Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií

Od 18. 6. 2018 je možné podávat elektronické přihlášky na Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií  pro zimní semestr 2018/2019.

Nabídka předmětů, které lze v rámci tohoto programu celoživotního vzdělávání navštěvovat

Přihlášky je možné podávat do 16. 9. 2018 a jejich podání je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny