STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

1. STUDIJNÍ POBYTY

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko 600 €
Velká Británie  519 €
 Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie a Turecko 480 €

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

Informace k Erasmu+ studijní pobyty  

 

Navýšení finanční podpory pro studenty se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty o navýšení stipendia.

Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

Podmínky finanční podpory naleznete zde: 

2. PRAKTICKÉ STÁŽE

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko

750 €
Velká Británie  699 €
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko a Severní Makedonie, Turecko 630 €

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150/180 EUR u aktivity praktické stáže. 

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK

 

Informace k Erasmu+ stáže

3. KRÁTKODOBÉ MOBILITY PRO DOKTORANDY (5-30 DNŮ)

Výše stipendia od 1. do 14. dne aktivity je 70 EUR/den a následně od 15. do 30. dne aktivity je 50 EUR/den.

4. AKADEMICKÁ A ZAMĚSTNANECKÁ MOBILITA

Finanční podpora

Distance calculator 

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

Informace k Erasmu+ akademická mobilita

Informace k Erasmu+ školení zaměstnanců

Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH,  SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey |  Erasmus Syros, Cyclades

KONTAKT