STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA V RÁMCI ERASMU+

1. STUDIJNÍ POBYTY

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie 600 €
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie a Turecko 400 €

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

  Informace k Erasmu+ studijní pobyty  

   

  Navýšení finanční podpory pro studenty se specifickými potřebami

  Studenti se specifickými potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty o navýšení stipendia.

  Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

  Podmínky finanční podpory naleznete zde: 

  2. PRAKTICKÉ STÁŽE

  Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko

  750 €
  Velká Británie  699 €
  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko a Severní Makedonie, Turecko 630 €

  Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150/180 EUR u aktivity praktické stáže. 

  Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK

   

  Informace k Erasmu+ stáže

  3. KRÁTKODOBÉ MOBILITY PRO DOKTORANDY (5-30 DNŮ)

  Výše stipendia od 1. do 14. dne aktivity je 70 EUR/den a následně od 15. do 30. dne aktivity je 50 EUR/den.

  4. AKADEMICKÁ A ZAMĚSTNANECKÁ MOBILITA

  Finanční podpora

  Distance calculator 

  Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

  Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

  Informace k Erasmu+ akademická mobilita

  Informace k Erasmu+ školení zaměstnanců

  Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH, SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey | Erasmus Syros, Cyclades

  KONTAKT