Jiné programy

Jiné programy

fly away

Studovat v zahraničí se nemusí jen v rámci Erasmus+. Univerzita Karlova a také naše fakulta má uzavřen velký počet partnerských smluv s univerzitami na všech kontinentech světa. Stačí si jen vybrat a uspět ve výběrovém řízení. Více informací spolu s výčtem zemí najdete u jednotlivých mobilit. 

Další možnosti výjezdů - Erasmus+

Pokud byste rádi v rámci programu Erasmus+ vyjeli do zemí EU, ale i mimo státy Evropy, nabídku míst a podmínky najdete zde