doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Působiště:

  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

E-mail: martin.gregor@fsv.cuni.cz , gregor@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 306

Osobní webová stránka

Místnost: č. O107, Opletalova 26

ResearchID: A-6295-2008

Scopus Author ID: 7005776276

ORCID ID: 0000-0002-7657-724X

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Martin Gregor je mikroekonom, který se soustředí na mikroekonomické mechanismy (kontrakty, rozhodování, vyjednávání, tvorbu a předávání finančních informací) v prostředí podniků a organizací. Aktuálně se zabývá konstrukcí vrcholných orgánů firem (vč. bank), kontrakty s andělskými investory a měřením vlivu členů grantových komisí na rozhodnutí komise. Jeho práci citují nejlepší světové časopisy v oblasti financí (Review of Financial Studies), managementu (Management Science), podnikových financí (Journal of Accounting Research) a politologie (Americal Political Science Review).

Vzdělání 

2007 PhD v ekonomie, Univerzita Karlova
2003 Mgr. v ekonomii, Univerzita Karlova
2002 Mgr. (and PhDr.) v politologiii, Univerzita Karlova

Odborná praxe

2016+ docent, Institut ekonomických studií FSV UK
2010-23 ředitel, Institut ekonomických studií FSV UK
2007-10 zástupce ředitele, Institut ekonomických studií FSV UK
2007-16 odborný asistent, Institut ekonomických studií FSV UK

2005 Cena Karla Engliše
2004 Cena Alumni IES
2002 Bolzanova cena

JEM013 - Game Theory
JEB064 - Game Theory and Applications

I will happily supervise undergraduate and Master theses in economics and finance in the following broad areas:

  • applied microeconomic theory: information economics, especially currently active topics in information economics (markets with expertise, advisors, Bayesian persuasion, information design, strategic communication)
  • management and governance: decision-making in corporations and organizations and agency issues (contracting, decentralization, delegation, communication, voting, committees, performance schemes), including models of economic policy-making
  • corporate finance: corporate governance (boards, executive networks, proxy advisors, shareholder voting, shareholder coalitions, shareholder heterogeneity especially with respect to ESG, ownership structures, large and minority shareholders), financial contracting (esp. venture capital and private equity), selected topics in accounting and economics (reporting and governance, ratings)
  • political finance: corporate lobbying, political connections
  • industrial organization: certifications, CSR, topics in digital IO

I am working as an applied theorist but I am happy to supervise empirical projects as long as the research design is specified well. I am supervising only theses written in English.

Hlavní řešitel: GAČR 20-03517S, Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní výsledky

aplikovaná mikroekonomická teorie, správa podniků, teoretické podnikové finance, ekonomie organizací a řízení, ekonomie a politika