Fakulta

FSV UK

Fakulta sociálních věd UK byla založena 1. června 1990, první studenti začali studovat v akademickém roce 1990/1991.

Naše činnost

V současné době je hlavním cílem fakulty rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. Převážná většina oborů a programů je otevírána v prezenční podobě, některé též v kombinované či distanční formě. 

V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. 

Členové jednotlivých institutů fakulty a výzkumných center v rámci českých a evropských grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd. K integraci a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci významnou měrou přispívají pravidelně pořádané fakultní konference.

Fakulta sociálních věd spolu se vzděláváním budoucí generace společenských vědců povzbuzuje a podporuje též pokročilý společensko–vědní výzkum. Důležitým úkolem fakulty je též širší zapojení zejména studentů magisterského a doktorského studia do vědecké činnosti fakulty.

Počet studijních oborů/programů

42

Počet grantových projektů v roce 2018

135

Počet absolventů v r. 2018

947

Počet studentů v cizojazyčných programech 2018/19

425