Přijímací řízení

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu, termín pro podání přihlášky je 1.11.2018 - 31. 3. 2019.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informační systému Univerzity Karlovy.

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2018 - 31. 3. 2019  (Bc., NMgr.)

1. 1. 2019 - 30. 4. 2019 (Ph.D.)

Aktuality