Fond mobility

Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v březnu.

Podzimní kolo Fondu mobility UK pro rok 2020-2

Aplikace Fondu Mobility pro podávání přihlášek bude otevřena od 21. 9. - do 20. 10. 2020

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.

Kontakt

Koordinátorka Fondu mobility UK  Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz