Hodnocení výuky na FSV UK

Hodnocení výuky pregraduálního studia

Hodnocení výuky za letní semestr 2017/2018  probíhá v termínu od 4. 6. 2018  do 22. 6. 2018, studenti mohou vyplnit anonymní elektronické dotazníky k hodnocení výuky na FSV. Aplikace pro vyplňování dotazníků  je dostupná  na  webové adrese hodnocenifsv.ff.cuni.cz, termín jednotlivých semestrálních hodnocení výuky je dán harmonogramem.

Výsledky hodnocení výuky za jednotlivé roky je možné najít na  webové adrese hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz

často kladené otázky

stručný manuál

Na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Informace k hodnocení výuky najdou studenti také v e-mailu od proděkana pro studijní záležitosti, dr. Soukupa.