PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra politologie
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: hladka@fsv.cuni.cz , malvina.hladka@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 649

Místnost: č. C628, Jinonice, budova C

Konzultace

ORCID ID: 0000-0001-9660-8624

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • HLADKÁ, Malvína. Atlantický trojuholník : vízia či realita?. In: HOSCHEKOVÁ, Dagmar - KAZANSKÝ, Rastislav. Interpolis ´06 : zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici 23. novembra 2006 1. vyd vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 252-259. ISBN 978-80-8083-375-6.

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11230&ustav=23-KP&dobor=&vedouci=00657&ze_vsech_fakult=0&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5b%5d=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&order=d.dskr&sort=desc