Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Nabídka kurzů na ZS 2020/21

Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?

Kurz je určen nejširší skupině uživatelů češtiny se zájmem o adekvátní vyjadřování. Je zaměřen na písemné i ústní praktické dovednosti nezbytné pro osvojení vhodné formy veřejné komunikace. Zahrnuje např. nácvik psaní e-mailu, životopisu či motivačního dopisu a jiných forem veřejné písemné komunikace i nácvik mluvního projevu. Z hlediska mluveného projevu je kladen důraz na správnou výslovnost, přiměřenou volbu jazykových prostředků i celkový neverbální projev.
Kurz je flexibilní a otevřený potřebám a požadavkům účastníků. Rozsah výuky: 4x 60 min.

Garant programu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Termín kurzu: 12. a 19. 10. 2020 (17.00-19.00)

Místo konání: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost H011

Kurzovné: 1000 Kč 

Termín pro podání přihlášky: do 8. 10. 2020

Elektronická přihláška 

Po podání přihlášky obdržíte automatický e-mail s pokyny k platbě. 

Kontakt: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. (tereza.rabova@fsv.cuni.cz)

 

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka kurzů na IES FSV UK:

Kurzy v zimním semestru 2020/2021

Nabídka kurzů na ZS 2020/21

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek je 1. 8. - 15. 9. 2020.  

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny