Jak podat přihlášku (pregraduální studium)

Jak podat přihlášku pro neplacené programy?

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou nejpozději do 29. února 2024 (bakalářské programy)31. března 2024 (navazující programy) stačí ji vyplnit na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je nutné zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nevratný.

Přihláška je platná v okamžiku, kdy je vyplněna a odeslána elektronická podoba.

Na každý zvolený studijní program je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín podání přihlášek je do 29. 2. 2024 (bakalářské programy), do 31. 3. 2024 (navazující magisterské programy).

Co musí přihláška obsahovat?

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

880 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Specifický symbol: 2024

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.