Fond mobility

Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     

pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         

studium zahraničních studentů na UK                                                   

účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               

krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


Opatření rektora 33/2018 Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

Opatření rektora 3/2021  Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2021

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v únoru/březnu.

Jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2021-1

Aplikace Fondu Mobility bude pro podávání přihlášek v jarním kole FM

je uzavřená. Výsledky Rady Fondu mobility Vám budou zaslány v průběhu dubna 2021.

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.

Kontakt

Koordinátorka Fondu mobility UK  Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz