Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka programů celoživotního vzdělávání na IES FSV UK:

Odborné předměty na IES pro veřejnost

Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Nabídka předmětů, které lze v rámci tohoto programu celoživotního vzdělávání navštěvovat v letním semestru 2022/23 (únor - květen 2023)

Rozvrhy nabízených předmětů

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek: do 31. 1. 2023

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Jako další přílohu prosím nahrajte wordový soubor s názvem vybraného předmětu/vybraných předmětů. 

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Poplatek ze účast v programu celoživotního vzdělávání se hradí před začátkem studia na základě faktury. 

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny