Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) je součástí celoživotního vzdělávání na FSV UK a je určeno posluchačům v důchodovém věku (nad 60 let), kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zachovat si duševní svěžest. Kurzů U3V se mohou účastnit i osoby v plném invalidním důchodu bez věkového omezení.

Kurzy U3V jsou na Fakultě sociálních věd UK uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (ZSV U3V). V rámci tohoto programu pedagogové FSV UK každoročně připravují širokou nabídku kurzů se sociálněvědním zaměřením, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou.

Pro akademický rok 2022/23 nabízí FSV posluchačům U3V dlouhodobě oblíbené kurzy, které jsou do nabídky zařazovány pravidelně (např. Seminář výtvarného umění I a II, Tvůrčí psaní nebo Matematika a Mona Lisa - aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?), ale i řadu novinek (Jak napsat filmovou povídku, Kam zmizel americký sen? Sociální problémy moderní Ameriky, Propaganda, její podoby a praktiky, Cornwall: dějiny „neviditelného“ keltského území v Anglii a další).

Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se výuka vždy koná sedmkrát (tj. 7x 80 min.) v termínech, které jsou posluchačům zaslány e-mailem cca dva týdny před začátkem semestru. Kurz Český hraný film 2013‒2017 se koná každý týden.

Výuka zpravidla probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží v Praze 1, případně v dalších budovách FSV v centru Prahy (Opletalova, Celetná).

Je možné navštěvovat jednotlivé kurzy, nebo absolvovat celý program ZSV U3V a získat Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina.  Program ZSV U3V je úspěšně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu čtyř let. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 %. Další podmínky jsou uvedeny v anotaci jednotlivých kurzů.

Podívejte se na video o Univerzitě třetího věku

Videopozvánka na kurzy prof. Jana Ámose Víška

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2022/2023

Kdy a jak podat přihlášku, způsob úhrady kurzovného

Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku na akademický rok 2022/2023 přijímáme v těchto obdobích

 • na zimní semestr: od 23. dubna 2022 do 9. září 2022
 • na letní semestr: od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 

Prosíme respektujte, že přihlášky podané mimo výše uvedená období nemohou být akceptovány.

Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Elektronické přihlašování bude spuštěno 23. 4. 2022 (resp. 15. 11. 2022) v 9:00 a ukončeno 9. 9. 2022 (resp. 31. 1. 2023) ve 23:59.

Podání elektronické přihlášky preferujeme, abychom však vyšli vstříc posluchačům, kteří např. nemají přístup k internetu, budeme nadále přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Kompletně vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy Hollar vedle vrátnice), nebo v kanceláři 205.

Formulář přihlášky ve formátu pdf je ke stažení níže, případně je možné si ho vyzvednout přímo na fakultě (přihlášky jsou k dispozici na stolku před kanceláří 205).

 

PLATBA KURZOVNÉHO

Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu s pokyny k platbě. Doklad o zaplacení nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu trvání kurzu pro případnou kontrolu.

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

 • Bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Německo včera a dnes je v. s. 7001358, pro kurz Média zblízka II je v. s. 70013525 apod.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

 • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. Pokladní sdělte název nebo číslo kurzu a jméno účastníka, za něhož platíte.  Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ověřit si na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena.  

Termín pro úhradu kurzovného: do 9. 9. 2022 u přihlášek na zimní semestr

                                                       do 31. 1. 2023 u přihlášek na letní semestr

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň deset zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

NABÍDKA KURZŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

ZIMNÍ SEMESTR (říjen - leden 2022) 

Americká literatura 2. pol. 20. století I

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například J. D. Salinger, jehož převratný román Kdo chytá v žitě poprvé v USA vyšel roku 1951. Dále Vladimir Nabokov, autor proslulého románu Lolita a mnoha dalších, nebo  Ken Kesey, autor skvělé románové předlohy k filmu známému jako Přelet nad kukaččím hnízdem. Našimi společníky budou význační židovští spisovatelé, jako nositel Nobelovy ceny za literaturu Saul Bellow  (například romány Herzog a Planeta pana Sammlera) a Philip Roth, autor vynikajících románů Americká idyla nebo Lidská skvrna. Nahlédneme také do rozsáhlé tvorby „Mozarta amerického románu“ Johna Updikea (například Králíku, utíkej nebo Dvojice), do románu Milovaná Toni Morrisonové, první Afroameričanky vyznamenané Nobelovou cenou za literaturu, a do povídek skvělé prozaičky Joyce Carol Oatesové (autorky vynikajícího románu Oni). Zajisté zaujmou i u nás dobře známí romanopisci John Irving (například Svět podle Garpa) a Tom Robbins (například Parfém bláznivého tance). Posluchači vždy dostanou základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 1

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film I – kulturní a tvůrčí fenomén

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářely/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálním propojování. Martin Štoll je režisér-dokumentarista, historik a teoretik dokumentárního filmu a televize.

Plán setkání:

1. Genius loci – od popisu k vyjádření (Kříženecký, H+Z, Chytilová, Špáta)

2. Výjimečné okamžiky – být u velkých dějin (Vachek, Táborský, Koutecký)

3. Výjimečné okamžiky – od rodinného alba k výpovědi (Šikl, Špáta, Bričkovský)

4. Zobrazení člověka – sonda, nebo pomník? (Koutecký, Schorm, Vihanová, Třeštíková)

5. Práce a činnosti – dřina, nebo poezie? (Lehovec, Plicka, Calábek)

6. Společnost a její problémy – může film i pomoci? (Schorm, Olmer, Janek, Remunda a Klusák)

7. Filmaři – kdo jsou ti za kamerou? (Lehovec, Špáta, Hackenschmied)

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 2

Elektronická piřhláška

 

Jak rozumět filmu?

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Chcete pochopit, proč se váš oblíbený film odehrává v dané době? Proč v něm jsou právě tyto postavy a proč mají k sobě právě takový vztah? Proč příběh končí tak, jak končí? Proč má film právě tolik minut? Proč působí, jak působí? Proč některé filmy jsou nesrozumitelné a jiné populární?

Cílem kurzu je překročit hranice od běžného diváctví ke kritickému porozumění filmové/audiovizuální řeči. Posluchači se seznámí se základními vypravěčskými postupy, na konkrétních příkladech z hraného, dokumentárního i animovaného filmu si osvojí schopnost vidět „za“ filmové plátno.

Martin Štoll je absolvent FAMU, bývalý rektor Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého), dramaturg České televize, scénárista, režisér a teoretik filmu a televize. 

Plán setkání:

1. Uchopení děje a pozice autora

2. Postavy a jejich vztahy

3. Situace – její stavba

4. Vypravěčské postupy – struktura díla

5. Audiovizuální/filmové výrazové prostředky

6. Poetika a styl, rukopis

7. Analýza vybraného celovečerního filmu 

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 3

Elektronická přihláška

 

Jak to jen říct … (rétorika v praxi)

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: Kurz nabídne posluchačům nejen teoretické základy rétoriky, ale především celou řadu praktických cvičení – jak se zbavit trémy při veřejném projevu či jak vystoupit před skupinou lidí, aby je to zaujalo. Díky nahrávkám projevu na mikrofon či videokameru budou mít účastníci jedinečnou možnost vyhodnotit si vlastní vystoupení.

Bára Procházková je šéfredaktorka magazínu o vzdělávání EDUzín. Pracovala jako vedoucí vydání ČT24.cz, jako redaktorka týdeníku Respekt a jako šéfredaktorka časopisu Bel Mondo. 

Zakončení: analýza vybraného projevu

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 4

Elektronická přihláška

 

Lovci hlav a lidojedi z Nové Guineje: zvyky, historie, kolonialismus

Garant kurzu: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je posluchače seznámit s dějinami a kulturami Nové Guineje se zvláštním zřetelem k lovu hlav a kanibalismu. Nová Guinea je největší tropický ostrov světa, který se stal  domovem stovek různých kultur, jejichž příslušníci zůstávali izolovaní od globálního vlivu západního světa po valnou část 20. století. Některá místa ostrova dlouho zůstávala západními průzkumníky neprozkoumána a jejich obyvatelé nekontaktováni. Nová Guinea si však jako celek velice rychle získala pověst „ostrova lidojedů“. Kurz představí vybrané kultury Nové Guineje (Asmat, Marind-anim, Papuánský záliv, Sepik aj.) ve vztahu k lovu hlav a kanibalismu. Součástí kurzu bude komentovaná návštěva stálé expozice Oceánie v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.    

