Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2021/2022

vyjelo 656 studentů. 

přijelo 732 studentů. 

 

Aktuality

 • Q&A s děkanem Tomášem Karáskem

  Zveme všechny studenty a studentky ve čtvrtek 9. února 2023 od 17:00 na online setkání s panem děkanem Tomášem Karáskem. V průběhu setkání na ZOOMu bude pan děkan odpovídat na otázky týkající se budoucího stěhování do kampusu Jinonice, plánů fakulty pro rok 2023 a dalších záležitostí, které vás nyní trápí.

 • Nový kurz komunikačních dovedností

  V letním semestru se můžete zapsat do nového dvoudenního kurzu Efektivní komunikace. Osvojíte si jednoduché techniky, které posilují sebejistotu a pomáhají obhájit vlastní názor, asertivní přístup, zvládání konfliktních situací a nepříjemných rozhovorů a porozumíte sobě samému i reakcím okolí.

 • Dodatečné výběrové řízení na výjezdy v zimním semestru 2023/2024

  Chcete strávit semestr například v Austrálii, Číně nebo Hong Kongu? Speciální výzva k studijním pobytům v zimním semestru 2023/2024 prostřednictvím mezifakultních dohod je otevřena. Přihlášky je možné podávat do 5. února 2023.

 • Žádosti o studentské peníze na LS 2023

  Akademický senát FSV UK vyhlašuje termín pro podávání žádostí o studentské peníze na letní semestr 2023. Deadline žádostí je 17. února 2023 ve 23:59. Samotné prezentování se uskuteční v pondělí 20. února v 17:00 v místnosti H013 v budově Hollar.

 • Days of Young Science 2023 na FSV UK

  Srdečně zveme studenty a studentky doktorských programů na Days of Young Science 2023, které proběhnou 6. a 7. února 2023. Zájemci o doktorské studium se mohou v rámci DYS účastnit Online Open Doors a navštívit Research Presentation Competition na Hollaru.

 • Otevírá se jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

  Oddělení zahraničních styků vyhlašuje jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility pro rok 2023. Podporu je možné získat pro pobyt studentů, vysokoškolských a vědeckých pracovníků, účast na mezinárodních konferencích či výzkumných a vědeckých pobytech.