Studentské aktivity

Studentské spolky

Studentské projekty

STUŽÁK

 • platforma studentských spolků a organizací pořádající vzdělávací workshopy pro žáky středních škol
 • web, facebook, instagram

MARKETHING.CZ

 • volné uskupení studentů, absolventů a přednášejících na oboru MKPR na IKSŽ přinášející aktuální události v oboru, nejnovější výzkumy, publikace a vlastní komentáře
 • web, facebook

DATLAB

 • think tank při IES FSV UK, jeho cílem je realizovat datově a fakticky orientovaný ekonomický výzkum s dopadem do veřejné politiky
 • web

TERITORIÁLNÍ TYJÁTR

 • divadelní spolek studentů Institutu mezinárodních studií
 • facebook

Časopisy a další média na FSV UK

  CAROLINA

  • zpravodajský servis studentů žurnalistiky FSV UK
  • web

  EVROPSKÁ OBSERVATOŘ ŽURNALISTIKY

  • rozvíjející síť 14 neziskových výzkumných organizací z 11 států, která zprostředkovává veřejnosti výsledky mediálních výzkumů a snaží se přispět ke zvýšení kvality žurnalistiky a hlubšímu porozumění mediálních 
  • web, facebook

  MÉDIA IKSŽ

  • studentské práce vznikající v rámci výuky napříč celým IKSŽ FSV UK
  • web

  ČASOPIS INK

  • prostor pro autorské texty a ilustrace studentů Univerzity Karlovy
  • web

  Pravidelné akce

  SOCIOLOGICKÉ VEČERY

  • pravidelná diskusní setkání; hosty jsou akademičtí odborníci, výzkumníci, metodologové, i lidé mimo akademickou sféru, pracovníci státních i neziskových organizací
  • web, facebook

  ROZPRAVY O ČESKÝCH MÉDIÍCH

  • pravidelný cyklus veřejných diskusí o podstatě i praktickém působení médií v České republice organizovaný IKSŽ FSV UK
  • facebook

  FESTIVAL PAVLAČ

  • tradiční multižánrový festival studentů FSV UK v budově Hollar; svůj prostor nabízí kapelám a divadelním skupinám z FSV i mimo ni, program doplňují i další performance a občerstvení
  • facebook

  PĚTIBOJ FSV

  • série soutěžních klání mezi instituty FSV UK (organizují Studentské akce FSV UK)
  • facebook

  Spolky a aktivity na UK

  ESN CU Prague

  • studentský klub organizuje aktivity, které pomáhají zahraničním studentům adaptovat se do prostředí nové univerzity a poznat českou kulturu
  • web

  CHARLIE 

  • univerzitní sdružení mladých gayů, leseb a dalších sexuálních menšin z řad studentů a studentek, ale i akademických a vědeckých pracovníků
  • web

  Podpora sportu

  FLORBALOVÁ REPREZENTACE FSV UK

  UNIS VICTORIA

  • V rámci programu Unis Victoria zajišťují fakultní koordinátoři studentům poradenskou a podpůrnou činnost při výběru, návrhu a realizaci individuálních studijních plánů, sportovní výkonnosti a zdraví. V případě zájmu se obracejte na studijni@fsv.cuni.cz.
  • Více o programu UNIS

  Archiv studentských aktivit

  MAGAZÍN FLEŠKA

  • videomagazín studentů televizní specializace žurnalistiky FSV UK
  • youtube

  FLEŠ

  • zpravodajský čtrnáctideník studentů žurnalistiky FSV UK
  • web

  PARNÍK FSV

  • každoroční párty letního semestru na parníku
  • facebook

  POST

  • iniciativa zaštiťovaná Katedrou amerických studií IMS FSV UK; platforma pro publikaci kvalitních odborných písemných prací, které studenti nejen z Univerzity Karlovy vypracovali během svého studia (časopis má ISSN a je archivován Národní knihovnou ČR)
  • facebook

  SOCIÁLNÍ TEORIE

  • projektem otevřeným zejména studentům a studentkám sociologie a příbuzných sociálních věd
  • web