Lidé na fakultě

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.