Kurzy pro veřejnost

Program celoživotního vzdělávání - Odborné předměty pro veřejnost

FSV UK nabízí veřejnosti v rámci programu celoživotního vzdělávání studium jednotlivých předmětů bakalářských a navazujících magisterských programů. Všechny předměty jsou jednosemestrální. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. V případě úspěšného zakončení obdrží absolvent potvrzený výpis splněných studijních povinností.  

Účastník programu celoživotního vzdělávání Odborné předměty pro veřejnost není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111 /1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na účastníka se přiměřeně vztahují Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Účastník programu celoživotního vzdělávání Odborné předměty pro veřejnost nesmí mít současně na FSV UK žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního programu.

Uchazeč se může přihlásit na libovolný počet předmětů nabízených pro daný semestr. Podmínkou pro přijetí je včas podaná přihláška a dostatečná kapacita ve vybraném kurzu. V případě, že rodným jazykem uchazeče není čeština nebo slovenština, vyžadujeme rovněž doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky. 

Po uhrazení poplatku je účastník programu zapsán do vybraných předmětů. Ty potom plní za stejných podmínek jako studenti řádného studia a ukončuje jednotlivé kurzy zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle příslušných platných pravidel.  

Vybírat si můžete ze standardní nabídky kurzů pro letní semestr 2023/24, kterou jsme pro Vás připravili. Pokud byste měli zájem navštěvovat předmět, který není ve standardní nabídce, ale v letním semestru 2023/24 se na FSV vyučuje (viz Karolinka), nebo pokud potřebujete další informace o programu CŽV, kontaktujte prosím Mgr. Denisu Šmejkalovou. 

Upozornění: Rozvrh na letní semestr bude od  1. 2. 2024 od 10:00 k dispozici ve standardní nabídce pod odkazy na jednotlivé předměty. Před podáním přihlášky si proto prosím ověřte, že Vám čas konání kurzu vyhovuje. Součástí většiny předmětů je kromě přednášky i cvičení. 

Výše poplatku: 4000 Kč za každý vybraný předmět. Pro uchazeče nad 60 let, pod 18 let, v plném invalidním důchodu bez věkového omezení a se statutem válečného veterána bez věkového omezení je výše poplatku 500 Kč.

Uchazeč uhradí poplatek na základě potvrzujícího e-mailu s pokyny k platbě zaslaného studijním oddělením fakulty. V případě, že účastník zanechá studia v průběhu programu CŽV, nebude fakulta zaplacenou částku vracet. Pouze v případě, že se účastník ze zdravotních důvodů nemůže účastnit výuky po dobu trvající souvisle déle než čtyři kalendářní týdny a předloží potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem, vrátí fakulta poměrnou část úhrady sníženou o 1000 Kč odstupné.

Termín podání přihlášek na letní semestr 2023/24: 1. 2. - 9. 2. 2024 

Elektronická přihláška (odkaz bude funkční od 1. 2. 2024)

K přihlášce jako přílohu nahrajte wordový dokument s kódy a názvy vybraných předmětů. V případě, že je kurz vypsán ve více termínech, uveďte rovněž preferovaný termín.   

Podání přihlášky je bezplatné. 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny