Program CEEPUS

Program CEEPUS

English version

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je obdobný program jako ERASMUS+, avšak propojující země střední a východní Evropy a Balkánu a zaměřující se na regionální spolupráci zapojených univerzit. Výměny probíhají v rámci takzvaných tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na participující univerzitě v rámci programu CEEPUS jako tzv. freemover. 

Členské státy programu CEEPUS:

CEEPUS Member Countries

Program CEEPUS má svou vlastní platformu: www.ceepus.info. Přihláška na pobyt a dokumenty k ukončení mobility se podávájí v rámci této platformy.

Velmi užitečný zdroj informací k podání přihlášky a dalších povinnosti je v sekci FAQ na oficiální platformě programu.

Podrobné informace ohledně podmínek výjezdu a přihlášení naleznete na stránkách Národní kanceláře CEEPUS ČR, která je součástí Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Podmínky výjezdu a přiznání stipendia

Podmínky k výjezdu platné pro všechny studijní cykly:

 • ​student musí být zapsaný k řádnému dennímu studiu (Bc., Mgr., PhD.)
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
 • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku, ale nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací.
 • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status (trvalý/přechodný pobyt v členské zemi CEEPUS) 
 • věk bez omezení  

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

 • ukončený 2. semestr řádného studia
 • minimální doba pobytu: 3 měsíce
 • maximální celková doba pobytu: 10 měsíců
 • pobyt kratší než 3 měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky 

Studenti doktorského studijního cyklu:

 • minimální doba pobytu: 21 dní
 • maximální doba pobytu: 10 měsíců

Přiznání stipendia: 

 • hostitelská země vyplácí stipendium účastníkům programu CEEPUS
 • výše stipendia se liší v každém členském státě programu; informace o aktuální výši vyplacených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí
 • domovská univerzita může proplatit cestovné na zahraniční stáže; pro informace kontaktujte partnera své tématické sítě CEEPUS na Vaší univerzitě, případně vám poradí zahraniční Národní kancelář CEEPUS.

Podrobné informace si lze přečíst také v Pravidlech pro stipendisty a na stránkách Národní kanceláře CEEPUS ČR.

Výjezdy v rámci tématických sítí

Institut ekonomických studií, FSV je členem sítě CIII-AT-0050-15-1920 / CIII-AT-0050-16-2021 Education Without Frontiers.

Výjezdy se uskutečňují na partnerskou univerzitu v Rakousku: 

University of Applied Sciences Burgenland


Proces podání přihlášky a důležité termíny:

1. Fakultní výběrové řízení - vypisuje IES, 1 místo na každý semestr:

2. Úspěšný kandidát z fakultního VŘ je nominován OZS FSV na partnerskou univerzitu: 

 • výjezdy na ZS - termín nominací: 1. května
 • výjezdy na LS - termín nominací: 31. října

3. Nominovaný student se registruje na oficiálním webu programu CEEPUS: www.ceepus.info a podává si přihlášku pro udělení stipendia k danému výjezdu:

 • výjezdy na ZS - termín odevzdání přihlášky: 15. června
 • výjezdy na LS - termín odevzdání přihlášky: 31. října

V této fázi ještě není potřeba přikládat k přihlášce na Ceepus platformě další dokumenty (akceptační dopis z hostitelské univerzity a doporučující dopisy z domovské univerzity).

4. Nominovaný student je vyzván partnerskou univerzitou k doložení přihlášky a dalších požadovaných dokumentů, více informací zde

 • výjezdy na ZS - termín odevzdání přihlášek: 15. května
 • výjezdy na LS - termín odevzdání přihlášek: 15. listopadu

Freemover výjezdy

Proces podání přihlášky a důležité termíny:

1. Vyhledání hostitelské instituce

Student si hostitelskou instituci vyhledává a oslovuje samostatně. (Může se také obrátit s dotazem na pracovníky Národních kanceláří CEEPUS, kontakty k nalezení na www.ceepus.info.)

2. Registrace na CEEPUS platformě a získání předběžného Akceptačního dopisu

K podání přihlášky a pro udělení stipendia je třeba prvně získat Akceptační dopis z hostitelské univerzity (Letter of Acceptance). Akceptační dopis je mimo jiné dostupný z platformy CEEPUS, kde se zájemce musí zaregistrovat a doložit další požadované dokumenty.

3. Podání přihlášky/žádosti o CEEPUS stipendium

Přihláška spolu s dalšími dokumenty se podává prostřednictvím CEEPUS platformy: www.ceepus.info.

Termíny odevzdání přihlášek:

 • výjezdy na ZS: Na zimní semestr je možné vyjíždět spíše výjimečně, po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří. Podávání přihlášek je umožněno zpravidla:  od května 
 • výjezdy na LS:  30. listopadu 

Podrobné informace ohledně podání přihlášky jako freemover a podmínky výjezdu k nalezení zde.

KONTAKT

Pro více informací ohledně výjezdů v rámci tématických sítí:

Kontaktní osoba - IES: Ph.D. Lenka Šťastná - stastna@fsv.cuni.cz

Kontaktní osoba - OZS: Mgr. Antonella Kopic Bernardon - inbound@fsv.cuni.cz


Pro více informací ohledně individuálních výjezdů (CEEPUS freemovers):

Kontaktní osoba - OZS: Mgr. Antonella Kopic Bernardon - inbound@fsv.cuni.cz