Přijímací řízení

OBECNĚ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se zahajuje doručením a zaplacením přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informačním systému Univerzity Karlovy.

Informace pro ukrajinské uchazeče o studium

Studenti, kteří nejsou vysokoškolskými studenty, musejí projít přijímacím řízením. O podobě a termínu dodatečného přijímacího řízení na FSV UK jedná vedení fakulty. Informace budou zveřejněny na webových stránkách.

Studenti ukrajinských univerzit se mohou přihlásit do programu Free mover v letním semestru 2021/2022. Více o programu najdete zde.

Informace pro ukrajinské studenty středních škol. (Інформація для студентів середніх шкіл з України)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FSV UK 2022/2023

Přihlašování do studijních programů na FSV UK se otevírá 1. listopadu 2021.

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás - jsme tu pro Vás!

Dotazy pište na prijimacky@fsv.cuni.cz nebo do FB skupiny našich studentů.

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2021 - 28. 2. 2022

(bakalářské a magisterské studium)

1. 1. 2022 - 30. 4. 2022

(doktorské studium a studium v AJ)

Aktuality

 • Hranice pro přijetí/postup do druhého kola - Mgr. programy

  Hranice pro postup do druhého kola přijímacího řízení na navazující magisterský studijní program Strategická komunikace byla stanovena. Hranice pro přijetí/postup do druhého kola u ostatních magisterských studijních programů bude postupně zveřejněna v této aktualitě.

 • Hranice pro přijetí/postup do druhého kola - Bc. programy

  Hranice pro přijetí ke studiu nebo pro postup do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy byly stanoveny v SIS pro studijní programy na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a Institutu sociologických studií. Hranice pro ostatní bakalářské programy bude stanovena do konce května.

 • Dodatečné přijímací řízení na Ph.D. program Moderní dějiny

  Fakulta sociálních věd vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do doktorského studijního programu Moderní dějiny a Modern History (v prezenční i kombinované formě) pro akademický rok 2022/23. Uzávěrka přihlášek je 4. září 2022.

 • Den otevřených dveří - postgraduální program Sociologie

  Chcete se dozvědět, proč studovat doktorskou sociologii na FSV UK? Den otevřených dveří doktorského studia Sociologie se koná ve čtvrtek, 31. 3. 2022 v Sociologickém ústavu AV ČR. Možné bude i online připojení.

 • Záznam Open Doors pro zájemce o doktorské studium

  Zajímáte se o možnosti doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy? Podívejte se na záznam našich Open Doors pro studenty magisterského studia. Ke stažení je i prezentace a materiály z akce Days of Young Science.

 • Akce Na Karlovku bude on-line

  V sobotu 29. ledna 2022 proběhne on-line akce Na Karlovku pro uchazeče o studium. Během dne bude probíhat chat s našimi studenty a na stránkách můžete shlédnout několik videí z prostředí FSV UK.