Fond mobility

Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádat lze vždy pouze o příspěvek na budoucí mobilitu.

Nelze žádat o příspěvek na online mobilitu. 

V jarním kole se žádá o podporu mobility, která se má uskutečnit cca od července do prosince. 

V podzimním kole se žádá o podporu na mobilitu, která se má uskutečnit cca od ledna do června. 

 

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     

pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         

studium zahraničních studentů na UK                                                   

účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               

krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Fond mobility - oficiální stránky RUK

Opatření rektora 33/2018 Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

Opatření rektora 44/2022 Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2023 NOVÉ

Metodické pokyny pro žadatele Fondu mobility UK 2023-2 NOVÉ

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v září/říjnu a jarního kola v únoru/březnu.

 

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvek - nelze počítat s přiznáním plné výše finančního příspěvku

 

Podzimní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023-2

Aplikace Fondu Mobility 

Podzimní kolo FM UK bude otevřeno od 18. 9. 2023 do 17. 10. 2023 do 16.00 hod.

! Výsledky podzimního kola FM UK budou známy na začátku prosince 2023

 

Dotazy k FM je možné zasílat na veronika.silhova@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 140 u Veroniky Šilhové, OZS, kancelář 216b.

upozornění

V současné době nelze podávat žádosti o podporu studijního či výzkumného pobytu v následujících zemích

Ukrajina

Rusko

Bělorusko

Kontakt

Koordinátorka Fondu mobility UK: Veronika Šilhová, e-mail: veronika.silhova@fsv.cuni.cz