PROGRAM DAAD (Německo)

PROGRAM DAAD (Německo)

English version

Program DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) funguje jako sdružení německých vysokých škol a studentských organizací.

V České republice DAAD působí od roku 1963. V roce 2000 bylo v Praze založeno Informační centrum, dnešní Information Point Praha sídlící na Praze 1.

Stipendijní nabídky jsou zprostředkovány AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR (AIA), aktuální informace a nabídky DAAD stipendií lze najít na jejich stránkách zde.

Komplexní nabídku a podmínky stipendií DAAD i nabídku dalších stipendií jiných vybraných organizací lze nalézt na stránkách DAAD Česká republika.

Velmi užitečný zdroj informací k podmínkám stipendíí a podání přihlášky je v sekci FAQ na stránkách DAAD Česká republika.

Aktuální informace centra DAAD Česká republika lze sledovat také na Facebooku.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

VŠ učitelé mohou žádat do 1. února 2021 o stipendia DAAD (Německé akademické výměnné služby) pro studijní cesty skupin studentů do Německa.

Více informací v textu níže.

NABÍDKA DAAD PRO AKADEMICKÝ ROK 2021-2022

 • pro studenty od 2. ročníku na VŠ: stipendia k účasti na letním kurzu NJ v roce 2021 (výše stipendia činí 1 061 EUR)
 • pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu magisterských programů ve všech vědních oborech v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)
 • pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu MSP v oborech architektura, výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film, scénické umění a hudba v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)
 • pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP: výzkumná stipendia v délce 1 až 12 měsíců, resp. v rámci cotutelle s maximální délkou 2 roky (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně pro absolventy a 1200 EUR měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy)
 • pro vysokoškolské učitele a vědce: výzkumné pobyty pro VŠ učitele, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura, umění a hudba, bilaterální výměna vědců v délce 1 až 3 měsíce, resp. v rámci výměny 7 dní až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)
 • pro bývalé stipendisty (Alumni): nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)
 • skupiny studentů: studijní cesty skupin studentů do Německa. Maximální počet studentů je 15, doprovodí je jedna VŠ učitelka/jeden VŠ učitel. Během studijní cesty se navštěvují minimálně dvě univerzity v Německu a délka pobytu je 7 až 12 dní. Finanční podpora činí 50 EUR za osobu a den. Pro tato stipendia vypíše DAAD tří termíny ročně, k 1. únoru se žádá o cesty, které se konají od 1. června. Žádosti se odevzdávají pouze do portálu DAAD.

Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete na stránkach DZS ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí.

Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.

 • Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2020, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2020.
 • Pro skupiny cesty studentů jsou termíny podání žádosti 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.

 

 

Zároveň si dovolujeme upozornit na další stipendijní možnost pro české studenty, kteří mohou žádat o stipendium k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium je financováno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou (BTHA) a Bavorským centrem pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Výše stipendia činí 853 EUR měsíčně.

Termín podání žádosti je 1. 12. 2020.

PROGRAM AKTION (Rakousko)

English version

AKTION Česká republika slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v partnerských zemích a k účasti na letních jazykových a odborných školách
 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vysokoškolských institucí

Obecné podmínky stipendijních pobytů:

Stipendijní nabídky jsou zprostředkovány AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR (AIA), aktuální nabídky a další důležité informace a kontakty k programu AKTION naleznete zde.

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia na akademický rok 2020/2021

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů 
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce, 
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

výjimku tvoří studenti lékařských oborů v magisterských programech, jelikož nepřipravují diplomovou práci

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr

31. 10. pouze na letní semestr

Podání žádosti a výběrové řízení

Budete potřebovat  Příslib přijetí od potencionálního rakouského školitele a Doporučení od 2 pedagogů domácí VŠ. Přihláška se podává online na www.scholarships.at, v  Aj nebo v Nj. K přihlášce se doloží vyplněný Evidenční formulář, diplom za poslední ukončenou etapu VŠ studia a studijní výsledky za neukončenou etapu. 

Výběrové řízení probíhá na základě online žádosti (nekoná se pohovor). Do 6 týdnů od podání žádosti se výsledky zveřejní na www.dzs.cz.

 

KONTAKT

Pro více informací kontaktujte Dott.Mag. Antonella Kopic Bernardon, e-mail: inbound@fsv.cuni.cz