Mobilita

Mobilita na FSV UK

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2019/2020

vyjelo 339 studentů. 

přijelo 497 studentů. 

 

Aktuality

 • Webináře pro zájemce o účast v programu AKTION ČR-Rakousko

  Plánujete vyjet na stipendijní pobyt nebo realizovat společný projekt v rámci programu AKTION ČR-Rakousko a nevíte, jak na to? Registrujete se na webinář!

 • Nominace na ceny DZS pro účastníky programu CEEPUS

  Vyjeli jste do zahraničí přes program CEEPUS v akademickém roce 2020/21? Byl pro vás výjezd přínosný? Kandidujte na cenu DZS!

 • Nový díl podcastu De Facto s absolventkou Terezou Smužovou

  Jak se zrodil její vztah k Německu a jak se jí v zemi během studií žilo? Jak se dostala ke stáži v Bundestagu nebo Evropské komisi? A čím je zajímavá její současná práce na rektorátu Univerzity Karlovy? Další rozhovor Daniely Tollingerové pro podcast De Facto, tentokrát s Terezou Smužovou, absolventkou Německých a rakouských studií IMS FSV UK.

 • Otevírá se podzimní kolo Fondu mobility UK

  Podzimní kolo přihlášek do Fondu mobility 2021/22 bude otevřeno od 20. září do 20. října 2021. Finanční podporu lze poskytnout studentům, akademickým pracovníkům a hostujícím akademickým pracovníkům.

 • Nominace na Cenu rektora a Mimořádnou cenu rektora 2021

  Nominace na Cenu rektora a Mimořádnou cenu rektora 2021 jsou otevřeny do 20. října 2021. Nominovat můžete absolventy, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků a také studenty, kteří vykonali záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost.

 • Workshop Design Thinking pro studenty

  Inovační laboratoř připravila společně s Grow with Google další intenzivní online workshop zaměřený na Design Thinking pro studenty napříč obory a fakultami UK. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021, od 9.45 do 15 hod. Nezapomeňte se registrovat.