Lidé na fakultě

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie
  • Kolegium děkana

E-mail: hladka@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 267