Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Aktuální nabídka kurzů na IKSŽ FSV UK:

Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ 

Milí uchazeči, vzhledem ke stávající situaci musíme kurz bohužel odložit. O novém termínu vás budeme informovat e-mailem i zde na webu. Omlouváme se za komplikace a těšíme se s vámi na viděnou! 

 

Cílem kurzu je poskytnout uchazečům základní informace a tipy, jak vhodně napsat motivační dopis a sestavit CV pro přijímací zkoušky.

Kurz probíhá ve dvou setkáních. Na prvním setkání se studenti seznámí s teoretickými přístupy a formou psaní těchto dokumentů. Na druhé setkání dostanou za úkol oba dokumenty zpracovat sami za sebe a společně je na hodině opraví – budou se komentovat nejčastější chyby, ale i diskutovat o tom, jak vhodně formulovat informace a narativní linii motivačního dopisu (které informace zdůraznit, které vynechat).

Kurz je vhodný jako příprava pro druhé kolo přijímacích zkoušek na obor Komunikační studia, ale negarantuje přijetí na VŠ.

Bližší informace v SIS

Časový a obsahový plán kurzu:

1. Teoretické zásady psaní CV a motivačního dopisu, styl, norma (30. 3. 2020 17.00 – 19.00)
2. Praktický nácvik a analýza zpracovaných dokumentů (6. 4. 2020 17.00 – 19.00)

Místo konání kurzu: budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, učebna H013

Cena: 1 000 Kč

Uzávěrka přihlášek26. 3. 2020

Elektronická přihláška

Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?

Kurz je určen nejširší skupině uživatelů češtiny se zájmem o adekvátní vyjadřování. 

Je zaměřen na písemné i ústní praktické dovednosti nezbytné pro osvojení vhodné formy veřejné komunikace. 

Zahrnuje např. nácvik psaní e-mailu, životopisu či motivačního dopisu a jiných forem veřejné písemné komunikace i nácvik mluvního projevu. Z hlediska mluveného projevu je kladen důraz na správnou výslovnost, přiměřenou volbu jazykových prostředků i celkový neverbální projev. 

Kurz je flexibilní a otevřený potřebám a požadavkům účastníků.

Bližší informace 

Termín: 20. 4. 2020 a 27. 4. 2020, vždy od 17:00 do 19:00 (tj. celkem 4 hodiny výuky)

Místo konání: Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost H013

Cena: 1000 Kč

Uzávěrka přihlášek: 16. 4. 2020

Elektronická přihláška

 

 

 

 

 

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka kurzů na IES FSV UK:

Kurzy v letním semestru 2019/2020

Nabídka kurzů na LS 2019/20

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek je 3. 2. 2020.  

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny