Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) je součástí celoživotního vzdělávání na FSV UK a je určeno posluchačům v důchodovém věku (nad 60 let), kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zachovat si duševní svěžest. Kurzů U3V se mohou účastnit i osoby v plném invalidním důchodu bez věkového omezení a váleční veteráni.

Kurzy U3V jsou na Fakultě sociálních věd UK uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (ZSV U3V). V rámci tohoto programu pedagogové FSV UK každoročně připravují širokou nabídku kurzů se sociálněvědním zaměřením, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou.

Pro akademický rok 2024/25 nabízíme posluchačům U3V dlouhodobě oblíbené kurzy, které jsou do nabídky zařazovány pravidelně (např. Seminář výtvarného umění I a II, Jak úspěšně komunikovat a vyjednávat nebo Média zblízka I a II), ale i řadu novinek (Německá Praha, Dějiny univerzit nebo Mezi námi lidmi I a II). Zcela nově otevíráme také kurz Knihovny, knihy a informace dnes aneb Jak se neztratit, který se bude konat ve zbrusu nové knihovně FSV UK v Praze 5-Jinonicích, a také kurz Mezigenerační dialog v éře nových médií, který poskytne prostor pro společné setkávání a diskusi posluchačů U3V a studentů řádného studia. Historii Blízkého Východu a aktuálnímu dění v této oblasti se bude věnovat kurz The Modern Middle East: Societies, Politics, War, vyučovaný v angličtině.

Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se výuka vždy koná sedmkrát (tj. 7x 2 vyučovací hodiny) v termínech, které jsou posluchačům zaslány e-mailem cca dva týdny před začátkem semestru. Kurz Český hraný film v období normalizace se koná každý týden.

Výuka nejčastěji probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží poblíž Národního divadla, některé kurzy se konají i v budově Institutu ekonomických studií FSV v Opletalově ulici v Praze 1 nebo v nově zrekonstruovaném výukovém areálu FSV UK v Praze 5 v těsné blízkosti stanice metra Jinonice.

Je možné navštěvovat jednotlivé kurzy, nebo absolvovat celý program ZSV U3V a získat Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina.  Program ZSV U3V je úspěšně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu čtyř let. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 % (není-li v anotaci kurzu stanoveno jinak). Další podmínky jsou uvedeny v anotaci jednotlivých kurzů.

Podívejte se na video o Univerzitě třetího věku

Videopozvánka na kurzy prof. Jana Ámose Víška

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2024/2025

Kdy a jak podat přihlášku, způsob úhrady kurzovného

Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku na akademický rok 2024/2025 přijímáme v těchto obdobích

  • na zimní semestr: od 2. května 2024 do 6. září 2024
  • na letní semestr: od 15. listopadu 2024 do 31. ledna 2025 

Prosíme respektujte, že přihlášky podané mimo výše uvedená období nemohou být akceptovány.

Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line prostřednictvím studijního informačního systému. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Elektronické přihlašování bude spuštěno 2. 5. 2024 (resp. 15. 11. 20243) v 9:00 a ukončeno 6. 9. 2024 (resp. 31. 1. 2025) ve 23:59.

Podání elektronické přihlášky preferujeme, abychom však vyšli vstříc posluchačům, kteří např. nemají přístup k internetu, budeme nadále přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Kompletně vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy Hollar vedle vrátnice), nebo v kanceláři 205.

Formulář přihlášky ve formátu pdf je ke stažení níže, případně je možné si ho vyzvednout přímo na fakultě (přihlášky jsou k dispozici na stolku před kanceláří 205).

 

PLATBA KURZOVNÉHO

Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu s pokyny k platbě. Doklad o zaplacení nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu trvání kurzu pro případnou kontrolu.

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

  • Bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Televize - svět sám pro sebe, jak funguje? je v. s. 70013514, pro kurz Německá Praha je v. s. 70013522 apod.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

  • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. Pokladní sdělte název nebo číslo kurzu a jméno účastníka, za něhož platíte.  Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ověřit si na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena.  

Termín pro úhradu kurzovného: do 6. 9. 2024 u přihlášek na zimní semestr

                                                       do 31. 1. 2025 u přihlášek na letní semestr

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň deset zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek, nabídneme Vám možnost přihlásit se do jiného kurzu, nebo Vám kurzovné vrátíme. 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

Akademický rok 2024/25

Zimní semestr 2024/2025 

říjen 2024 – leden 2025

 

Americká literatura 2. pol. 20. století I

Vyučující: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například J. D. Salinger, jehož převratný román Kdo chytá v žitě poprvé v USA vyšel roku 1951. Dále Vladimir Nabokov, autor proslulého románu Lolita a mnoha dalších, nebo Ken Kesey, autor skvělé románové předlohy k filmu známému jako Přelet nad kukaččím hnízdem. Našimi společníky budou význační židovští spisovatelé, jako nositel Nobelovy ceny za literaturu Saul Bellow  (například romány Herzog a Planeta pana Sammlera) a Philip Roth, autor vynikajících románů Americká idyla nebo Lidská skvrna. Nahlédneme také do rozsáhlé tvorby „Mozarta amerického románu“ Johna Updikea (například Králíku, utíkej nebo Dvojice), do románu Milovaná Toni Morrisonové, první Afroameričanky vyznamenané Nobelovou cenou za literaturu, a do povídek skvělé prozaičky Joyce Carol Oatesové (autorky vynikajícího románu Oni). Zajisté zaujmou i u nás dobře známí romanopisci John Irving (například Svět podle Garpa) a Tom Robbins (například Parfém bláznivého tance). Posluchači vždy dostanou základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení kurzu: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00–12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 1

Elektronická přihláška

 

Američtí prezidenti první poloviny 20. století

Vyučující: PhDr. Jakub Dopieralla

Obsah kurzu: Co činí amerického prezidenta úspěšným? Proč jména některých prezidentů zná skoro každý na světě, a na jiné se zapomene již pár let poté, co opustí Bílý dům? Kdo vlastně určuje, proč je daný prezident „tím nejlepším“? Série přednášek by měla odpovědět na tyto otázky prostřednictvím seznámení se s osobnostmi a historickým dědictvím amerických prezidentů první poloviny 20. století. Cílem bude seznámit posluchače s jednotlivými prezidenty od Theodora Roosevelta po Johna F. Kennedyho. Budeme se věnovat tomu, jak se podařilo jednotlivým prezidentům vyhrát volby, co se jim podařilo dokázat, jak byli hodnoceni během svého vládnutí, a také, jak se na ně historikové a politologové dívají dnes. Snahou kurzu bude představit prezidenty, o kterých se nemluví příliš často, a přesto je jejich historický odkaz pro USA i pro svět obrovský, a o všeobecně známých prezidentech poskytnout informace, které posluchačům umožní dívat se na tyto osoby v novém světle a možná přehodnotit svůj názor na ně.

Den a čas výuky: čtvrtek 15:30–16:50

Místo výuky: U Kříže 8, Praha 5-Jinonice

Číslo kurzu: 2

Elektronická přihláška

 

Česká kultura 20. století a média II – spisovatelé, novináři, jejich vydavatelé a čtenáři

Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na roli spisovatelů a novinářů, jejich vydavatelů a dále knihkupců a čtenářů v českém 20. století. Nepůjde primárně o literární, ale o šířeji mediální exkurz - kurz bude propojovat knižní kulturu a literaturu s kulturou filmovou, rozhlasovou a televizní nejen v různých etapách, ale i skrze různé osobnosti, žánry nebo i geografický kontext.  

Plán přednášek:

1. Společenská prestiž novináře a její proměny

2. Knižní kultura tzv. První republiky (vydavatelství, události, proměny čtenářstva)

3. Mimopražská centra knižní kultury v průběhu 20. století

4. Další profese – knihaři, typografové, redaktoři a knihkupci

5. Závan 60. let 20. století, který obdivuje celý svět

6. Normalizace a klíč k revoluci (host doc. PhDr. Jan Halada)

7. Osobní bonus

Martin Štoll je teoretik a historik médií, autor řady knih a kapitol o českém filmu a televizi. Je zároveň autorem padesáti osmi dokumentárních filmů (mj. z cyklu GEN).

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 3

Elektronická přihláška

 

Dějiny univerzit

Vyučující: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Univerzita jako instituce poskytující nejvyšší stupeň vzdělání je nejdůležitější vzdělávací institucí již od raného středověku. V obecném povědomí se synonymem nejkvalitnějšího vzdělání  této úrovně stala bezesporu pařížská Sorbonna a její dvě ostrovní „kolegyně“, tedy univerzita v Oxfordu a následně i univerzita v Cambridge. Svou nezastupitelnou roli hrála rovněž univerzita v Bologni, která se stala již na počátku 12. století synonymem právního vzdělání navazujícího na římské právo, či univerzity v Montpellier a Salernu, kde se výuka soustředila na lékařství. V kontextu tohoto rozšiřujícího se vzdělání nabídne kurz zájemcům o problematiku univerzitního vzdělání nejen příběh těchto nejstarších univerzit ve Francii, Anglii a Itálii, ale přirozeně se budeme věnovat i Univerzitě Karlově a její historii. Zájemci o tuto tematiku tak budou mít možnost seznámit se s počátky a zdroji tohoto západokřesťanského vzdělávacího systému i s významnými osobnostmi, které vzdělávání na této úrovni výrazně ovlivnily (například Wilhelm von Humboldt, jehož reforma univerzitního vzdělání ovlivnila reformy i v jiných zemích včetně Rakouska). V přednáškách se zastavíme i u problematiky vztahující se k postavení „učitelů a žáků“ ve středověké Evropě a k ochraně jejich práv a privilegií, stranou nezůstane ani zaměření univerzitního studia a vnitřní struktura univerzit (postavení fakult, děkanů i tzv. národů, do nichž byli dle teritoria svého původu studenti rozděleni). Účastníci kurzu si tak budou moci nejen rozšířit své znalosti „univerzitní problematiky“, ale budou mít prostor i k diskusi o problémech, které se univerzitního vzdělání týkají.

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 4

Elektronická přihláška

 

Jak úspěšně komunikovat a vyjednávat

Vyučující: Ing. Jana Bulenová

Obsah kurzu: V posledním dvacetiletí silně vzrostla naše vzájemná závislost a propojenost. Svět se stává zranitelnějším. Tím roste potřeba správné komunikace a důležitost vyjednávání.

Posluchači se v kurzu dozvědí, jak zlepšit své komunikační dovednosti a předcházet konfliktům, jak používat řeč těla a znalosti typů osobnosti, se kterou jednáme, jak citlivě využívat vyjednávacích technik, jak nevítězit, ale dosáhnout dohody, zklidnit prostředí a spolupracovat. 

Témata přednášek a diskusí:

1. Základy komunikace

2. Styly vyjednávání

3. Jak vyjednávat s obtížnými lidmi

4. Vyjednávací proces

5. Neverbální komunikace

6. Konflikty a jejich souvislosti

7. Diskuse k probíraným tématům i z pohledu mezinárodních vztahů

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 5

Elektronická přihláška

 

Knihovny, knihy a informace dnes aneb Jak se neztratit

Vyučující: PhDr. Irena Prázová, Ph.D., Mgr. Radka Suchyňová

Obsah kurzu: Jací jsme dnes čtenáři? Chodíme ještě do knihoven? Proč milujeme knihy? Kde a jak dnes hledáme informace? Jaké jsou nejnovější trendy v tvorbě a sdělování informací? Jaké jsou typy odborné literatury? Jak dnešní knihovny fungují? Můžeme opravdu najít všechno? Nejen na tyto otázky odpoví kurz věnující se knihám, knihovnám a čtenářství v rámci Centra vědeckých informací na FSV UK.

Plán kurzu:

1. Seznámení s knihovnami UK včetně prohlídky nové knihovny FSV UK v Jinonicích

2. Čtenářství v dnešní době

3. Informační zdroje na FSV UK (databáze, e-knihy, encyklopedie)

4. Nástroje pro práci s informacemi I (tvorba textu a práce s ním)

5. Nástroje pro práci s informacemi II (kreativita a umělá inteligence při práci s textem)

6. Vzácné tisky 17.-20. století v knihovně FSV UK a databáze Kramerius

7. Exkurze do knižního a časopiseckého depozitáře Krystal

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:30

Místo výuky: knihovna FSV UK, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice

Číslo kurzu: 6

Elektronická přihláška

 

Kurz mediální sebeobrany

Vyučující:  Mgr. Lucie Römer, Ph.D.

Obsah kurzu: Pandemie dezinformací. Energošmejdi. Skrytá reklama. Product placement. Manipulací se to v médiích jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? Jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí? A jakou roli v tom všem hraje umělá inteligence?
Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.
Lucie Römer je novinářka, v minulosti pracovala v týdeníku Respekt, nyní spolupracuje s různými českými i zahraničními médii (Kutnohorský deník, Eduzín, Učitelský měsíčník, časopis Nota Bene a další). Na IKSŽ FSV UK v roce 2023 získala doktorát v oblasti mediální výchovy.

Zakončení kurzu: prezentace vlastní ukázky a společná diskuse

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 7

Elektronická přihláška

 

Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?

Vyučující: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Obecně se má za to, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa - Umění a věda Leonarda da Vinci. Je to ale opravdu tak? Jak se k nám, tj. do novodobé Evropy, dostala starověká, antická a středověká vzdělanost a věda? Koneckonců, proč vznikla antická věda právě ve starověkém Řecku? A proč její vývoj nepokračoval (nebo jen pozvolna pokračoval) v Římské říši? Kdo převzal v té době pochodeň bádání? Jak jsme na tom byli my v Čechách?
Ukazuje se, že jsme stále vzdělanější a vzdělanější, mladá generace je jazykově vybavenější než všechny předchozí. Přesto se světem šíří hrozba numerické negramotnosti. Čísla sice nelžou, ale lháři je umějí dovedně využívat. I zdánlivě fundované a čísly dokumentované zprávy mohou být zcela bezcenné. Summa summarum - jak moc rozumíme číslům, případně statistickým údajům? Co vlastně říká informace, že většina lidí má podprůměrný plat? Pomůže tady zdravý rozum? Kdy ano a kdy ne?

Všichni máme jakési povědomí o naší Zemi, planetární soustavě, vesmíru a o tom, jak se vyvíjely představy lidstva o tom všem. Jak to ale bylo doopravdy? Kolik nám ještě zbývá času, než se budeme muset odstěhovat na jinou planetu v jiné „sluneční“ soustavě? Jak dlouho naše civilizace ještě přežije na stále více zdevastované planetě? Mohl Galileo Galilei dokázat, že se Země točí? A víte, že Tycho de Brahe vytvořil model sluneční soustavy tak, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá?
Vážný výklad je potřeba proložit nějakými vsuvkami pro pobavení: Existují matematické zajímavosti, k jejichž pochopení není třeba rozumět matematice - například už v antice formulované úkoly jako je kvadratura kruhu či trisekce úhlu. Kdo je vyřešil? Jaká je šance, že medicínský test správně odhalí nemocného pacienta, je-li jeho chybovost na 5% hladině? Kolik přátel musíte pozvat na večírek, aby s 90% pravděpodobností byli dva z nich narozeni ve stejný den? Jak to, že dvě nekonečna mohou být různě veliká?
A aby to stále ještě nebylo moc nudné, povíme si třeba vtip o tom, jak poznat matematika či konzultanta, nebo o tom, kam to člověk mohl dopracovat, kdyby se ve škole lépe učil. A víte, proč může mít Arménie na vlajce horu Ararat, ačkoliv neleží na jejím území? Kterak se starý profesor loučí se svojí fakultou nebo že starozákonní Abrahám neprojevil dost tolerantnosti?
Na začátku budování moderní vědy byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí, nebo naopak že je to příliš ambiciózní nápad - možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem). Nebude to učesané, ale spíše od všeho trochu. Vyprávět vám to bude matematik-statistik, kterého více než 20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s vámi podělit.
Zakončení kurzu: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 8

Elektronická přihláška

 

Média zblízka I

Vyučující: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 9

Elektronická přihláška

 

Mezi námi lidmi I

Vyučující: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je představit pestrost lidstva. Všichni lidé na světě řeší mnoho stejných typů problémů a výzev, ale přistupují k tomu s obdivuhodnou rozmanitostí. Každá přednáška se bude věnovat jednomu tématu, které spojuje všechny lidi na světě, každá kultura jej však řeší jinak.
1. Rodina a příbuzní
2. Obživa
3. Náboženství a rituály
4. Magie a čarodějnictví
5. Tělo a tělesná zdobnost
6. Směna a obchod
7. Zrození a počátek života

Předmětem odborného zájmu doc. Martina Soukupa z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jsou dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. V oblasti terénního výzkumu se zaměřuje na kulturní a geografický areál Melanésie, konkrétně provádí výzkumy na Papui-Nové Guinei. Vedle toho uskutečnil výzkumy na Altaji, na Filipínách a v Indii.

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 10

Elektronická přihláška

 

Mezigenerační dialog v éře nových médií

Vyučující: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz poskytuje unikátní platformu pro setkávání studentů Univerzity třetího věku se studenty standardního studia na Fakultě sociálních věd a jejich společnou diskusi o neustále se proměňujícím světě médií. Cílem předmětu je podpořit mezigenerační výměnu zkušeností a vzájemné učení a porozumění mezi studenty různého věku. Účastníci kurzu budou moci sdílet své osobní zkušenosti, reflektovat společenské dopady médií a diskutovat o rozdílech ve vnímání médií mezi generacemi. Tematicky kurz pokrývá široké spektrum oblastí, jako je reprezentace jednotlivých generací v médiích, ageismus, vliv médií na formování veřejného mínění nebo hudba jako prostředek kulturního vyjádření a utváření identity. Diskutovat budeme také o tom, jaký dopad mají média na naše sociální interakce, přátelství a rodinné vztahy, jak mohou přispívat ke společenským změnám nebo jak reklama ovlivňuje naše spotřebitelské chování.

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 11

Elektronická přihláška

 

Novinářem na vlastní kůži (kurz tvůrčího psaní)

Vyučující: Mgr. Lucie Römer, Ph.D.

Obsah kurzu: Svět je plný příběhů! Možná byste rádi nějaký převyprávěli právě vy.

V průběhu našich setkání projdeme základy psaní zprávy, rozhovoru i reportáže a sami si dané žánry zkusíte vytvořit. Pokud budete chtít, budeme se společně snažit i o to, aby vaše hotové texty nezůstaly jen v šuplíku.

Lucie Römer je novinářka, v minulosti pracovala v týdeníku Respekt, nyní spolupracuje s různými českými i zahraničními médii (Kutnohorský deník, Eduzín, Učitelský měsíčník, časopis Nota Bene a další). Na IKSŽ FSV UK v roce 2023 získala doktorát v oblasti mediální výchovy.

Zakončení kurzu: minimálně jeden výstup vlastní tvorby

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 12

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění I

Vyučující: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení kurzu: esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Místo výuky: různé pražské galerie

Číslo kurzu: 13

Elektronická přihláška

 

Televize – svět sám pro sebe, jak funguje?

Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz je nahlédnutím do zákulisí televize – jak jsou vybírány pořady, které se budou vysílat, jak pořady vznikají, které profese jsou v televizi potřeba (Kdo je dramaturg? Kdo je správce okna? Kdo je režisér dne? Kdo je švenkr? Jaký je rozdíl mezi produkčním a producentem? Co je sledovanost a proč je potřeba ji mít?), a jak jsou pořady nasazovány do vysílání, resp. jak se pracuje v současnosti s tzv. službou na vyžádání (iVysílání, VoYo, Netflix atd.). Cílem by mělo být základní pochopení a vhled do televize jako média, které vyrábí a distribuuje pořady. Rozumět těmto procesům může pomoci posluchačům rozumět televizi jako instituci, nástroji tovární výroby a manipulace, ale i jako velkého prostoru pro tvůrčí invenci.

Plán přednášek:

1. Co je a co není televize?

2. Budova a instituce

3. Součást trhu

4. Práva a autor

5. Jak vzniká pořad

6. Dramaturgie programu

7. Měření diváka

Martin Štoll je dokumentarista a mediální historik a teoretik. V letech 1999-2008 byl zaměstnán v České televizi jako dramaturg a vedoucí dramaturg Centra publicistiky a dokumentaristiky a podílel se na 400 dokumentárních projektech (H. Třeštíková, P. Štingl, R. Sedláček, J. Novák, V. Chytilová, J. Krejčík….) a na projektu Největší Čech (2005)

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 14

Elektronická přihláška

 

The Modern Middle East: Societies, Politics, War

Vyučující: Ariel Reichard, Ph.D.

Obsah kurzu: The Middle East– the region between the Mediterranean sea and Afghanistan – is not just centrally located but also historically significant. As the birthplace of the world’s largest religions, as well as numerous other inventions and knowledge, it continues to draw popular attention and even admiration. For many others however, the term Middle East also conjures images of hopeless radicalism, violence, and conflict. Given the region’s continued importance, how should we understand the modern Middle East? How did this once prosperous and rich area become fraught with conflict and violence, and is it unique in this regard? What were the main historical and political events that shaped the region as we know it today, and who are the actors who hold the keys to its future? In discussing these questions, we will look both at recent and past events, and also at hidden trends that lie under current news coverage. The classes will be based on a mix of lectures, open debate, videos and text analysis, and even the use of caricatures to better understand the region’s social and political dynamics.

List of Lectures

1. Introduction – What is the “Middle East” and why study it?

2. The modern Middle East – a short history

3. Political rivalries in the Middle East – new and old conflicts?

4. The “source of the region’s problems?” the Israeli-Palestinian conflict, part I

5. The Israeli-Palestinian conflict, part II

6. Beyond war: social and cultural tensions

7. Conclusion: the future of the Middle East?

The course will be taught in English (participants are expected to have at least a B2 level of English). No prior knowledge of the region is required. A general interest in current events will be helpful for class discussions.

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Místo výuky: U Kříže 8, Praha 5-Jinonice

Číslo kurzu: 15

Elektronická přihláška

 

Váš kompas ve světě bank, financí, rizika a výnosu I

Vyučující: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabízí základní orientaci ve světě bankovnictví, financí a hospodářství obecně. Především budeme diskutovat aktuální témata, která hýbou finančními trhy, bankami, a to jak na domácí, tak na světové scéně. V rámci jednotlivých lekcí a diskusí probereme principy fungování trhů, bank, základních bankovních a investičních produktů, budeme se věnovat základnímu vztahu rizika a výnosu, dotkneme se historie bankovnictví, centrálního bankovnictví, dohledu a regulace, mezinárodního kontextu a v neposlední řadě i digitálních měn, můžeme diskutovat i investiční zlato a zlaté mince. I když je součástí náplně i základní finanční matematika, její přehled slouží jen k pochopení některých základních principů finančních produktů. Cílem kurzu je představit spektrum finančních produktů, včetně spoření a investic, a zjistit, které z nich a za jakých podmínek jsou přínosem pro zdraví našich financí.

Finančnictví nabízí velmi širokou paletu témat, stejně tak mají účastníci kurzu za sebou nejednu investiční zkušenost: zažili nejen éru centrálního plánování a jednostupňový systém bankovnictví, ale i kupónovou privatizaci, krachy bank v 90. letech 20. století i globální finanční krizi přelomu prvního desetiletí. Stejně tak všichni prožíváme nedávné i současné turbulence na finančních trzích a aktuální geopolitickou situaci. To a mnoho dalších soukromých aspektů se podepisuje na zkušenosti, postoji k riziku, investičních rozhodnutích a náhledu na ekonomiku. Kurz je proto široce otevřen podnětům, tématům a diskusím dle potřeb a individuálního zájmu účastníků.

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 16

Elektronická přihláška

 

 

 

Letní semestr 2024/2025

únor až květen 2025

 

Americká literatura 2. pol. 20. století II

Vyučující: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V letním semestru se posluchačům představí další významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například poutavá jižanská spisovatelka Flannery O’Connorová a její povídky ze souboru Dobrého člověka těžko najdeš. Vynikající černošský spisovatel James Baldwin, známý mimo jiné prózou Jdi a hlásej to z vrchů. Také Truman Capote, proslulý lyrickým románem Snídaně u Tiffanyho či prózou Chladnokrevně. Nemůžeme pominout autora Sofiiny volby či románu Zapal tento dům, jižanského spisovatele Williama Styrona, ani jednoho z nejvýznamnějších autorů současnosti, Dona DeLillo (Bílý šumAnděl EsmeraldaPodsvětí a další). Seznámíme se s předními představiteli beatnické generace, básníky Allenem Ginsbergem a Lawrencem Ferlinghettim a prozaikem Jackem Kerouakem, autorem prózy Na cestě. Začteme se do citlivých a humorných románů Ann Tylerové (například Amatérská svatba) a nahlédneme i do Čarování s láskou významné indiánské autorky Louise Erdrichové. A připomeneme si skvělý humor a ironii u nás dobře známého Kurta Vonneguta, například v románu Hokus pokus. Posluchači dostanou vždy základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení kurzu: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00–12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 17

 

Američtí prezidenti druhé poloviny 20. století

Vyučující: PhDr. Jakub Dopieralla

Obsah kurzu: Kurz volně navazuje na kurz Američtí prezidenti první poloviny 20. století ze zimního semestru a věnuje se osobnostem, politikám a historickému odkazu amerických prezidentů od 60. let do konce 20. století. Série přednášek by měla posluchačům osvětlit, na základě čeho historikové a politologové hodnotí prezidenty jako úspěšné či neúspěšné, proč někteří zůstávají prakticky úplně neznámými, a co jim umožnilo vyhrát volby do nejdůležitější politické funkce na světě. Tematicky bude kurz začínat i končit prezidenty, kterým politicky zlomila vaz válka: v případě Lyndona Johnsona v 60. letech to byl konflikt ve Vietnamu, v případě George Bushe mladšího pak neuvážená invaze do Iráku. Opět bude kladen důraz jednak na seznámení posluchačů s prezidenty, na které historie tak trochu „zapomněla“, a zároveň na představení „nejslavnějších“ prezidentů v novém světle, aby posluchačům bylo umožněno případně na ně přehodnotit svůj názor. Na kurz se mohou hlásit i zájemci, kteří v zimním semestru neabsolvovali kurz Američtí prezidenti první poloviny 20. století.  

Den a čas výuky: čtvrtek 15:30–16:50

Místo výuky: U Kříže 8, Praha 5-Jinonice

Číslo kurzu: 18

 

Český hraný film v období normalizace

Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován období 70.–80. let 20. století. Zaměří se na český hraný film tehdejšího období normalizace. Bude prezentováno, k jakým personálním změnám došlo na začátku normalizace. Kteří filmoví tvůrci nemohli natáčet a také které filmy z období 60. let se ocitly v tzv. trezoru. Kurz se bude zabývat tím, jaké filmy v tomto období byly natáčeny. Jak se do nich promítala tehdejší politická situace. Jaká nová autorská jména se objevila. Které filmové žánry byly u diváků oblíbené, přičemž řada snímků z této doby je dodnes často reprízovaná v televizi. I v období normalizace vznikla řada filmů, které byly úspěšné při uvedení v zahraničí, zvlášť v oblasti tvorby pro děti a mládež. Podíváme se na tehdejší politický, společenský a kulturní kontext, v němž kinematografie fungovala. Budeme sledovat systém fungování filmové produkce, cenzurní zásahy i vztah filmu a televize.        

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 19

 

Média zblízka II

Vyučující: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 20

 

Mezi námi lidmi II

Vyučující: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je představit pestrost lidstva. Všichni lidé na světě řeší mnoho stejných typů problémů a výzev, ale přistupují k tomu s obdivuhodnou rozmanitostí. Každá přednáška se bude věnovat jednomu tématu, které spojuje všechny lidi na světě, každá kultura jej však řeší jinak.
1. Manželství
2. Výchova a péče o děti 
3. Jazyk a lidská komunikace 
4. Hygiena a představa čistoty 
5. Jídlo a stravování 
6. Slavnosti a cyklický čas
7. Smrt a posmrtný život

Předmětem odborného zájmu doc. Martina Soukupa z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jsou dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. V oblasti terénního výzkumu se zaměřuje na kulturní a geografický areál Melanésie, konkrétně provádí výzkumy na Papui-Nové Guinei. Vedle toho uskutečnil výzkumy na Altaji, na Filipínách a v Indii.

Den a čas výuky: pátek 11:00 – 12:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 21

 

Německá Praha

Vyučující: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz usiluje o představení města Prahy jako politického, kulturního a finančního centra českých Němců v 19. a v první polovině 20. století. Víceméně již zcela zapomenutá a v minulosti cíleně vytěsňovaná „německá stránka“ v moderních dějinách Prahy bude prezentována na příkladu vývoje německých kulturních, politických a hospodářských institucí, vůdčích osobností pražských Němců, kulturních a politických událostí, stejně jako míst a okamžiků česko-německého „stýkání a potýkání“ v jejich konstruktivní i destruktivní podobě.

Témata:

1. Německá Praha: statistika, topografie a sociální struktura německé Prahy v proměnách moderní doby

2. Za kulturou pražských Němců: českoněmecká literatura a denní tisk

3. Za kulturou pražských Němců: Stavovské a Nové německé divadlo, Rudolfinum

4. Od Karlo-Ferdinandovy k Německé univerzitě: velké osobnosti německé vědy v Čechách

5. Od Německého ke Slovanskému domu: politické centrum českých Němců na Příkopech a jeho vymazání z dějin

6. Finanční instituce pražských Němců: Česká spořitelna a Česká pojišťovna

7. Exkurze na německý hřbitov v Praze

Přednášky budou doprovázeny powerpointovými prezentacemi. S ohledem na počasí a vstřícnost vybraných institucí proběhnou některé přednášky mimo budovu FSV.

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 22

 

O čem byla a je diplomacie a diplomatický protokol

Vyučující: Ing. Jana Bulenová

Obsah: Pojem diplomacie zní tajemně, nezřetelně a používá se v různých situacích. Program kurzu tyto pojmy objasňuje a dává do souvislosti. Vysvětluje hlavní milníky institucionálního vývoje diplomacie, osobnost diplomata a jeho vztah k zahraniční politice v kontextu mezinárodních vztahů. Zabývá se úkoly velvyslanectví a diplomatického protokolu a tím, co obsahuje úmluva upravující diplomatické styky a diplomatický protokol.

Témata přednášek a diskusí:

1. Milníky vývoje diplomacie

2. Osobnost diplomata

3. Diplomatická mise a její úkoly

4. Diplomacie Evropské unie, vytváření koalic

5. Vídeňská úmluva o diplomatických a konzulárních stycích

6. Proč je dodržování  diplomatického protokolu důležité

7. Diskuse k tématům mezinárodních vztahů

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 23

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo

Vyučující: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky a diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila možná i podstatné rozšíření. Zejména naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země, či dokonce okolo Slunce. Podobně nové, před několika lety ještě nemyslitelné pokusy začínají napovídat, jak mohl vzniknout život na Zemi. Možná i opakovaně. Rozsáhlý archeologický výzkum, ale i náhodné, občas šokující nálezy fosílií mění naše představy o tom, jak jsme se my - homo sapiens - vyvinuli z primátů a jak rychle se to stalo. Není na škodu si uvědomit, že evoluce určitě ještě neskončila.
Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno, právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces, jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy jako nosiče vědomostí, nade vše zajímavý. Navíc efektivní záznam vědomostí, ale i každodenně potřebných informací, vedl k efektivnímu rozvoji společnosti, její humanizaci i zlepšování ekonomické výkonnosti.
Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické (převážně řecké) vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury?
Zakončení kurzu: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 24

 

Seminář výtvarného umění II

Vyučující: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení kurzu: esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Místo výuky: různé pražské galerie

Číslo kurzu: 25

 

Současná Čína: politika, společnost a vliv na svět

Vyučující: PhDr. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Obsah kurzu: Jak se Čína změnila a mění během 20. století a 21. století? A jakým způsobem její mocenský růst v posledních dekádách ovlivňuje okolní svět? Tento kurz bude odpovídat na tyto otázky s pomocí hodnocení politických a společenských faktorů, přičemž se bude snažit propojovat vnitřní vývoj Číny s tím, jak Čína vystupuje na mezinárodní scéně. Největší důraz bude kladen na vývoj Číny v 21. století, ale bude také představena předchozí historie, abychom pochopili, jakým způsobem se z Číny stala nastupující supervelmoc a dynamická společnost. Vysvětlíme také, jaké hlavní politicko-ekonomické, bezpečností, kulturní a společenské faktory ovlivňují čínskou (zahraniční) politiku a její jednání v globálním prostředí. Čína bude představena jako země, která kombinuje komunismus, protizápadní nacionalismus, svoji unikátní kulturní tradici a zároveň částečně přijímá západní vlivy.

Zakončení kurzu: seminární práce (esej)

Den a čas výuky: pondělí 15:30-16:50

Místo výuky: U Kříže 8, Praha 5-Jinonice

Číslo kurzu: 26

 

Televize a rozhlas ve světě od 60. let 20. století

Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Obsah kurzu: Kurz připomene legendární televizní seriály jako M*A*S*H, Dallas, Sága rodu Forsythů, tvůrce jako Rowan Atkinson (Mr. Bean), moderátory (D. Letterman), ale také režiséry, producenty a vlastníky televizních impérií (R. Murdoch, T. Turner…), kteří ovládli televizní svět od 60. let 20. století. Projdeme si postupně, jak masivní nástup televize ovlivnil rozhlas a kinematografii, jak tato média musela na tento nástup „televizního věku“ reagovat. Neopomeneme, jak pracovaly s těmito všemi vlivy i sociální vědy a jaká témata v průběhu let vykrystalizovala jako podstatná pro jejich zkoumání. Nahlédneme na obě strany železné opony a připomeneme si, jak specificky se vyvíjela televize také v tzv. sovětském bloku. 

Plán přednášek:

1. Technologie televize a rozhlasu a její vliv 

2. Vazba rozhlasu a televize

3. Vztah televize a kinematografie

4. Vysílací média jako předmět odborného zájmu

5. Role televize v zemích západní Evropy a USA

6. Role televize v zemích sovětského bloku

7. Rozhlas a televize v době digitalizace a současné výzvy i hrozby    

Martin Štoll je teoretik a historik médií a televizní dokumentarista, autor řady knih a kapitol o českém filmu a televizi. Je zároveň autorem padesáti osmi dokumentárních filmů.

Den a čas výuky: pátek 14:00 – 15:20

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 27

 

Toulky mediální Prahou

Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Všichni známe Toulky českou minulostí, stejně jako Toulky literární Prahou nebo literární Moravou. Pojďte se toulat po Praze mediální. Centrum Prahy bylo epicentrem všech médií, která se od počátku 19. století u nás formovala a působila, zde byly věhlasné nakladatelské domy se svými tiskárnami, začínaly vlastenecké divadelní pokusy, byly tu věhlasné fotografické ateliéry, kolem Vodičkovy ulice pulsovala výtvarná a divadelní avantgarda. Na nedalekých Vinohradech získal budovu Československý rozhlas, kolem něhož se jak v roce 1945, tak 1968 sváděly boje o svobodu, nedaleko Národní třídy zahajovala vysílání Československá televize. Národní třídou prošly dějiny roku 1989, přičemž předtím to již byla třída Lidových novin, kaváren českých spisovatelů a umělců, směrem ke Staroměstskému náměstí začínalo první kino.

 Lektor kurzu, historik médií a dokumentarista M. Štoll nabízí tematické procházky po místech, která v české mediální kultuře byla podstatná.

Poznámka: Půjde o fyzicky nenáročné procházky v okruhu několika ulic, s mnoha zastaveními. Délka procházek je hodina a půl. Je třeba být vybaven adekvátně počasí. Místo srazu bude vždy sděleno mailem.

Plán toulek:

1. Malá Strana a Hradčany: Po stopách filmu Amadeus – od Maltézského náměstí Nerudovou ulicí až na Nový svět

2. Nové Město: Jak a kde fungovala Československá televize – od Vladislavovy ulice až po Jindřišskou šestnáct, tři jedničky padesát. A ještě k tomu: Kde měl premiéru Kinoautomat? Jak si konkurovaly Osvobozené divadlo s Vlastou Burianem? Ve kterém studiu Supraphonu natáčel Karel Gott své desky?

3. Nové Město: Kam chodili autoři k nakladateli Janu Ottovi na Karlovo náměstí? Kde bylo možno potkat Karla Hynka Máchu, Antonína Dvořáka nebo Aloise Jiráska?

4. Královské Vinohrady: Od Československého a Českého rozhlasu přes Vlastimila Brodského, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Jaroslava Haška až k páteru Toufarovi

5. Staré Město: Za prvním kinem pana Ponrepa, za Karolínou Světlou, kolem Hollaru až ke kavárně Union

6. Staré Město: Co mají společného Franz Kafka a Douchová z filmu Vrchní, prchni? 

7. Kampa: Jak se potkal Josef Sudek s Jiřím Trnkou a Janem Werichem na Čertovce? A co Meda Mládková?

Procházky budou probíhat ve dvou skupinách, v každé bude max. 20 účastníků. Níže si prosím vyberte, který čas vám vyhovuje více a podle toho se přihlaste do příslušného kurzu. V případě, že budete podávat papírovou přihlášku, uveďte k názvu kurzu, zda se hlásíte do skupiny A, nebo do skupiny B.  

 

Skupina A                                                                         

Den a čas výuky: pátek 9:00–10:30                          

Číslo kurzu: 28  

 

Skupina B

Den a čas výuky: pátek 10:45–12:15

Číslo kurzu: 29

                                                               

Váš kompas ve světě bank, financí, rizika a výnosu II

Vyučující: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz volně navazuje na kurz nabízený v zimním semestru „Váš kompas ve světě bank, financí, rizika a výnosu I”, je však možné absolvovat ho i samostatně. Budeme zde pokračovat v diskusích na aktuální témata, která hýbou finančními trhy na domácí i světové scéně. Některá témata ze zimního kurzu můžeme dle zájmu účastníků rozvinout do větších podrobností. I cílem tohoto kurzu je představovat a diskutovat celé spektrum finančních produktů, včetně spoření a investic, a zjistit, které z nich a za jakých podmínek jsou přínosem pro zdraví našich financí.

Finančnictví nabízí velmi širokou paletu témat, stejně tak mají účastníci kurzu za sebou nejednu investiční zkušenost: zažili nejen éru centrálního plánování a jednostupňový systém bankovnictví, ale i kupónovou privatizaci, krachy bank v 90. letech 20. století i globální finanční krizi přelomu prvního desetiletí. Stejně tak všichni prožíváme turbulence na finančních trzích a aktuální geopolitickou situaci. To a mnoho dalších soukromých aspektů se podepisuje na zkušenosti, postoji k riziku, investičních rozhodnutích a náhledu na ekonomiku. Kurz je proto široce otevřen podnětům, tématům a diskusím dle potřeb a individuálního zájmu účastníků. Pokud bude mezi účastníky zájem, můžeme se dotknout i některých dalších aktuálních ekonomických témat (např. z oblasti fiskální politiky - reformy důchodů, dávek, daní apod.)

Den a čas výuky: pátek 11:00-12:20

Místo výuky: Opletalova 26, Praha 1

Číslo kurzu: 30

 

Volím, volíš, volíme aneb Existuje ideální volební systém?

Vyučující: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Všichni víme, že bez voleb se neobejdeme. Přesto přetrvávají nejen na naší politické scéně diskuse o nutnosti či potřebě aktuálně užívané volební systémy (především ty, které se užívají pro generování poslanců parlamentu) změnit. Podobné diskuse nás jako laickou veřejnost staví před otázku: Není například většinový volební systém lepší než ten proporční? A pokud je, proč ho nemáme a užíváme pro volbu poslanců systém, který tak dobrý není? Pojďme se tedy společně na „nabízející se“ možnosti podívat. A abychom si jako voliči mohli udělat jasnější představu, je nezbytné projít si cestu, jíž volební systém musel projít od okamžiku svého prosazení jako metody generování zástupců občanů v parlamentu s cílem ukázat, jak se liší základní typy volebních systémů užívaných ve Spojeném království (tj. většinové volby do dolní komory britského parlamentu a voleb do skotského a velšského parlamentu i do severoirského Stormontu) a Francii, neboť právě většinové volební systémy byly často interpretovány některými českými politiky jako ideální volební systém. Cílem této „procházky volební krajinou“ je nabídnout účastníkům kurzu prostor k úvahám o významu a „zákonitostech“ většinových volebních technik, které s sebou tyto způsoby rozhodování přinášejí.   
Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Místo výuky: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Číslo kurzu: 31