Fond mobility

Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádat lze vždy pouze o příspěvek na budoucí mobilitu.

Nelze žádat o příspěvek na online mobilitu. 

V jarním kole se žádá o podporu mobility, která se má uskutečnit cca od července do prosince. 

V podzimním kole se žádá o podporu na mobilitu, která se má uskutečnit cca od ledna do černa. 

 

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     

pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         

studium zahraničních studentů na UK                                                   

účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               

krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Fond mobility - oficiální stránky RUK

Opatření rektora 33/2018 Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

Opatření rektora 52/2021 Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2022

Pokyny pro žadatele Fondu mobility UK

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v září/říjnu a jarního kola v únoru/březnu.

Podzimní kolo Fondu mobility UK pro rok 2022-23

Aplikace Fondu Mobility 

Podzimní kolo FM UK je již uzavřeno.

Výsledky jsou k dispozici v aplikaci FM UK

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.

upozornění

V současné době nelze podávat žádosti o podporu studijního či výzkumného pobytu v následujících zemích

Ukrajina

Rusko

Bělorusko

Kontakt

Koordinátorka Fondu mobility UK  Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz