ERASMUS+ MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA - POBYTY ZAMĚSTNANCŮ

ERASMUS+ MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA - POBYTY ZAMĚSTNANCŮ

English flag

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Obecné informace o programu najdete zde.    

E+ICM

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Výzva 2019 - do 31. července 2022

(první možný výjezd v LS 2019/2020 - poslední výjezd v LS 2021/2022)

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit STT*
Institut mezinárodních studií (IMS)  Černá Hora University of Montenegro  1
  Bosna a Hercegovina University of Sarajevo  2
  Arménie Yerevan State University  0
Institut ekonomických studií (IES) Albánie Epoka University 0

* STT: Staff Mobility for Training 

 

Výzva 2020 - do 31. července 2023

(první možný výjezd v LS 2020/2021 - poslední výjezd v LS 2022/2023)

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit STT*
Institut mezinárodních studií (IMS) Moldávie Moldova State University 0
Institut mezinárodních studií (IMS) ve spolupráci s HTF Kazachstán  Al-Farabi Kazakh National University 0

* STT: Staff Mobility for Training 

PODMÍNKY POBYTŮ ZAMĚSTNANCŮ

Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training):

  • minimální délka pobytu: 5 pracovních dnů
  • maximální délka pobytu: 2 měsíce
  • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

!!! Účast na konferenci není uznatelnou aktivitou v rámci pobytu školení !!!


Výběr kandidátů:

  • zaměstnanec si výjezd domlouvá se svým nadřízeným a příslušným institutem FSV UK (dle projektů)
  • institut zasílá na OZS nominaci zaměstnanců včetně plánu jejich výjezdu, podepsaný ředitelem příslušného institutu FSV UK
  • výjezd nominovaných zaměstnanců není garantován, dokud nominaci nepotvrdí partnerská univerzita

FINANČNÍ PODPORA

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

  • Vyjíždějící zaměstnanci: 180 EUR/den (1. – 14. den), 126 EUR/den (15. – 60. den)

Cestovní náklady:

  • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a hostující institucí v zahraničí.
  • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

 

PROCES PŘIHLÁŠENÍ

Proces je podrobně popsán v anglické verzi stránek zahraničního oddělení FSV UK. 

Prosím, klikněte, pokud máte zájem o Staff Mobility for Training.

KONTAKT

Oddělení zahraničních styků FSV (OZS FSV): PhDr. Veronika Šilhová (e-mail: exchange@fsv.cuni.cz) 

Odbor zahraničních vztahů UK - Evropská kancelář (EK RUK): PhDr. Denis Žernov (e-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz)