PROGRAM DAAD (VÝJEZDY DO NĚMECKA)

PROGRAM DAAD (VÝJEZDY DO NĚMECKA)

daad

English version

Program DAAD (Deutscher Akademischer Austauschsdienst) představuje sdružení německých vysokých škol a studentských organizací. Nabízí řadu stipendií do Německa pro různé cílové skupiny - pro studenty bakalářských programů od 2. ročníkustudenty magisterských a doktorandských programů, skupiny studentů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Pobyty můžou být krátkodobě (od 1 měsíce pro doktorandy a akademiky), semestrální, roční nebo můžou financovat celé magisterské studium. Měsíční stipendium pro studenty MSP činí 861,- EUR.

Komplexní nabídku stipendií najdete na webových stránkách DAAD nebo v databázi stipendií Akademické Informační Agentury (AIA). 

BTHA - Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) od roku 2016 zastřešuje projekt z prostředků Bavorského státního ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti. 

Hlavním úkolem Česko-bavorské vysokoškolské agentury je přispět prostřednictvím poradenství a grantových i stipendijních programů k rozvoji partnerství mezi vysokými školami a vědeckými institucemi z obou zemí.

BTHA připravila přehledný online leták, které studentům z Čech i Bavorska umožní snazší orientaci v nabídce stipendijních programů.

KONTAKT

Koordinátorka mobilit: Antonella Kopic Bernardon, email: inbound@fsv.cuni.cz