Zakončení: esej na zvolené téma

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 5

Elektronická přihláška

 

Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Obecně se má za to, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa - Umění a věda Leonarda da Vinci. Je to ale opravdu tak? Jak se k nám, tj. do novodobé Evropy, dostala starověká, antická a středověká vzdělanost a věda? Koneckonců, proč vznikla antická věda právě ve starověkém Řecku? A proč její vývoj nepokračoval (nebo jen pozvolna pokračoval) v Římské říši? Kdo převzal v té době pochodeň bádání? Jak jsme na tom byli my v Čechách?

Ukazuje se, že jsme stále vzdělanější a vzdělanější, mladá generace je jazykově vybavenější než všechny předchozí. Přesto se světem šíří hrozba numerické negramotnosti. Čísla sice nelžou, ale lháři je umějí dovedně využívat. I zdánlivě fundované a čísly dokumentované zprávy mohou být zcela bezcenné. Summa summarum - jak moc rozumíme číslům, případně statistickým údajům? Co vlastně říká informace, že většina lidí má podprůměrný plat? Pomůže tady zdravý rozum? Kdy ano a kdy ne?

Všichni máme jakési povědomí o naší Zemi, planetární soustavě, vesmíru a o tom, jak se vyvíjely představy lidstva o tom všem. Jak to ale bylo doopravdy? Kolik nám ještě zbývá času, než se budeme muset odstěhovat na jinou planetu v jiné „sluneční“ soustavě? Jak dlouho naše civilizace ještě přežije na stále více zdevastované planetě? Mohl Galileo Galilei dokázat, že se Země točí? A víte, že Tycho de Brahe vytvořil model sluneční soustavy tak, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá?

Vážný výklad je potřeba proložit nějakými vsuvkami pro pobavení: Existují matematické zajímavosti, k jejichž pochopení není třeba rozumět matematice - například už v antice formulované úkoly jako je kvadratura kruhu či trisekce úhlu. Kdo je vyřešil? Jaká je šance, že medicínský test správně odhalí nemocného pacienta, je-li jeho chybovost na 5% hladině? Kolik přátel musíte pozvat na večírek, aby s 90% pravděpodobností byli dva z nich narozeni ve stejný den? Jak to, že dvě nekonečna mohou být různě veliká?

A aby to stále ještě nebylo moc nudné, povíme si třeba vtip o tom, jak poznat matematika či konzultanta, nebo o tom, kam to člověk mohl dopracovat, kdyby se ve škole lépe učil. A víte, proč může mít Arménie na vlajce horu Ararat, ačkoliv neleží na jejím území? Kterak se starý profesor loučí se svojí fakultou nebo že starozákonní Abrahám neprojevil dost tolerantnosti?

Na začátku budování moderní vědy byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí, nebo naopak že je to příliš ambiciózní nápad - možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem). Nebude to učesané, ale spíše od všeho trochu. Vyprávět vám to bude matematik-statistik, kterého více než 20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s vámi podělit.
Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00-12:20

Číslo kurzu: 6

Elektronická přihláška

 

Média zblízka I

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení:  závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 7

Elektronická přihláška

 

Německo včera a dnes

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: „Pokud si někdo v Německu zlomí nohu, tak u nás začne někdo minimálně kulhat.“ To není jen otřepaná fráze, ale každodenní realita. Naše země jsou hospodářsky, historicky i kulturně maximálně propojeny a dění u našeho souseda zásadně ovlivňuje i život v Česku. Kurz nabídne návod, jak Německu lépe porozumět.

Bára Procházková je šéfredaktorka magazínu o vzdělávání EDUzín. Pracovala jako vedoucí vydání ČT24.cz, jako redaktorka týdeníku Respekt a jako šéfredaktorka časopisu Bel Mondo. Studovala na univerzitě v Hamburku. Přednáší v Česku i v Německu. 

