Fakulta

NAŠE MISE

FSV UK je institucí, která skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracujeme na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.

Čtěte více

NAŠE VIZE

Chceme vytvářet a šířit vědění, které přispívá k poznání, rozvoji a kvalitě života v současné společnosti. Ve všech oblastech naší činnosti chceme být fakultou, která ctí hodnoty, na kterých je založena. Klíčové jsou pro nás zejména hodnoty čtyřech IN: interdisciplinarita, inovativnost, internacionalizace a inkluzivita.

Čtěte více

NAŠE HODNOTY

Podporujeme odborné zaujetí, cílevědomost, individualitu a úspěchy každého našeho studenta, zaměstnance a fakulty jako celku.

Ceníme si akademické svobody, podporujeme tvořivé myšlení a akademickou diskusi.

Čtěte více

JSME IN

INterdisciplinární

Pozorně sledujeme vývoj v našich i souvisejících oborech a aktivně hledáme funkční propojení a příležitosti ke spolupráci v nových oblastech.

INovativní

Rozšiřujeme nabídku našich studijních programů, zvyšujeme úroveň těch stávajících, v akademické i vědecké činnosti držíme krok s nejnovějšími trendy v informačních technologiích.

INternacionální

Podporujeme mobilitu studentů i akademických pracovníků, hostíme přední zahraniční odborníky, aktivně se podílíme na mezinárodních vědeckých projektech.

Jsme INkluzivní

Různorodost bereme jako obohacení akademické komunity a vytváříme vstřícné prostředí a rovné podmínky pro všechny.