PROGRAM DAAD (VÝJEZDY DO NĚMECKA)

PROGRAM DAAD (VÝJEZDY DO NĚMECKA)

daad

English version

Program DAAD (Deutscher Akademischer Austauschsdienst) představuje sdružení německých vysokých škol a studentských organizací. Nabízí řadu stipendií do Německa pro různé cílové skupiny - pro studenty bakalářských programů od 2. ročníkustudenty magisterských a doktorandských programů, skupiny studentů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Pobyty můžou být krátkodobě (od 1 měsíce pro doktorandy a akademiky), semestrální, roční nebo můžou financovat celé studium.

Mezi nejoblibenějšimi nabídkami patří:

  • Krátká nebo roční výzkumná stipendia pro doktorandy. Termín přihlášení bude upřesňěn.

Komplexní nabídku stipendií najdete na webových stránkách DAAD nebo v databázi stipendií Akademické Informační Agentury (AIA). 

Studenti Institutu mezinárodních studií, programu Německá a rakouská studia, mají také možnost se zúčastnit projektu DAAD ve spolupráci s Katedrou dějin a kultury východní Evropy (Geschichte und Kulturen Osteuropas) na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. O svých zkušenostech s programem nám vypráví studentka v zajímavém rozhovoru zde.

 

AKTUÁLNĚ

9. 3. 2023 v 16 hod: Webinář o možnostech stipendijních pobytů, letních škol a jazykových kurzů v Bavorsku. Více informací v textu níže.

29. 3. 2023: Termín přihlášení na na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Více informací v textu níže.

BTHA - Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) od roku 2016 zastřešuje projekt z prostředků Bavorského státního ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti. 

Upozorňujeme na výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2023/24 byl 1. prosinec 2022.

BTHA nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA. 

Termín pro podání přihlášek: 29. března

Stipendia BTHA: online workshop „Za studiem do Bavorska“

BTHA pořádá ve čtvrtek 9. března v 16:00 hod workshop „Za studiem do Bavorska“, věnovaný nabídce stipendijních pobytů, letních škol a jazykových kurzů v Bavorsku. Akce proběhne přes Zoom, připojit se můžete bez registrace. Další informace naleznete v pozvánce na akci.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

 nebo https://www.btha.cz/cs/.

KONTAKT

Koordinátorka mobilit: Antonella Kopic Bernardon, email: inbound@fsv.cuni.cz