Fond mobility

Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádat lze vždy pouze o příspěvek na budoucí mobilitu.

Nelze žádat o příspěvek na online mobilitu. 

V jarním kole se žádá o podporu mobility, která se má uskutečnit cca od července do prosince. 

V podzimním kole se žádá o podporu na mobilitu, která se má uskutečnit cca od ledna do června. 

 

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     

pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         

studium zahraničních studentů na UK                                                   

účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               

krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Fond mobility - oficiální stránky RUK

Opatření rektora 33/2018 Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

Opatření Rektora 50/2023: https://cuni.cz/UK-13250.html Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2024 NOVÉ

Metodické pokyny pro žadatele Fondu mobility UK 2024-1

Nejdůležitější změna v obecných pokynech:

  • Kategorie e) – žádoucí délka pobytu zahraničních profesorů na půdě UK je pět pracovních dní.

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v září/říjnu a jarního kola v únoru/březnu.

 

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvek - nelze počítat s přiznáním plné výše finančního příspěvku

 

Jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2024-1

Aplikace Fondu Mobility 

Jarní kolo FM UK bude otevřeno od 1. 2. 2024 do 11. 3. 2024 do 16.00 hod.

Výsledky jarního kola FM UK budou známy ve druhé polovině května 2024

 

Dotazy k FM je možné zasílat na veronika.silhova@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 140 u Veroniky Šilhové, OZS, kancelář 216b.

upozornění

V současné době nelze podávat žádosti o podporu studijního či výzkumného pobytu v následujících zemích

Ukrajina

Rusko

Bělorusko

Kontakt

Koordinátorka Fondu mobility UK: Veronika Šilhová, e-mail: veronika.silhova@fsv.cuni.cz