Mezifakultní dohody

Výběrové řízení pro studijní výjezdy v letním semestru 2021/2022 bude probíhat na jaře 2021. 

Datum bude brzy. 

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit (LS 2019/2020, ZS 2020/2021 a LS 2020/2021) kvůli COVID-19, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do výběrového řízení, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).