Erasmus+ školení zaměstnanců

Erasmus+ školení zaměstnanců

English flag

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Školení mohou zaměstnanci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Program podporuje profesní rozvoj zaměstnanců formou odborného kurzu, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti či náslechů přednášek na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Informace pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Opatření rektora na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Aktuální nabídka Erasmus+ staff weeků

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. 

Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmu+ nelze hradit registrační poplatky.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANECKOU MOBILITU duben - červen 2024 otevřeno

Výběrové řízení na zaměstnanecké výjezdy programu Erasmus+ se realizuje podáním přihlášky prostřednictvím online systému IS věda (přes modul PAS projekty a soutěže) v období od 1. 2. 2024 nejpozději do 29. 2. 2024 do 15:00h.

Vyhláška k VŘ

Nezbytnou součástí přihlášky je nahrání Erasmus+ Staff Mobility Agreement do aplikace a zajištění podpisu Erasmus koordinátora FSV pro zaměstnaneckou mobilitu (Mgr. Petr Klimša) a podpisu partnerské přijímací instituce. Pokud žadatel/ka nemá k dispozici dokument podepsaný ze strany partnera, přiloží vyplněný a podepsaný dokument za sebe a Erasmus koordinátora FSV pro zaměstnaneckou mobilitu. Pro úspěšné podání žádosti je potřeba mít v aplikaci přihlášku ve stavu "Odevzdáno" do daného termínu. V opačném případně nebudou přihlášky do VŘ Erasmus+ zahrnuty.

Formulář Mobility Agreement

Návod k vyplnění formuláře Mobility Agreement

ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

 

IRELAND

Kromě nabídek uvedených zde lze například využít jazykové kurzy pořádané v Irsku, které je jedinou anglickou mluvící programovou zemí v rámci Erasmu+. 

Níže uvedený seznam je příkladem jazykových škol v Irsku, které nabízejí kurzy angličtiny tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám našich administrativních i akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+. 

Více informací: Marketing English in Ireland (MEI) www.mei.ie 

Poplatek za jazykový kurz je nutné hradit ze zdrojů příslušného institutu, cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z rektorátních prostředků Erasmus+.

Language School

Website

ATC Language Schools

https://atclanguageschools.com

Atlas Language School

www.atlaslanguageschool.com

Babel Academy of English

https://babelacademy.ie

Cork English College

https://corkenglishcollege.ie

Emerald Cultural Institute

www.eci.ie

Future Learning Language School

www.flireland.com

International House Dublin

https://ihdublin.com

The Language Centre of University College Cork

www.ucc.ie

The Linguaviva Centre

www.linguaviva.com

Travelling Languages

www.travellinglanguages.com

Twin Group

www.twingroup.org

 

FINANČNÍ PODPORA

Pobytové náklady - sazby

Cestovní náklady - sazby

Distance calculator    

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

V případě virtuální mobility nevzniká nárok na finanční podporu.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH,  SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey |  Erasmus Syros, Cyclades

 

PŘED ODJEZDEM

Agendu cestovních příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení          

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

Účastnickou smlouvu připravuje na základě podepsané Mobility Agreement všemi třemi stranami Evropská kancelář RUK. Smlouvu je potřeba podepsat před odjezdem na pracovní cestu.

PO NÁVRATU

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení Confirmation of Erasmus+

Originál dokumentu s razítkem a podpisem přijímající instituce je třeba odevzdat na Ekonomické oddělení v rámci vyúčtování pracovní cesty. V případě, že instituce vystavuje pouze elektronický dokument, je potřeba vyžádat dokument s certifikovaným elektronickým podpisem a nechat ho zaslat na email koordinátora zaměstnanecké mobility RUK. 

Po ukončení cesty je účastník povinen zahraniční cestu řádně vyúčtovat do 10 kalendářních dnů.

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS     

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Mgr. Petr Klimša, outgoing@fsv.cuni.cz