Mezifakultní dohody

Výběrové řízení na výjezdy v zimním semestru  2024/2025

Výsledky VŘ byly rozeslány na fakultní e-maily.

Podrobné informace jak podat přihlášku zde

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních skyků FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Kritéria výběru studentů jsou stejná jako u meziuniverzitních dohod, více informací zde

Zpětná vazba studentů

Přečtěte si/ poslechněte zážitky studentů, kteří již na výjezdě byli a to v rámci stránky Charles Abroad či v sekci Exchange Experience na platformě Moodle a nebo zde.

 

chab