Zakončení:  závěrečná diskuze na vybrané téma

Den a čas výuky: středa 9:30–10:50

Číslo kurzu: 8

Elektronická přihláška

 

Od Roosevelta k Reaganovi: zlomové prezidentské volby ve Spojených státech 19321984

Garant kurzu: PhDr. Jakub Dopieralla

Obsah kurzu: Ačkoliv ve Spojených státech amerických probíhají prezidentské volby každé čtyři roky, ne všem volebním kláním je přikládán stejný význam. Často se stává, že volba pouze symbolicky potvrdí souhlas voličů se současným stavem věcí a vůli pokračovat v již nakročené cestě. Jindy však narážíme na politické souboje, které nelze nazvat jinak než volebním zemětřesením. V takové situaci naopak voliči ve velké míře vyjádří zájem o změnu „od základů“ a svými hlasy symbolicky překreslí volební mapu do podoby drasticky odlišné od té původní. Tématem tohoto kurzu budou právě tyto zlomové volby, které politiku Spojených států výrazně ovlivnily a jejichž dopady jsou často patrné dodnes. Úvodem si vysvětlíme, jakým způsobem vlastně Američané prezidenta volí a jak se tento systém liší od ostatních států. Následně se přesuneme do historické části kurzu. Rozebereme společně nejvýznamnější volební klání vymezeného období, počínaje drtivým vítězstvím Franklina Roosevelta v roce 1932 a konče druhou výhrou Ronalda Reagana o 52 let později, a zhodnotíme jejich historické dědictví. Posluchači tak získají přehled o hlavních událostech, které ovlivnily politický vývoj Spojených států v daném období. Pozornost bude věnována historickému kontextu, osobnostem kandidátů, volebním kampaním a v neposlední řadě také samotným výsledkům a jejich dopadu na americkou společnost.

Zakončení: esej na zadané téma

Den a čas výuky: pátek 15:30–16:50

Číslo kurzu: 9

Elektronická přihláška

 

Od svatého Patrika k Velkopáteční dohodě: stěžejní okamžiky irských dějin - KURZ OBSAZEN (je možné hlásit se pouze jako náhradník)

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz nabídne zájemcům o problematiku historického vývoje Irska přehled o stěžejních okamžicích dějin tohoto teritoria počínaje prvními doklady civilizace na Irském ostrově (s důrazem na předkřesťanské památky) a rozšiřováním křesťanství po současnost. Jednotlivé přednášky seznámí zájemce rovněž s postupným pronikáním anglických zájmů na irské území, a to od doby prosazování vlivu normanské šlechty až po rozšiřování vlivu anglické, resp. britské Koruny. Stranou nezůstanou ani takové okamžiky, jako tzv. Velký hladomor, který zasáhl irské území před polovinou 19. století a výrazně ovlivnil nejen nárůst národního boje Irů za nezávislost, ale stal se i jednou z klíčových událostí irsko-britských vztahů, která přispěla k posilování irské národní identity a jejímu politickému vyjádření. Nedílnou součástí přednášek bude i problematika rozdělení ostrova na dva státní celky, a to Irskou republiku a Severní Irsko (problematika Dublinského povstání a jeho důsledků, tedy rozdělení ostrova na dva státní celky, či souvislosti prosazení tzv. přímé správy v Severním Irsku a obnovením činnosti severoirského parlamentu na sklonku 20. století). Klíčové události budou prezentovány prostřednictvím významných osobností irského politického a kulturního života. Přednášky se rovněž dotknou vývoje irsko-českých vztahů.   

Zakončení:  Kurz je náročný s ohledem na obsahovou stránku, a proto je úspěšné ukončení kurzu vázáno na pravidelnou účast na přednáškách (tj. 75 %). 

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 10

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění I - KURZ OBSAZEN 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení:  esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 11

 

Současná čeština v praxi a médiích I

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení:  průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 12

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí psaní

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabízí možnost osvojit si základy tvůrčího psaní a kreativního myšlení. Podíl praktické a teoretické části je 70:30. U zájemců se předpokládá invenčnost, schopnost a ochota pracovat samostatně i ve skupině a podělit se o svou aktivitu.

Karol Lovaš působil v 90. letech jako politický reportér a moderátor slovenského Rádia Twist. V roce 1999 byl válečným reportérem v Bělehradě. Je autorem knižního rozhovoru se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. V češtině vyšly jeho knižní rozhovory s Alojzem Lorencem (Generál, který byl u toho) a Janem Saudkem (Mystik: fotograf, kterého se dotkl Bůh). Je rovněž autorem několika knih s duchovní tematikou (v češtině vyšla kniha Já, neposlušné dítě). Po skončení novinářské kariéry vystudoval na Univerzitě Karlově katolickou teologii a stal se řeholním knězem – premonstrátem. Působí na faře v Božejově nedaleko Pelhřimova. Na FSV UK přednáší rozhlasovou žurnalistiku. Je členem poroty slovenské Novinářské ceny.

