Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Důležité upozornění:

Tato stránka je průběžně aktualizována a je jediným oficiálním zdrojem přijímacího řízení na FSV, je proto nutné sledovat ji pravidelně. Odkazy, které najdete na webech institutů platí pouze v případě, že odkazují sem.Maturitní vysvědčení není nutné zasílat na fakultu, ale přineste ho s sebou (jako úředně ověřenou kopii) k zápisu do studia. Pokud budete maturovat až v září, přijďte se zapsat v zářijovém termínu a vysvědčení doneste s sebou. To, zda se přijdete zapsat v červnu nebo v září, nijak neovlivňuje status podmínečného přijetí na naši fakultu. Ode dne zápisu do studia budete mít status studenta.

 


Hranice pro přijetí pro doktorské programy byly stanoveny takto :

prezenční Ekonomie a finance 60 bodů a více


Hranice pro přijetí pro navazující programy byly stanoveny takto (přijímací zkouška+upuštění od přijímací zkoušky):

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (obě specializace) 62 bodů a více (přijato 16+5 uchazečů)

Teritoriální studia všechny specializace 54 bodů a více (přijato 41+19 uchazečů)

Politologie 65 bodů a více (přijato 13+41 uchazečů)

Veřejná a sociální politika 69 bodů a více (přijato 20+29 uchazečů)

Strategická komunikace 13 bodů a více (přijato 60+3 uchazečů)

Sociologie 65 bodů a více (přijato 32+55 uchazečů)

distanční Mediální studia 24 bodů a více (přijato 117+16 uchazečů)

prezenční Mediální studia 37 bodů a více (přijato 84+86 uchazečů)

Žurnalistika 52 bodů a více (přijato 26+81 uchazečů)

Mezinárodní vztahy 63 bodů a více (přijato 34+24 uchazečů)

Ekonomie a finance 40 bodů a více (přijato 32+66 uchazečů)


Hranice pro přijetí pro bakalářské programy byly stanoveny takto:

Komunikační studia specializace Mediální studia 55 a více bodů ve 2.kole (přijato 83 uchazečů)

Komunikační studia specializace Marketingová komunikace a public relations 70 a více bodů ve 2.kole (přijato 79 uchazečů)

Komunikační studia specializace Žurnalistika 60 a více bodů ve 2.kole (přijato 84 uchazečů)

Česko-německá studia vážený percentil 51 a vyšší (přijato 6+6 uchazečů)

Politologie a veřejná politika percentil 67 a vyšší (přijato 223 uchazečů)

Ekonomie a finance vážený percentil 74 a vyšší (přijato 96+90 uchazečů)

prezenční Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia percentil 60 a vyšší (přijato 304+59 uchazečů)

distanční Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia percentil 40 a vyšší (přijato 67+10 uchazečů)

distanční Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny percentil 44 a vyšší (přijato 26+8 uchazečů)

Sociologie se specializací Sociální antropologie percentil 64,5 a vyšší (přijato 63 uchazečů)

Sociologie se specializací Studia současných společností percentil 71 a vyšší (přijato 136 uchazečů)

Sociologie a sociální politika percentil 59 a vyšší (přijato 167 uchazečů)

Politologie a mezinárodní vztahy percentil 85 a vyšší (přijato 277 uchazečů)


Hranice pro postup k ústní části přijímací zkoušky (2. kolo) programu Komunikační studia

specializace žurnalistika : vážený percentil 68,55 a vyšší

specializace mediální studia: vážený percentil 53,65 a vyšší

specializace marketingová komunikace a PR: vážený percentil 66,95 a vyšší

Hodnotu vašeho vážené percentilu a informaci o postupu do 2.kola naleznete v informačním systému.


Ústní část přijímací zkoušky (2. kolo) programu Komunikační studia se bude konat v těchto termínech: 

specializace žurnalistika : 5. - 6. 6. 2023

specializace mediální studia: 13. - 14. 6. 2023

specializace marketingová komunikace a PR: 7. - 8. 6. 2023


Uchazeči programu Strategická komunikace najdou v SIS výsledky prvního kola PŘ. Pozvánky do 2. kola, které se koná 5.- 6. 6. 2023 , budou poslány příští týden.


Hranice pro postup do 2. kola pro program Komunikační studia se specializacemi budou stanoveny do 18. 5. 2023. Hranice pro přijetí pro ostatní bakalářské programy bude stanovena do konce května.


Počet řádně podaných přihlášek na pregraduální programy v českém jazyce


Přihlášky je možné posílat elektronicky od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 na bakalářské programy, do 31. 3. 2023 na navazující magisterské programy


U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.


! Výsledky přijímacího řízení u bakalářských studijních programů, kde jsou vyžadovány pouze SCIO testy, budou zveřejněny nejdříve na konci května!


V přijímacím řízení na bakalářské programy naše fakulta neakceptuje test Všeobecné študijné predpoklady, je nutné absolvovat test Obecné studijní předpoklady.


Seznam uchazečů, kteří splňují naši podmínku pro nárok na on-line test u SCIA hrazený fakultou, budeme předávat SCIU na začátku února, teprve poté bude voucher na test k dispozici.


Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2023 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2023, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 4. 3. 2023 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 4. 3. 2023 v on-line formě.

Účast na NSZ v jiných termínech než 4. 3. 2023 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.


Uchazeči v tíživé sociální situaci mohou požádat o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - opatření rektora č.42/2020. Postup při podání žádosti.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PŘI PODÁVANÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA FSV

Mezi nejčastější problémy patří například:

Zapomněl jsem odeslat přihlášku. Platbu jsem odeslal před více než týdnem a přihláška je označená jako nezaplacená. Chci smazat podanou a nezaplacenou přihlášku. 

Podívejte se na kompletní seznam otázek a odpovědí

Informace k bakalářským oborům/programům s testem SCIO na akademický rok 2023/2024

Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně. Popis a ukázky testů k jednotlivým SCIO testům najdete také na webu SCIO. 

V přijímacím řízení na akademický rok 2023/2024 lze na bakalářské obory v českém jazyce  využít percentily ze SCIA získané v libovolném termínu předchozího roku. Pokud dosáhnete v testu SCIO Matematika percentil 90 a hlásíte se na bakalářský program Ekonomie a finance, není nutné dělat test OSP. V takovém případě je potřeba si podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani SCIO. 

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2023/2024

  • OSP - 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023
  • Matematika  -  4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023
  • Anglický jazyk - 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023

Více informací najdete v Google Drive dokumentu, zde

Ovládací prvky