Mezifakultní dohody

Výběrové řízení na výjezdy v letním semestru  2023/2024

 sběr přihlášek 5. - 30. 4. 2023

Podrobné informace jak podat přihlášku zde

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních skyků FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).