Ladislav Chudík mu po přečtení jeho první knížky napsal: Váš malý kláštorný denník je dôkazom o rozmere Vášho myslenia. Ste obdarený talentom i ušľachtilým rozhodnutím. Vaše myslenie je mostom medzi cirkvou a občianskym svetom. Ste schopný prihovoriť sa a nie iba rozdeľovať. Máte božiu iskru, ktorá dominuje nad zložitosťou Vášho vnútorného sveta. A píšte, prosím Vás, verše, prózu, denník, hoci aj zdvojene ako paralelný denník... neodvažujem sa radiť, aspoň pripomenúť, že bude to všetko ťažké a zložité, lebo vzbudíte pozornosť, ktorá nebude vždy požehnaná. V priamom kontakte neforsírujte svoju prevahu, to je diablov zámer, podľahnúť slabosti preceňovania sa. Tie vody spodné v človeku dráždia i lákajú a robia človeku dobre, ibaže v zlých službách. Úprimná vďaka za modlitbu ako blahoželanie. Váš Ladislav Chudík.“

Zakončení: aktivita na hodinách a plnění průběžných úkolů

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 13

Elektronická přihláška

 

Váš kompas ve světě bankovnictví a bankovních produktů

Garant kurzu: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabízí základní orientaci ve světě bankovnictví a financí. Na úvod krátce shrneme historii bankovnictví, osvětlíme pozici bank v našich i světových hospodářských dějinách a zamyslíme se nad tím, jakým způsobem banky pomáhaly a pomáhají hospodářskému rozvoji. Vyložíme úlohu centrální banky v porovnání s bankami komerčními, družstevními záložnami nebo stavebními spořitelnami. Dále se budeme zabývat postavením bank v rámci celého finančního trhu (např. jakou mají konkurenci) a představíme principy základních produktů, které nám banky nabízejí: hypotéky, různé spořicí produkty, investice, transakční služby apod. V této souvislosti probereme vztah mezi výnosem a rizikem. V neposlední řadě se dotkneme aktuálního tématu zvyšování úrokových sazeb a z toho plynoucích důsledků pro různé skupiny lidí/klientů bank.

Cílem kurzu je představit spektrum finančních produktů včetně spoření a investic –  které z nich a za jakých podmínek jsou přínosem pro zdraví našich financí? Kurz je nadto otevřen podnětům, tématům a diskusím dle potřeb a individuálního zájmu účastníků.

Zakončení: seminární práce na vybrané téma v rozsahu cca dvou stran

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 14

Elektronická přihláška

 

Vyjednávání a diplomacie

Garant kurzu: Ing. Jana Bulenová, emeritní velvyslankyně České republiky

Obsah kurzu: S vyjednáváním se setkáváme v každodenním životě, v rodinných, společenských, obchodních a jiných profesních záležitostech v domácím i mezinárodním prostředí. Účastníci jednání se stávají v dnešním světě stále propojenější a na sobě závislí. Vyjednávání je tak jedním z hlavních nástrojů zvládání konfliktních situací a má vrcholovou úlohu v diplomacii.

Program kurzu rozšiřuje znalosti a dovednosti posluchačů ve vyjednávání a verbální i neverbální komunikaci. Objasňuje pojetí konfliktu. Vysvětluje vztah mezi zahraniční politikou, diplomacií a vyjednáváním s uvedením příkladů z mezinárodního prostředí. Zaměřuje se na vývoj forem diplomacie a na úlohu diplomata v přijímacím státě v minulých dobách a v současnosti.

Témata přednášek:

 1. Základy komunikace a styly vyjednávání
 2. Integrativní (principiální) vyjednávání
 3. Konflikty a jejich souvislosti
 4. Neverbální komunikace
 5. Dokonalý velvyslanec
 6. Diplomacie – hlavní milníky vývoje institucionálních forem
 7. Zahraniční politika a diplomacie

Zakončení: esej na libovolné téma týkající se vyjednávání

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 15

Elektronická přihláška

 

LETNÍ SEMESTR (únor - květen 2023) 

Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: Kurz nabídne sedm procházek Prahou pro prarodiče s vnoučaty (5-10 let). Procházky jsou připraveny interaktivní formou „bojovky“ s úkoly přiměřenými věku dětí. Obě generace se dozvědí zajímavosti z historie Prahy (např. Karlův most, Golem, Vyšehrad), aktivně spolu stráví čas a budou na čerstvém vzduchu.

Kapacita kurzu je deset dospělých a deset dětí. Přihlášku prosím podejte na jméno dospělého účastníka, ohledně přihlášení vnoučete se s vámi následně domluví referentka U3V.  Kurzovné hradí pouze dospělý, dítě se účastní zdarma.

Bára Procházková je šéfredaktorka magazínu o vzdělávání EDUzín. Pracovala jako vedoucí vydání ČT24.cz, jako redaktorka týdeníku Respekt a jako šéfredaktorka časopisu Bel Mondo. 

Zakončení: diskuse  

Den a čas výuky: středa 16:00–17:20

Číslo kurzu: 16

 

Americká literatura 2. pol. 20. století II

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V letním semestru se posluchačům představí další významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například poutavá jižanská spisovatelka Flannery O’Connorová a její povídky ze souboru Dobrého člověka těžko najdeš. Vynikající černošský spisovatel James Baldwin, známý mimo jiné prózou Jdi a hlásej to z vrchů. Také Truman Capote, proslulý lyrickým románem Snídaně u Tiffanyho či prózou Chladnokrevně. Nemůžeme pominout  autora Sofiiny volby či románu Zapal tento dům, jižanského spisovatele Williama Styrona, ani jednoho z nejvýznamnějších autorů současnosti, Dona DeLillo (Bílý šumAnděl EsmeraldaPodsvětí a další). Seznámíme se s předními představiteli beatnické generace, básníky Allenem Ginsbergem a Lawrencem Ferlinghettim a prozaikem Jackem Kerouakem, autorem prózy Na cestě. Začteme se do citlivých a humorných románů Ann Tylerové (například Amatérská svatba) a nahlédneme i do Čarování s láskou významné indiánské autorky Louise Erdrichové. A připomeneme si skvělý humor a ironii u nás dobře známého Kurta Vonneguta, například v románu Hokus pokus. Posluchači dostanou vždy základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 17

 

Cornwall: dějiny „neviditelného“ keltského území v Anglii

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Proměna Spojeného království na přelomu 20. a 21. století otevřela prostor k diskusi o možném oddělení tzv. keltské periferie, tedy Skotska, Severního Irska a Walesu, málokdy se ale hovoří o Cornwallu, jehož obyvatelé se hlásí rovněž ke keltskému dědictví. Dnešní administrativní začlenění Cornwallu do hrabství Devon částečně tuto historickou skutečnost zakrývá. Na druhé straně je ale i zde zřejmé, že část místních cornwallských aktivistů usiluje již delší dobu o prosazení práva na ustavení vlastního regionálního parlamentu a o dosažení alespoň částečné autonomie regionu. Kurz chce zájemcům o keltskou minulost této části Velké Británie představit dějiny daného území a jeho obyvatel, nedílnou součástí přednášek však bude i současnost Cornwallu a jeho politický vývoj. Část přednášek bude věnována rovněž příběhům o králi Artušovi, jehož životní příběh je spojen s hradem Tintagel, a artušovské legendě, která si dodnes uchovala svou přitažlivost.      

Zakončení: Kurz je náročný s ohledem na obsahovou stránku, a proto je úspěšné ukončení kurzu vázáno na pravidelnou účast na přednáškách (tj. 75 %). 

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 18

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářely/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimní prožívání reality, ale také na vzdor vůči systému či životnímu stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálním propojování. Martin Štoll je režisér-dokumentarista, historik a teoretik dokumentárního filmu a televize.

Plán setkání:

1. Intimní problémy (Bernat, Fairaizl, Drha, Sommerová, Procházková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 19

 

Český hraný film v letech 20132017

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 2013–2017. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve sledovaném období.
Zakončení: rozprava o filmech uvedeného období

Den a čas výuky: pátek 13:00–14:20

Číslo kurzu: 20

 

Jak napsat filmovou povídku

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  

Obsah kurzu: Píšete příběhy a povídky? Zkuste proniknout do specifického žánru filmové povídky, podle níž lze natočit film nebo seriál! Potřebujete pro to nejen nápady, ale také zkušenost s filmovým vyprávěním a jeho zákonitostmi.

V rámci těchto sedmi setkání si pod vedením pedagoga studenti zkusí vytvořit základní strukturu filmu, postavy a jejich vztahy, budou pracovat se zápletkou a s výstavbou tak, aby na konci vznikl kolektivní/individuální scénář krátkého filmu. Předpokládá se také setkání s hosty.    

Tento kurz volně navazuje na kurz zimního semestru Jak rozumět filmu?, v němž posluchači pronikli do vypravěčských postupů filmového díla.

Martin Štoll je absolvent FAMU, bývalý rektor Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého), dramaturg České televize, scénárista, režisér a teoretik filmu a televize. 

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 21

 

Kam zmizel americký sen? Sociální problémy moderní Ameriky

Garant kurzu: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

Obsah kurzu: Spojené státy jsou tradičně atraktivní destinací pro migranty z celého světa. Mnohým se povedlo v nové zemi prorazit a získat práci a úspěch, někdy dokonce bohatství a lepší život pro své děti. Americký sen měl však vždy vedle vítězů i své oběti. Kurz se zaměří na stinné stránky amerického snu a na výrazné sociální problémy moderní Ameriky. V hodinách se zamyslíme nad tím, jak se v historickém kontextu daří řešit otázky rasově podmíněné vyloučenosti některých komunit a jejich ghettoizace, opioidové epidemie, podzaměstnanosti, kriminality a vězeňského systému či nedostatků v sociálním a zdravotním pojištění.

Témata přednášek:

1) Tam, kde se berou prášky na všechno: Americký farmaceutický průmysl a důsledky opioidové epidemie pro místní komunity

2) Pruitt Igoe – americký pokus o projekt sociálního bydlení: stát, rasové a sociální vyloučení v amerických městech 20. století

3) Tajemný svět Humboldtova okresu: šedá ekonomika a kriminální aktivita v rámci výroby a prodeje marihuany

4) Sociální důsledky frakování v Severní Dakotě: hospodářský boom těžařství a sociální dopady na místní komunity

5) Kam zmizela Velká společnost? Stát, společnost a sociální politika mezi Novým údělem a Obamacare

6) Občanství pro všechny! Imigrace, otázka občanských práv, změny v postavení žen v americké společnosti

7) Přelet nad kukaččím hnízdem: vyloučení jedince z komunity jako důsledek společensky nepřijatelného chování – od psychiatrické léčebny k federální věznici

Zakončení: esej

Den a čas výuky: úterý 12:30 – 13:50

Číslo kurzu: 22

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Pandemie dezinformací. Šmejdi. Skrytá reklama. Product placement. Manipulací se to v médiích jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí? 

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Lucie Römer je novinářkou na volné noze a dokončuje doktorské studium na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Zakončení: společná ústní analýza příkladů mediálních manipulací

Den a čas výuky: pátek 11:00 – 12:20

Číslo kurzu: 23

 

Latinská Amerika a její výzvy v 21. století

Garant kurzu: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Obsah: Latinská Amerika prošla v uplynulých desetiletích mnoha změnami, podobně jako naše republika. Nové století proto bude pro Latinskou Ameriku představovat výzvu v politické, ekonomické i společenské sféře. Pokud vás zajímá, jak si povede Kuba bez vlády bratří Castrů, proč Venezuela zbankrotovala, jak se k jihu kontinentu stavěl Donald Trump a jak současný prezident Joe Biden, nebo proč si Brazílie zvolila extrémně pravicového prezidenta, pak je tento kurz určen právě vám.

Zakončení: esej na zvolené téma

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 24

 

Média zblízka II

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 25

 

Od George Bushe staršího po Hillary Clintonovou: zlomové prezidentské volby ve Spojených státech 1988–2016

Garant kurzu: PhDr. Jakub Dopieralla

Obsah kurzu: Spolu s blížícím se pádem železné opony a koncem éry studené války se začala razantně měnit i politika a společnost Spojených států amerických. Společnost se začala čím dál ostřeji rozdělovat na dva nesmiřitelné tábory, symbolizované institucemi Republikánské a Demokratické strany. Vzhledem k početní vyrovnanosti jejich voličů se prezidentské volby postupně začaly stávat čím dál tím těsnějšími souboji, kde až do úplného konce sčítání hlasů není znám vítěz klání. I přes takto těsné výsledky znamená každá výhra kandidáta z opačného tábora radikální změnu přístupu k politice a nejvýznamnějším tématům. Cílem tohoto kurzu bude sledovat volební klání od roku 1988, kdy se rozdělení společnosti začínalo teprve projevovat, až do roku 2016, ve kterém došlo k jednomu z nejtěsnějších volebních výsledků v dějinách USA a kdy s Donaldem Trumpem přišla do Bílého domu změna tak razantní, že její ozvěny hýbou společností dodnes. Po úvodním seznámení s volebním systémem amerických prezidentských voleb chronologicky rozebereme jednotlivá volební klání s ohledem na nejvýznamnější témata, osobnosti kandidátů, volební kampaně a výsledky voleb. Zásadní pozornost bude vždy věnována širším souvislostem, o kterých volby vypovídají. Posluchači by měli získat přehled jak o fungování prezidentských voleb, tak o hlavních historických souvislostech, které volby provázely, a o jejich dopadu na americkou politiku a společnost.
Zakončení: esej na zadané téma

Den a čas výuky: pátek 15:30–16:50

Číslo kurzu: 26

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky a diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila možná i podstatné rozšíření. Zejména naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země, či dokonce okolo Slunce. Podobně nové, před několika lety ještě nemyslitelné pokusy začínají napovídat, jak mohl vzniknout život na Zemi. Možná i opakovaně. Rozsáhlý archeologický výzkum, ale i náhodné, občas šokující nálezy fosílií mění naše představy o tom, jak jsme se my - homo sapiens - vyvinuli z primátů a jak rychle se to stalo. Není na škodu si uvědomit, že evoluce určitě ještě neskončila.
Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno, právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces, jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy jako nosiče vědomostí, nade vše zajímavý. Navíc efektivní záznam vědomostí, ale i každodenně potřebných informací, vedl k efektivnímu rozvoji společnosti, její humanizaci i zlepšování ekonomické výkonnosti.
Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické (převážně řecké) vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury?
Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 27

 

Propaganda, její podoby a praktiky

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je osvojení základů kritického myšlení. Podíl praktické a teoretické náplně kurzu je 50:50. Absolvent kurzu získá základní orientaci v otázce propagandy, seznámí se s jejími základními druhy a možnostmi využití. Naučí se propagandu vyhledávat a tvořit, včetně správné argumentace a věcné konfrontace.

Karol Lovaš působil v 90. letech jako politický reportér a moderátor slovenského Rádia Twist. V roce 1999 byl válečným reportérem v Bělehradě. Je autorem knižního rozhovoru se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. V češtině vyšly jeho knižní rozhovory s Alojzem Lorencem (Generál, který byl u toho) a Janem Saudkem (Mystik: fotograf, kterého se dotkl Bůh). Je rovněž autorem několika knih s duchovní tematikou (v češtině vyšla kniha Já, neposlušné dítě). Po skončení novinářské kariéry vystudoval na Univerzitě Karlově katolickou teologii a stal se řeholním knězem – premonstrátem. Působí na faře v Božejově nedaleko Pelhřimova. Na FSV UK přednáší rozhlasovou žurnalistiku. Je členem poroty slovenské Novinářské ceny.

Zakončení:  aktivita na hodinách, průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 28

 

Seminář výtvarného umění II

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení: esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 29

 

Současná čeština v praxi a médiích II

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení: průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 30

 

Využijte plně svých možností občanské participace

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Aktivity na sociálních sítích. Kampaně za pomoci tradičních médií. Vyjít do ulic. Dobrovolnictví. On-line petice. Nástrojů občanské participace mají dnes občané k dispozici víc než kdy dřív. A také existuje více pastí, kterým naletět. Jak se jim vyhnout a zároveň svých možností plně využít? Interaktivně laděný kurz pro ty, které zajímá, jak mohou zesílit svůj hlas.  Či jak a proč to dělají ostatní.

Mgr. Lucie Römer je novinářkou na volné noze a dokončuje doktorát na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK na téma mediální výchovy k občanské participaci.

Zakončení: Posluchači sami či ve skupině vypracují plán komunikace vybraného tématu veřejnosti, který ostatním představí a budou ho společně reflektovat. (Pokud to posluchači preferují, mohou plán odevzdat pouze písemně lektorce). 

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 31