Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Důležité upozornění:

Tato stránka je průběžně aktualizována a je jediným oficiálním zdrojem přijímacího řízení na FSV, je proto nutné sledovat ji pravidelně. Odkazy, které najdete na webech institutů platí pouze v případě, že odkazují sem.

Přihlášky je možné posílat elektronicky od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 na bakalářské programy, do 31. 3. 2023 na navazující magisterské programy


U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.


V přijímacím řízení na bakalářské programy naše fakulta neakceptuje test Všeobecné študijné predpoklady, je nutné absolvovat test Obecné studijní předpoklady.


Seznam uchazečů, kteří splňují naši podmínku pro nárok na on-line test u SCIA hrazený fakultou, budeme předávat SCIU na začátku února, teprve poté bude voucher na test k dispozici.


Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2023 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2023, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 4. 3. 2023 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 4. 3. 2023 v on-line formě.

Účast na NSZ v jiných termínech než 4. 3. 2023 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.


Uchazeči v tíživé sociální situaci mohou požádat o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - opatření rektora č.42/2020. Postup při podání žádosti.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PŘI PODÁVANÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA FSV

Mezi nejčastější problémy patří například:

Zapomněl jsem odeslat přihlášku. Platbu jsem odeslal před více než týdnem a přihláška je označená jako nezaplacená. Chci smazat podanou a nezaplacenou přihlášku. 

Podívejte se na kompletní seznam otázek a odpovědí

Informace k bakalářským oborům/programům s testem SCIO na akademický rok 2023/2024

Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně. Popis a ukázky testů k jednotlivým SCIO testům najdete také na webu SCIO. 

V přijímacím řízení na akademický rok 2023/2024 lze na bakalářské obory v českém jazyce  využít percentily ze SCIA získané v libovolném termínu předchozího roku. V případě, že dosáhnete v testu SCIO Matematika percentil 90, není nutné dělat test OSP. U uchazeče na bakalářský obor Ekonomie a finance, je upuštěno od přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani SCIO. 

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2023/2024

  • OSP - 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023
  • Matematika  -  4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023
  • Anglický jazyk - 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023

Více informací najdete v Google Drive dokumentu, zde

Ovládací prvky