STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

1. STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE

Stipendia

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

  Informace k Erasmu+ studijní pobyty

  Informace k Erasmu+ stáže

  Navýšení finanční podpory pro studenty se speciálními potřebami

  Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty o navýšení stipendia.

  Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

  Podmínky finanční podpory naleznete zde: 

  2. AKADEMICKÁ A ZAMĚSTNANECKÁ MOBILITA

  Finanční podpora

  Distance calculator 

  Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

  Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

  Informace k Erasmu+ akademická mobilita

  Informace k Erasmu+ školení zaměstnanců

  Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH, SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey | Erasmus Syros, Cyclades

  KONTAKT