Studentské aktivity

Studentské spolky

 • FSV

  STUDENTSKÉ AKCE FSV UK

  • skupina vytvořená za účelem koncentrace, propagace a dalšího zviditelnění všech společných akcí, které jsou určeny studentům FSV UK, a zastřešující ostatní spolky
  • facebook
 • IES

  STUDENTSKÉ SDRUŽENÍ E-KLUB

 • IKSŽ

  STUDENTI IKSŽ a KAVÁRNA NA HOLLARU

 • IMS

  SIMS - STUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA IMS

 • IPS

  POLITOLOGICKÝ KLUB FSV UK

 • ISS

  STUDENTSKÝ SPOLEK ISS MIROSLAVA

Studentské projekty

STUŽÁK

 • platforma studentských spolků a organizací pořádající vzdělávací workshopy pro žáky středních škol
 • web, facebook, instagram

MARKETHING.CZ

 • volné uskupení studentů, absolventů a přednášejících na oboru MKPR na IKSŽ přinášející aktuální události v oboru, nejnovější výzkumy, publikace a vlastní komentáře
 • web, facebook

DATLAB

 • think tank při IES FSV UK, jeho cílem je realizovat datově a fakticky orientovaný ekonomický výzkum s dopadem do veřejné politiky
 • web

TERITORIÁLNÍ TYJÁTR

 • divadelní spolek studentů Institutu mezinárodních studií
 • facebook

Časopisy a další média na FSV UK

MAGAZÍN FLEŠKA

 • videomagazín studentů televizní specializace žurnalistiky FSV UK
 • youtube

CAROLINA

 • zpravodajský servis studentů žurnalistiky FSV UK
 • web

EVROPSKÁ OBSERVATOŘ ŽURNALISTIKY

 • rozvíjející síť 14 neziskových výzkumných organizací z 11 států, která zprostředkovává veřejnosti výsledky mediálních výzkumů a snaží se přispět ke zvýšení kvality žurnalistiky a hlubšímu porozumění mediálních 
 • web, facebook

MÉDIA IKSŽ

 • studentské práce vznikající v rámci výuky napříč celým IKSŽ FSV UK
 • web

ČASOPIS INK

 • prostor pro autorské texty a ilustrace studentů Univerzity Karlovy
 • web

Pravidelné akce

SOCIOLOGICKÉ VEČERY

 • pravidelná diskusní setkání; hosty jsou akademičtí odborníci, výzkumníci, metodologové, i lidé mimo akademickou sféru, pracovníci státních i neziskových organizací
 • web, facebook

ROZPRAVY O ČESKÝCH MÉDIÍCH

 • pravidelný cyklus veřejných diskusí o podstatě i praktickém působení médií v České republice organizovaný IKSŽ FSV UK
 • facebook

FESTIVAL PAVLAČ

 • tradiční multižánrový festival studentů FSV UK v budově Hollar; svůj prostor nabízí kapelám a divadelním skupinám z FSV i mimo ni, program doplňují i další performance a občerstvení
 • facebook

PĚTIBOJ FSV

 • série soutěžních klání mezi instituty FSV UK (organizují Studentské akce FSV UK)
 • facebook

Spolky a aktivity na UK

ESN CU Prague

 • studentský klub organizuje aktivity, které pomáhají zahraničním studentům adaptovat se do prostředí nové univerzity a poznat českou kulturu
 • web

CHARLIE 

 • univerzitní sdružení mladých gayů, leseb a dalších sexuálních menšin z řad studentů a studentek, ale i akademických a vědeckých pracovníků
 • web

Podpora sportu

FLORBALOVÁ REPREZENTACE FSV UK

UNIS VICTORIA

Archiv studentských aktivit

FLEŠ

 • zpravodajský čtrnáctideník studentů žurnalistiky FSV UK
 • web

PARNÍK FSV

 • každoroční párty letního semestru na parníku
 • facebook

POST

 • iniciativa zaštiťovaná Katedrou amerických studií IMS FSV UK; platforma pro publikaci kvalitních odborných písemných prací, které studenti nejen z Univerzity Karlovy vypracovali během svého studia (časopis má ISSN a je archivován Národní knihovnou ČR)
 • facebook

SOCIÁLNÍ TEORIE

 • projektem otevřeným zejména studentům a studentkám sociologie a příbuzných sociálních věd
 • web

UKÁČKO.CZ

 • internetový magazín studentů UK
 • web