Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka kurzů na IES FSV UK:

Kurzy v zimním semestru 2021/2022

Nabídka kurzů na zimní semestr 2021/2022 (říjen 2021 - leden 2022)

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek: 15. 9. 2021.  

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Poplatek ze účast v programu celoživotního vzdělávání se hradí před začátkem studia na základě faktury. 

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny