Erasmus+

Erasmus+

erasmus+

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami.

Další možnosti výjezdů

Pokud byste rádi vyjeli na Nový Zéland, do Austrálie, Japonska, Číny, Taiwanu, USA, Kanady, Mexika, Brazílie, Ruska, Izraele a dalších zemí, širokou nabídku výměnných programů a partnerských univerzit najdete zde.