Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2022/2023

vyjelo 472 studentů. 

přijelo 783 studentů. 

 

Aktuality

 • Erasmus Student Network Meet-up

  Vrátili jste se nedávno z pobytu Erasmus+? ESN vás zve na Erasmus Student Network Meet-up 12. října 2023 od 16:30 v Kampusu Hybernská. Setkat se zde můžete jak s českými studenty, kteří mají zkušenost s programem Erasmus+ stejně jako Vy, tak i se zahraničními Erasmus+ studenty, kteří na Univerzitu Karlovu právě přijeli.

 • Erasmus Days 12. října 2023

  Přijďte s námi oslavit Erasmus Days a dozvědět se víc o možnostech studijních a výzkumných výjezdů do zahraničí! Čekají na vás přednášky a sdílení zkušeností se studenty, kteří už s námi do zahraničí úspěšně vyjeli. Akce proběhne 12. října 2023 od 9 do 16 hodin v Areálu Jinonice.

 • Stáže na Velvyslanectví ČR v Dublinu

  Velvyslanectví ČR v Dublinu v průběhu celého roku přijímá stážisty a stážistky na neplacené prezenční stáže v délce 3 - 6 měsíců. Stáž umožní stážistovi podílet se na plnění konkrétních úkolů, seznámit se blíže s posláním, úkoly a diplomacie a práce na velvyslanectví ČR.

 • 18. září se otvírá podzimní kolo Fondu mobility UK

  Oddělení zahraničních styků vyhlašuje podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility Univerzity Karlovy. V podzimním kole se žádá o podporu na mobilitu, která se má uskutečnit cca od ledna do června. Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat od 18. září do 17. října 2023. 

 • Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg 2023

  Nabídka dodatečných jednoměsíčních stipendií pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg: jedná se o 4 stipendia pro doktorandy a 4 pro akademiky. Termín přihlášek je 14. 9. 2023.

 • Stipendia na Universität Hamburg na letní semestr 2023/24

  Partnerská Universität Hamburg nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2023/2024 - Stipendium za účelem přípravy bakalářské, diplomové nebo dizertační práce. Termín podání přihlášek je 25. 9. 2023.