Pravidla pro organizaci studentských akcí

Pravidla pro organizaci studentských akcí v budovách Hollar a Opletalova

1. Akce je možné pořádat za předpokladu, že nebudou narušovat chod výuky a nebudou přinášet zvýšené náklady fakultě (např. mimořádný úklid). V případě, že by k tomu došlo, náklady nesou organizátoři akce.

2. K uspořádání společenské akce mimo běžnou otevírací dobu budovy je třeba vyjádření vedoucího PTO a písemný souhlas děkana s předstihem minimálně 10 dnů před konáním akce. Žádost musí obsahovat údaje o pořádané akci, datum, program a čas ukončení akce.

3. Podmínkou pořádání akce je, že nebude docházet k žádnému poškozování nebo znečišťování budovy, žádnému protiprávnímu jednání či jednání v rozporu s dobrými mravy.  

4. Organizátor je plně zodpovědný za pořádek, bezpečný a řádný průběh a ukončení akce, úklid dvora a dotčených částí budovy po skončení akce. Budova musí být plně provozuschopná, uklizená, bez známek konání akce do 7:30 hodin následujícího pracovního dne.

5. Společenské akce lze mimo běžnou pracovní dobu pořádat nejvýše třikrát v kalendářním měsíci z toho maximálně dvakrát do 24:00 hodin a jednou do 22:00 hodin.

6. Při společenských akcích je možné využívat pouze vymezený prostor v budově.

7. Opakované nedodržení pravidel může mít za následek omezení společenských akcí.

Kontakt

Petr Balík, vedoucí Provozně-technického oddělení

E-mail: petr.balik@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 213

Sídlo: budova Hollar, -1. patro, kancelář č. 1

Pravidla pro organizaci studentských akcí v areálu Jinonice

Pořádání akcí v areálu Jinonice řeší Správa budov a zařízení