Mezifakultní dohody

Výběrové řízení na studijní výjezdy v ZS 2021/2022

Prodloužení termínu + změna podávání přihlášek na meziuniverzitní výjezdy

Podrobné informace k nabízeným institucím v rámci mezifakultních dohod najdete na této stránce. Informace pro instituce v rámci meziuniverzitních dohod pak na této stránce.

Hlásit se můžete na více univerzit i na kombinaci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Nedoporučujeme ale více než 2 přihlášky.

V případě, že se hlásíte na více univerzit, je třeba dodat kompletní přihlášku na každou instituci zvlášť.

Přihlášky je možné zasílat od 1. 10. do 31. 10. 2020 23:59.

Kompletní přihlášky pro mezifakultní výjezdy odevzdávejte elektronicky v pdf formátu na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz Marii Stanovské (tel: 222 112 221), kam zároveň můžete zasílat i své dotazy.

Přihlášky pro meziuniverzitní výjezdy se podávají elektronicky skrze webovou aplikaci UK.

V rámci mezifakultních dohod můžete vyrazit studovat do Austrálie, Japonska, Koreii, USA, Kanady, Ruska a dalších neméně zajímavých destinací. Nově máme uzavřenou mezifakultní smlouvu s institutem CIDE, Mexiko – nutná znalost španělštiny alespoň B2.

V rámci meziuniverzitních dohod můžete vyrazit studovat na Nový Zéland, Taiwan, do Austrálie, Singapuru, Japonska, Afriky, Jižní Ameriky, USA, Kanady a mnoha dalších zajímavých destinací.

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit (LS 2019/2020 a ZS 2020/2021) kvůli COVID-19, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do výběrového řízení, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).