DAAD, AKTION A BTHA - VÝJEZDY DO NĚMĚCKA A RAKOUSKA

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

STIPENDIUM NA LETNÍ ŠKOLY V BAVORSKU

 • Organizuje Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA).
 • O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.
 • Lze využít i k účasti na online jazykových kurzech.
 • Deadline: do vyčerpání stipendijních prostředků.
 • Více informací v textu níže

PROGRAM DAAD (Německo)

Program DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) funguje jako sdružení německých vysokých škol a studentských organizací.

V České republice DAAD působí od roku 1963. V roce 2000 bylo v Praze založeno Informační centrum, dnešní Information Point Praha sídlící na Praze 1.

Stipendijní nabídky jsou zprostředkovány AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR (AIA), aktuální informace a nabídky DAAD stipendií lze najít na jejich stránkách zde.

Komplexní nabídku a podmínky stipendií DAAD i nabídku dalších stipendií jiných vybraných organizací lze nalézt na stránkách DAAD Česká republika.

Velmi užitečný zdroj informací k podmínkám stipendíí a podání přihlášky je v sekci FAQ na stránkách DAAD Česká republika.

Aktuální informace centra DAAD Česká republika lze sledovat také na Facebooku.

NABÍDKA DAAD PRO AKADEMICKÝ ROK 2021-2022

 • pro studenty od 2. ročníku na VŠ: stipendia k účasti na letním kurzu NJ v roce 2021 (výše stipendia činí 1 061 EUR)
 • pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu magisterských programů ve všech vědních oborech v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)
 • pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP: výzkumná stipendia v délce 1 až 12 měsíců, resp. v rámci cotutelle s maximální délkou 2 roky (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně pro absolventy a 1200 EUR měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy)
 • pro vysokoškolské učitele a vědce: výzkumné pobyty pro VŠ učitele, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura, umění a hudba, bilaterální výměna vědců v délce 1 až 3 měsíce, resp. v rámci výměny 7 dní až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)
 • pro bývalé stipendisty (Alumni): nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)
 • skupiny studentů: studijní cesty skupin studentů do Německa. Maximální počet studentů je 15, doprovodí je jedna VŠ učitelka/jeden VŠ učitel. Během studijní cesty se navštěvují minimálně dvě univerzity v Německu a délka pobytu je 7 až 12 dní. Finanční podpora činí 50 EUR za osobu a den. Pro tato stipendia vypíše DAAD tří termíny ročně, k 1. únoru se žádá o cesty, které se konají od 1. června. Žádosti se odevzdávají pouze do portálu DAAD.

Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete na stránkach DZS ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí.

Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.

 • Termín podání přihlášek pro krátké studijní a výzkumné pobyty (1-6 měsíců) začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021 je 30. 4. 2021.
 • Termín podání přihlášek pro roční studijní a výzkumné pobyty je v listopadu 2021.
 • Pro skupiny cesty studentů jsou termíny podání žádosti 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.

 

NABÍDKA ČESKO-BAVORSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ AGENTURY BTHA

Agentura BTHA nabízí stipendia na účast na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku v roce 2021. Ucházet se mohou studenti BSP, MSP, DSP a akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let.

U zájemců o jazykových kurzů NJ se předpokládá znalost němčiny na minimální úrovni B1.  

Zájemci zasílají svou žádost poštou a e-mailem na BTHA/BAYHOST Universitätsstr. 31 93053 Regensburg, e-mail: sekretariat@btha.de

PROGRAM AKTION (Rakousko)

AKTION Česká republika slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v partnerských zemích a k účasti na letních jazykových a odborných školách
 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vysokoškolských institucí

Obecné podmínky stipendijních pobytů:

Stipendijní nabídky jsou zprostředkovány AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR (AIA), aktuální nabídky a další důležité informace a kontakty k programu AKTION naleznete zde.

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia na akademický rok 2020/2021

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů 
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce, 
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

výjimku tvoří studenti lékařských oborů v magisterských programech, jelikož nepřipravují diplomovou práci

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr

31. 10. pouze na letní semestr

Podání žádosti a výběrové řízení

Budete potřebovat  Příslib přijetí od potencionálního rakouského školitele a Doporučení od 2 pedagogů domácí VŠ. Přihláška se podává online na www.scholarships.at, v  Aj nebo v Nj. K přihlášce se doloží vyplněný Evidenční formulář, diplom za poslední ukončenou etapu VŠ studia a studijní výsledky za neukončenou etapu. 

Výběrové řízení probíhá na základě online žádosti (nekoná se pohovor). Do 6 týdnů od podání žádosti se výsledky zveřejní na www.dzs.cz.

 

KONTAKT

Pro více informací kontaktujte Antonellu Kopic Bernardon, e-mail: inbound@fsv.cuni.cz