Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka kurzů na IES FSV UK:

Kurzy v letním semestru 2020/2021

Nabídka kurzů na letní semestr 2020/2021 (únor - květen 2021)

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek: 3. 2. 2021.  

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny