Mezifakultní dohody

Sběr přihlášek na studijní výjezdy v ZS 2022/2023 

otevřen od 8 do 31. října 2021.

Podrobné informace jak podat přihlášku zde

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Z důvodu epidemie Covid-19 se vedení UK rozhodlo u všech zrušených mobilit (LS 2019/2020, ZS 2020/2021 a LS 2020/2021), že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě student musí svůj přetrvávající zájem o výjezd dát na vědomí fakultní referentce. (Dostačující je e-mail na studyabroad@fsv.cuni.cz.)

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních skyků FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).