Úspěšná nominace

Blahopřejeme k úspěšné nominaci!

Pokud jste byli nominováni, v dohledné době Vám zašleme veškeré potřebné informace k Vašemu výjezdu. Zároveň Vás bude informovat také hostitelská univerzita a budete požádáni o vyplnění el. přihlášky dané školy.

Každý nominovaný student si může požádat příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

Informace k podpoře při mimořádných událostech a krizových situacích zde

Pokud student vyjede, zavazuje se, že splní povinnost se ziskem ECTS kreditů na hostitelské univerzitě Opatření děkanky

V rámci bakalářského studia je Vaší povinností přivést 20 kreditů/ semestr.

V rámci magisterského studia je Vaší povinností přivést 15 kreditů/ semestr.

Jedná se o přepočtené kredity, více informací v Opatření děkanky.

Po návratu

 Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty:

  • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou (Nechte si jej vystavit na OZS hostitelské univerzity, než odjedete domů, ušetříte si tím spousty starostí.)
  • Závěrečná zpráva - studentská mobilita (formulář k vyplnění) - pokud jste získali příspěvek z FM Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita
  • Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti: Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí (v kompetenci studijního oddělení)

Zastavte se na zahraničním oddělení a podělte se o své zážitky. Studenti, kteří se na danou univerzitu chystají, je ocení. 

Zrušení výjezdu

Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete svou nominaci neproměnit, je potřeba to co nejdříve oznámit referentce pro mobility. 

Pokud jste získali stipendium pro podporu studia v zahraničí a nevyjedete, je Vaší povinností přiznané stipendium vrátit. (Referentce pro mobility zašlete potvrzení o provedené platbě na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.)