Hodnocení výuky na FSV UK

Hodnocení výuky pregraduálního studia

Hodnocení výuky za zimní semestr 2018/2019  proběhne v termínu od 21. 1. 2019 10h  do 24. 2. 2019, studenti budou moci vyplnit anonymní elektronické dotazníky k hodnocení výuky na FSV. Aplikace pro vyplňování dotazníků  bude dostupná  na  webové adrese hodnocenifsv.ff.cuni.cz.

Výsledky hodnocení výuky za předchozí roky je možné najít na  webové adrese hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz

často kladené otázky

stručný manuál

Na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Informace k hodnocení výuky najdou studenti také v e-mailu od proděkana pro studijní záležitosti, doc. Kryštoufka, který je před každým hodnocením rozesílán(sdílen).