doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky
  • Oboroví garanti

E-mail: martin.gregor@fsv.cuni.cz , gregor@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 306

Místnost: č. O107, Opletalova 26

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících