Typy studia

velmi stručný průvodce základními předpisy ke studiu

Vážení studující,

kromě plnění studijních povinností je pro hladký průběh studia důležité seznámit se podrobně se studijními pravidly a důsledně se jimi řídit. Pokud si vyberete a kliknete na některý TYP  STUDIA najdete k němu základní předpisy, které jsou pro Vás závazné ode dne zápisu do studia až po datum absolvování, Předpisy UK, Pravidla FSV. Dále Opatření děkana, která upravují nebo doplňují stávající studijní předpisy, v budoucnu mohou přibýt pokyny nebo metodiky. 

Ačkoliv výklady některých pravidel se zprvu budou zdát obtížně vysvětlitelné, věříme, že se v nich brzy správně zorientujete a stanou se samozřejmou součástí vašeho studijního života. 

 

Přejeme Vám všem úspěšné studium.