahů na FSV UK.

 • Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

  Členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období od 1. února 2022 do 31. ledna 2025 zvoleni prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. a
  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. z řad akademických pracovníků a Bc. Marek Boňko a Bc. Jan Křovák z řad studentů.

 • Barrande Fellowship Programme pro rok 2022

  Barrande Fellowship Programme je určen studentům Ph.D. všech oborů a nabízí stipendijní podporu pro krátkodobé výzkumné stáže v délce 1 - 3 měsíce na francouzských univerzitách nebo pro doktoráty pod dvojím vedením cotutelles. Hlásit se je možné do 4. února 2022.

 • Promoce jsou zrušeny do konce kalendářního roku

  Promoce se do konce kalendářního roku konat nebudou. Stále se ale počítá s tím, že se promoce uskuteční v náhradních termínech v době, kdy to situace dovolí. O konání náhradních termínů budou čerství absolventi včas informováni.

 • Stipendia BTHA na studium v Bavorsku

  O stipendium Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) na roční studijní pobyt v Bavorsku (akademický rok 2022/23) můžete žádat do 1. prosince 2021. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia.