Hranice pro přijetí pro navazující Mgr. programy

přijatá studentka

Hranice pro přijetí pro navazující Mgr. programy

Hranice pro přijetí ke studiu pro navazující magisterské studijní programy byly stanoveny ve Studijním informačním systému. Nově v systému naleznete také své pořadí. Hodnoty budou průběžně doplňovány.

Studijní program: Hranice pro přijetí: Počet přijatých (přijímací zkouška + upouštění od přijímací zkoušky):
Mediální studia distanční 23 bodů a více 118+7 uchazečů
Mediální studia prezenční 40 bodů a více 101+63 uchazečů
Ekonomie a finance 40 bodů a více 33+47 uchazečů
Veřejná a sociální politika 70 bodů a více 15+47 uchazečů

Hranice pro přijetí již reflektují situaci, kdy se část uchazečů ke studiu nezapíše - hranice pro přijetí se tedy z tohoto důvodu posouvat nebudou. Odvolání se k výsledkům přijímacího řízení je možné až na základě rozhodnutí o nepřijetí. 

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde.

Gratulujeme všem přijatým!