Lidé na fakultě

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky
 • Oboroví garanti

E-mail: martin.gregor@fsv.cuni.cz , gregor@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 306

Místnost: č. O107, Opletalova 26

 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods. 2010.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Nevyužitý zisk z formalizace : případ rakouské ekonomie. 2004.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The optimal state aid control : no control. 2009.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Vzestup a pád národů : ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Pradeep Chhibber & Ken Kollman: The formation of national party systems. 2009.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Modelování místních referend iniciovaných občany ve střední a východní Evropě. 2009.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., On the strategic non-complementarity of complements. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Jurisdictional competition via spending composition : the case of the Czech Republic. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces : teorie, empirie a realita České republiky. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., European Migration in the 21st Century: a Challenge to Nation-States?. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Markets vs politics : correcting erroneous beliefs differently. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The 3rd IES Young Scholar Conference. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces : teorie, empirie a realita České republiky. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The pros and cons of banking socialism. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Neefektivní centralizace nedokonalých komplementů. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The consequence of e-excellence : party web sites in the Czech campaign for the 2004 European parliament. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The Economics of Democratic Governance in European Union. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., European Union 50 Years After: Modelling Economics and Politics of European Integration. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Markets vs. politics : correcting erroneous beliefs differently. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Centralization trade-off with non-uniform taxation. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Competition of municipalities via spending composition : the case of the Czech Republic. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Tolerable intolerance : an evolutionary model. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Public sector efficiency in the new EU member states. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Srovnání trhu a státu, když je racionalita nerovnoměrně omezena. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., E-pressure through Internet against Monopoly. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Českoněmecký seminář o veřejné a politické ekonomii. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., IES Young Scholars Conference. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., 2nd IES Young Scholar Conference. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Hodnocení ekonomických pracovišť a ekonomů : koho, proč, čím a jak. 2006.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Governing fiscal commons in an enlarged EU. 2004.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Public sector efficiency in the new EU member states. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Nevyužitý zisk z formalizace : případ rakouské ekonomie. 2004.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Globální, americké, celoevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Nová politická ekonomie. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Politický a ekonomický slang. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Pavel Pelikan and Gerhard Wegner, eds.: The evolutionary analysis of economic policy. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods. 2011.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Vzestup a pád konfesí : přístup evoluční teorie her. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Tolerable intolerance : an evolutionary model. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Markets vs. politics : correcting erroneous beliefs differently. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Mobile criminals, immobile crime: the efficiency of decentralized crime deterrence. 2009.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The optimal state aid control : no control. 2009.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The strategic euro laggards. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Inefficient centralization of imperfect complements. 2007.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Trendy fiskálního federalismu v EU a ekonomika ČR. 2004.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Contest for power in organizations. 2012.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Politika a ekonomie: úvod do ekonomických analýz politiky. 2011.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., The decentralization tradeoff for complementary spillovers. 2012.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Modeling positive inter-jurisdictional public spending spillovers. 2012.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Ekonomická politika a politická ekonomie dnes. 2013.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Markets vs politics: correcting erroneous beliefs differently. 2008.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Civic initiatives in the context of legal uncertainty. 2013.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Centralization trade-off with non-uniform taxes. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Committed to deficit : the reverse side of fiscal governance. 2005.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., František Turnovec: Public choice : models, methods and applications. 2004.
 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., Jacek W. Mercik and Frantisek Turnovec, eds.: Regional dimension of economic integration in extending European Union. 2004.