Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PODMÍNKÁM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zde najdete veškeré informace k přijímacímu řízení na studijní programy FSV UK.

OBECNĚ

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informačním systému Univerzity Karlovy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FSV UK 2021/2022

Přihlašování do studijních programů na FSV UK se otevírá 1. listopadu 2020.

Veškeré důležité a aktuální informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 naleznete na tomto odkazu. V dokumentu naleznete také informace z minulého roku - počet přijatých, bodové hranice apod. 

 

 

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2020 - 31. 3. 2021

(bakalářské a magisterské studium)

1. 1. 2021 - 30. 4. 2021

(doktorské studium a studium v AJ)

Aktuality

 • Online setkání s děkankou a proděkanem FSV UK

  Milé studentky, milí studenti, záznam online diskuze s paní děkankou Alicí N. Tejkalovou a panem proděkanem pro studijní záležitosti Ladislavem Krištoufkem ze středy 4. listopadu najdete na fakultním Facebooku.

 • Letní škola žurnalistiky 2020

  Prohlédněte si fotogalerii z Letní školy žurnalistiky, kterou pro zájemce o kariéru v médiích pořádal koncem července Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

 • IES zve na červnový den otevřených dveří formou webináře

  Srdečně zveme všechny studenty, kteří uvažují o studiu na Institutu ekonomických studií FSV UK nebo byli ke studiu přijati, na virtuální Den otevřených dveří. Uskuteční se formou webináře v pátek 19. června 2020 od 9:30.

 • Aktualizovaný harmonogram akad. roku 2019/2020

  Věnujte prosím pozornost aktualizovanému harmonogramu akademického roku 2019/2020. Změny vydané v opatření děkanky č. 6/2020 jsou pro snazší orientaci vyznačeny červeným textem.

 • Změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021

  Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) jsme provedli změny, které schválil Akademický senát FSV UK na svém květnovém zasedání. Pokud není uvedena změna, zůstávají podmínky v aktuálním znění.

 • Q&A: online setkání s děkankou a proděkanem FSV UK

  Milé studentky, milí studenti, přijměte pozvání na online diskuzi s paní děkankou Alicí N. Tejkalovou a panem proděkanem pro studijní záležitosti Ladislavem Krištoufkem, která proběhne ve čtvrtek 16. dubna od 10:00 prostřednictvím Google Hangouts Meet. Těšíme se na vás!