Dlouhodobý záměr FSV UK

Strategické dokumenty

Zde naleznete strategický záměr Fakulty sociálních věd a plány jeho realizace.

Závěrečná zpráva

Strategický záměr FSV UK pro léta 2021-2025

Plán realizace pro rok 2024

Plán realizace pro rok 2023

Plán realizace pro rok 2022

Plán realizace pro rok 2021

Dlouhodobý záměr FSV UK pro léta 2016 – 2020

Dlouhodobý záměr

Projednáno ve Vědecké radě FSV UK dne 13. dubna 2016.

Projednáno Akademickým senátem FSV UK dne 31. května 2016.

Plán realizace pro rok 2020

Plán realizace pro rok 2019

Plán realizace pro rok 2018