Aktuální informace k přijímacímu řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FSV UK 2022/2023

Důležité upozornění:

tato stránka je průběžně aktualizována a je jediným oficiálním zdrojem přijímacího řízení na FSV, je proto nutné sledovat ji pravidelně. Odkazy, které najdete na webech institutů platí pouze v případě, že odkazují sem. 

Přihlášky je možné posílat elektronicky od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022

U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.

Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2022 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2022, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 5. 3. 2022. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 5. 3. 2022. Účast na NSZ v jiných termínech než 5. 3. 2022 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - opatření rektora č.42/2020. Postup při podání žádosti.

Upuštění od přijímací zkoušky (není nutné absolvovat test Obecných studijních předpokladů) pro programy Teritoriální studia a Česko-německá studia na základě úspěšného absolvování přípravného kurzu. Podrobnější informace na následujích odkazech v sekci Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:
Česko-německá studia 
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia - distační forma
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia - prezeční forma
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny

POZOR

U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PŘI PODÁVANÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA FSV

Mezi nejčastější problémy patří například:

Zapomněl jsem odeslat přihlášku. Platbu jsem odeslal před více než týdnem a přihláška je označená jako nezaplacená. Chci smazat podanou a nezaplacenou přihlášku. 

Podívejte se na kompletní seznam otázek a odpovědí

Informace k bakalářským oborům/programům s testem SCIO na akademický rok 2022/2023

Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně. Popis a ukázky testů k jednotlivým SCIO testům najdete také na webu SCIO. 

Pokud někdo absolvuje u SCIA test TESA nemusí již znovu absolvovat SCIO Angličtinu, protože tento test je součástí testu TESA.

V přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023 lze na bakalářské obory v českém jazyce  využít percentily ze SCIA získané v libovoném termínu předchozího roku. V případě, že dosáhnete v testu SCIO Matematika percentil 90, není nutné dělat test OSP. U uchazeče na bakalářský obor Ekonomie a finance, je upuštěno od přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani SCIO. 

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2022/2023

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2022/2023 najdete v Google Drive dokumentu, zde

Ovládací prvky