Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) je součástí celoživotního vzdělávání na FSV UK a je určeno posluchačům v důchodovém věku (nad 60 let), kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zachovat si duševní svěžest. Kurzů U3V se mohou účastnit i osoby v plném invalidním důchodu bez věkového omezení.

Kurzy U3V jsou na Fakultě sociálních věd UK uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (ZSV U3V). V rámci tohoto programu pedagogové FSV UK každoročně připravují širokou nabídku kurzů se sociálněvědním zaměřením, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou.

Pro akademický rok 2022/23 nabízí FSV posluchačům U3V dlouhodobě oblíbené kurzy, které jsou do nabídky zařazovány pravidelně (např. Seminář výtvarného umění I a II, Tvůrčí psaní nebo Matematika a Mona Lisa - aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?), ale i řadu novinek (Jak napsat filmovou povídku, Kam zmizel americký sen? Sociální problémy moderní Ameriky, Propaganda, její podoby a praktiky, Cornwall: dějiny „neviditelného“ keltského území v Anglii a další).

Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se výuka vždy koná sedmkrát (tj. 7x 2 vyučovací hodiny) v termínech, které jsou posluchačům zaslány e-mailem cca dva týdny před začátkem semestru. Kurz Český hraný film 2013‒2017 se koná každý týden.

Výuka zpravidla probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží v Praze 1, případně v dalších budovách FSV v centru Prahy (Opletalova, Celetná).

Je možné navštěvovat jednotlivé kurzy, nebo absolvovat celý program ZSV U3V a získat Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina.  Program ZSV U3V je úspěšně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu čtyř let. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 % (není-li v anotaci kurzu stanoveno jinak). Další podmínky jsou uvedeny v anotaci jednotlivých kurzů.

Podívejte se na video o Univerzitě třetího věku

Videopozvánka na kurzy prof. Jana Ámose Víška

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2022/2023

Kdy a jak podat přihlášku, způsob úhrady kurzovného

Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku na akademický rok 2022/2023 přijímáme v těchto obdobích

  • na zimní semestr: od 23. dubna 2022 do 9. září 2022
  • na letní semestr: od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 (Pouze na kurz Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty je přihlašování prodlouženo až do 28. 2. 2023)

Prosíme respektujte, že přihlášky podané mimo výše uvedená období nemohou být akceptovány.

Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Elektronické přihlašování bude spuštěno 23. 4. 2022 (resp. 15. 11. 2022) v 9:00 a ukončeno 9. 9. 2022 (resp. 31. 1. 2023) ve 23:59.

Podání elektronické přihlášky preferujeme, abychom však vyšli vstříc posluchačům, kteří např. nemají přístup k internetu, budeme nadále přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Kompletně vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy Hollar vedle vrátnice), nebo v kanceláři 205.

Formulář přihlášky ve formátu pdf je ke stažení níže, případně je možné si ho vyzvednout přímo na fakultě (přihlášky jsou k dispozici na stolku před kanceláří 205).

 

PLATBA KURZOVNÉHO

Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu s pokyny k platbě. Doklad o zaplacení nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu trvání kurzu pro případnou kontrolu.

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

  • Bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Německo včera a dnes je v. s. 7001358, pro kurz Média zblízka II je v. s. 70013525 apod.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

  • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. Pokladní sdělte název nebo číslo kurzu a jméno účastníka, za něhož platíte.  Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ověřit si na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena.  

Termín pro úhradu kurzovného: do 9. 9. 2022 u přihlášek na zimní semestr

                                                       do 31. 1. 2023 u přihlášek na letní semestr

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň deset zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

NABÍDKA KURZŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

LETNÍ SEMESTR (únor - květen 2023) 

 

Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty  (přihlašování prodlouženo do 28. 2. 2023)

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: Kurz nabídne sedm procházek Prahou pro prarodiče s vnoučaty (5-10 let). Procházky jsou připraveny interaktivní formou „bojovky“ s úkoly přiměřenými věku dětí. Obě generace se dozvědí zajímavosti z historie Prahy (např. Karlův most, Golem, Vyšehrad), aktivně spolu stráví čas a budou na čerstvém vzduchu.

Termíny jednotlivých setkání:

29. 3. 2023, 12. 4. 2023, 19. 4. 2023, 26. 4. 2023, 10. 5. 2023, 17. 5. 2023, 24. 5. 2023

Kapacita kurzu je deset dospělých a deset dětí. Přihlášku prosím podejte na jméno dospělého účastníka, ohledně přihlášení vnoučete se s vámi následně domluví referentka U3V.  Kurzovné hradí pouze dospělý, dítě se účastní zdarma.

Bára Procházková je šéfredaktorka magazínu o vzdělávání EDUzín. Pracovala jako vedoucí vydání ČT24.cz, jako redaktorka týdeníku Respekt a jako šéfredaktorka časopisu Bel Mondo. 

Zakončení: diskuse  

Den a čas výuky: středa 16:00–17:20

Číslo kurzu: 16

Elektronická přihláška

 

Americká literatura 2. pol. 20. století II

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V letním semestru se posluchačům představí další významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například poutavá jižanská spisovatelka Flannery O’Connorová a její povídky ze souboru Dobrého člověka těžko najdeš. Vynikající černošský spisovatel James Baldwin, známý mimo jiné prózou Jdi a hlásej to z vrchů. Také Truman Capote, proslulý lyrickým románem Snídaně u Tiffanyho či prózou Chladnokrevně. Nemůžeme pominout  autora Sofiiny volby či románu Zapal tento dům, jižanského spisovatele Williama Styrona, ani jednoho z nejvýznamnějších autorů současnosti, Dona DeLillo (Bílý šumAnděl EsmeraldaPodsvětí a další). Seznámíme se s předními představiteli beatnické generace, básníky Allenem Ginsbergem a Lawrencem Ferlinghettim a prozaikem Jackem Kerouakem, autorem prózy Na cestě. Začteme se do citlivých a humorných románů Ann Tylerové (například Amatérská svatba) a nahlédneme i do Čarování s láskou významné indiánské autorky Louise Erdrichové. A připomeneme si skvělý humor a ironii u nás dobře známého Kurta Vonneguta, například v románu Hokus pokus. Posluchači dostanou vždy základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00 - 12:20 (Pozor! Změna času výuky - původně uvedeno  9:30–10:50.)

Číslo kurzu: 17

 

 

Cornwall: dějiny „neviditelného“ keltského území v Anglii - KURZ OBSAZEN 

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Proměna Spojeného království na přelomu 20. a 21. století otevřela prostor k diskusi o možném oddělení tzv. keltské periferie, tedy Skotska, Severního Irska a Walesu, málokdy se ale hovoří o Cornwallu, jehož obyvatelé se hlásí rovněž ke keltskému dědictví. Dnešní administrativní začlenění Cornwallu do hrabství Devon částečně tuto historickou skutečnost zakrývá. Na druhé straně je ale i zde zřejmé, že část místních cornwallských aktivistů usiluje již delší dobu o prosazení práva na ustavení vlastního regionálního parlamentu a o dosažení alespoň částečné autonomie regionu. Kurz chce zájemcům o keltskou minulost této části Velké Británie představit dějiny daného území a jeho obyvatel, nedílnou součástí přednášek však bude i současnost Cornwallu a jeho politický vývoj. Část přednášek bude věnována rovněž příběhům o králi Artušovi, jehož životní příběh je spojen s hradem Tintagel, a artušovské legendě, která si dodnes uchovala svou přitažlivost.      

Zakončení: Kurz je náročný s ohledem na obsahovou stránku, a proto je úspěšné ukončení kurzu vázáno na pravidelnou účast na přednáškách (tj. 75 %). 

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 18

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti - KURZ OBSAZEN

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářely/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimní prožívání reality, ale také na vzdor vůči systému či životnímu stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálním propojování. Martin Štoll je režisér-dokumentarista, historik a teoretik dokumentárního filmu a televize.

Plán setkání:

1. Intimní problémy (Bernat, Fairaizl, Drha, Sommerová, Procházková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 19

 

 

Český hraný film v letech 20132017

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 2013–2017. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve sledovaném období.
Zakončení: rozprava o filmech uvedeného období

Den a čas výuky: pátek 13:00–14:20

Číslo kurzu: 20

 

 

Jak napsat filmovou povídku

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  

Obsah kurzu: Píšete příběhy a povídky? Zkuste proniknout do specifického žánru filmové povídky, podle níž lze natočit film nebo seriál! Potřebujete pro to nejen nápady, ale také zkušenost s filmovým vyprávěním a jeho zákonitostmi.

V rámci těchto sedmi setkání si pod vedením pedagoga studenti zkusí vytvořit základní strukturu filmu, postavy a jejich vztahy, budou pracovat se zápletkou a s výstavbou tak, aby na konci vznikl kolektivní/individuální scénář krátkého filmu. Předpokládá se také setkání s hosty.    

Tento kurz volně navazuje na kurz zimního semestru Jak rozumět filmu?, v němž posluchači pronikli do vypravěčských postupů filmového díla.

Martin Štoll je absolvent FAMU, bývalý rektor Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého), dramaturg České televize, scénárista, režisér a teoretik filmu a televize. 

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pouze účast a aktivita v hodinách, není požadována žádná závěrečná práce ani test.   

Den a čas výuky: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 21

 

Kam zmizel americký sen? Sociální problémy moderní Ameriky

Garant kurzu: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

Obsah kurzu: Spojené státy jsou tradičně atraktivní destinací pro migranty z celého světa. Mnohým se povedlo v nové zemi prorazit a získat práci a úspěch, někdy dokonce bohatství a lepší život pro své děti. Americký sen měl však vždy vedle vítězů i své oběti. Kurz se zaměří na stinné stránky amerického snu a na výrazné sociální problémy moderní Ameriky. V hodinách se zamyslíme nad tím, jak se v historickém kontextu daří řešit otázky rasově podmíněné vyloučenosti některých komunit a jejich ghettoizace, opioidové epidemie, podzaměstnanosti, kriminality a vězeňského systému či nedostatků v sociálním a zdravotním pojištění.

Témata přednášek:

1) Tam, kde se berou prášky na všechno: Americký farmaceutický průmysl a důsledky opioidové epidemie pro místní komunity

2) Pruitt Igoe – americký pokus o projekt sociálního bydlení: stát, rasové a sociální vyloučení v amerických městech 20. století

3) Tajemný svět Humboldtova okresu: šedá ekonomika a kriminální aktivita v rámci výroby a prodeje marihuany

4) Sociální důsledky frakování v Severní Dakotě: hospodářský boom těžařství a sociální dopady na místní komunity

5) Kam zmizela Velká společnost? Stát, společnost a sociální politika mezi Novým údělem a Obamacare

6) Občanství pro všechny! Imigrace, otázka občanských práv, změny v postavení žen v americké společnosti

7) Přelet nad kukaččím hnízdem: vyloučení jedince z komunity jako důsledek společensky nepřijatelného chování – od psychiatrické léčebny k federální věznici

Zakončení: esej

Den a čas výuky: úterý 15:30 - 16:50 (Pozor! Změna času výuky - původně uvedeno 12:30 – 13:50.)

Číslo kurzu: 22

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Pandemie dezinformací. Šmejdi. Skrytá reklama. Product placement. Manipulací se to v médiích jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí? 

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Lucie Römer je novinářkou na volné noze a dokončuje doktorské studium na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Zakončení: společná ústní analýza příkladů mediálních manipulací

Den a čas výuky: pátek 11:00 – 12:20

Číslo kurzu: 23

 

Latinská Amerika a její výzvy v 21. století - KURZ ZRUŠEN

Garant kurzu: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Obsah: Latinská Amerika prošla v uplynulých desetiletích mnoha změnami, podobně jako naše republika. Nové století proto bude pro Latinskou Ameriku představovat výzvu v politické, ekonomické i společenské sféře. Pokud vás zajímá, jak si povede Kuba bez vlády bratří Castrů, proč Venezuela zbankrotovala, jak se k jihu kontinentu stavěl Donald Trump a jak současný prezident Joe Biden, nebo proč si Brazílie zvolila extrémně pravicového prezidenta, pak je tento kurz určen právě vám.

Zakončení: esej na zvolené téma

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 24

 

Média zblízka II

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 25

 

Od George Bushe staršího po Hillary Clintonovou: zlomové prezidentské volby ve Spojených státech 1988–2016 - KURZ ZRUŠEN

Garant kurzu: PhDr. Jakub Dopieralla

Obsah kurzu: Spolu s blížícím se pádem železné opony a koncem éry studené války se začala razantně měnit i politika a společnost Spojených států amerických. Společnost se začala čím dál ostřeji rozdělovat na dva nesmiřitelné tábory, symbolizované institucemi Republikánské a Demokratické strany. Vzhledem k početní vyrovnanosti jejich voličů se prezidentské volby postupně začaly stávat čím dál tím těsnějšími souboji, kde až do úplného konce sčítání hlasů není znám vítěz klání. I přes takto těsné výsledky znamená každá výhra kandidáta z opačného tábora radikální změnu přístupu k politice a nejvýznamnějším tématům. Cílem tohoto kurzu bude sledovat volební klání od roku 1988, kdy se rozdělení společnosti začínalo teprve projevovat, až do roku 2016, ve kterém došlo k jednomu z nejtěsnějších volebních výsledků v dějinách USA a kdy s Donaldem Trumpem přišla do Bílého domu změna tak razantní, že její ozvěny hýbou společností dodnes. Po úvodním seznámení s volebním systémem amerických prezidentských voleb chronologicky rozebereme jednotlivá volební klání s ohledem na nejvýznamnější témata, osobnosti kandidátů, volební kampaně a výsledky voleb. Zásadní pozornost bude vždy věnována širším souvislostem, o kterých volby vypovídají. Posluchači by měli získat přehled jak o fungování prezidentských voleb, tak o hlavních historických souvislostech, které volby provázely, a o jejich dopadu na americkou politiku a společnost.
Zakončení: esej na zadané téma

Den a čas výuky: pátek 15:30–16:50

Číslo kurzu: 26

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky a diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila možná i podstatné rozšíření. Zejména naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země, či dokonce okolo Slunce. Podobně nové, před několika lety ještě nemyslitelné pokusy začínají napovídat, jak mohl vzniknout život na Zemi. Možná i opakovaně. Rozsáhlý archeologický výzkum, ale i náhodné, občas šokující nálezy fosílií mění naše představy o tom, jak jsme se my - homo sapiens - vyvinuli z primátů a jak rychle se to stalo. Není na škodu si uvědomit, že evoluce určitě ještě neskončila.
Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno, právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces, jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy jako nosiče vědomostí, nade vše zajímavý. Navíc efektivní záznam vědomostí, ale i každodenně potřebných informací, vedl k efektivnímu rozvoji společnosti, její humanizaci i zlepšování ekonomické výkonnosti.
Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické (převážně řecké) vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury?
Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 27

 

Propaganda, její podoby a praktiky - KURZ ZRUŠEN

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je osvojení základů kritického myšlení. Podíl praktické a teoretické náplně kurzu je 50:50. Absolvent kurzu získá základní orientaci v otázce propagandy, seznámí se s jejími základními druhy a možnostmi využití. Naučí se propagandu vyhledávat a tvořit, včetně správné argumentace a věcné konfrontace.

Karol Lovaš působil v 90. letech jako politický reportér a moderátor slovenského Rádia Twist. V roce 1999 byl válečným reportérem v Bělehradě. Je autorem knižního rozhovoru se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. V češtině vyšly jeho knižní rozhovory s Alojzem Lorencem (Generál, který byl u toho) a Janem Saudkem (Mystik: fotograf, kterého se dotkl Bůh). Je rovněž autorem několika knih s duchovní tematikou (v češtině vyšla kniha Já, neposlušné dítě). Po skončení novinářské kariéry vystudoval na Univerzitě Karlově katolickou teologii a stal se řeholním knězem – premonstrátem. Působí na faře v Božejově nedaleko Pelhřimova. Na FSV UK přednáší rozhlasovou žurnalistiku. Je členem poroty slovenské Novinářské ceny.

Zakončení:  aktivita na hodinách, průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 12:30 - 13:50 (Pozor! Změna času výuky - původně uvedeno 14:00 - 15:20.)

Číslo kurzu: 28

 

Seminář výtvarného umění II - KURZ OBSAZEN 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení: esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 29

 

Současná čeština v praxi a médiích II - KURZ OBSAZEN

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení: průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 30

 

Využijte plně svých možností občanské participace - KURZ ZRUŠEN

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Aktivity na sociálních sítích. Kampaně za pomoci tradičních médií. Vyjít do ulic. Dobrovolnictví. On-line petice. Nástrojů občanské participace mají dnes občané k dispozici víc než kdy dřív. A také existuje více pastí, kterým naletět. Jak se jim vyhnout a zároveň svých možností plně využít? Interaktivně laděný kurz pro ty, které zajímá, jak mohou zesílit svůj hlas.  Či jak a proč to dělají ostatní.

Mgr. Lucie Römer je novinářkou na volné noze a dokončuje doktorát na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK na téma mediální výchovy k občanské participaci.

Zakončení: Posluchači sami či ve skupině vypracují plán komunikace vybraného tématu veřejnosti, který ostatním představí a budou ho společně reflektovat. (Pokud to posluchači preferují, mohou plán odevzdat pouze písemně lektorce). 

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 31