Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ 

Cílem kurzu je poskytnout uchazečům základní informace a tipy, jak vhodně napsat motivační dopis a sestavit CV pro přijímací zkoušky. Kurz probíhá ve dvou setkáních. Na prvním setkání se studenti seznámí s teoretickými přístupy a formou psaní těchto dokumentů. Na druhé setkání dostanou za úkol oba dokumenty zpracovat sami za sebe a společně je na hodině opraví – budou se komentovat nejčastější chyby, ale i diskutovat o tom, jak vhodně formulovat informace a narativní linii motivačního dopisu (které informace zdůraznit, které vynechat). Kurz je vhodný jako příprava pro druhé kolo přijímacích zkoušek na obor Komunikační studia, ale negarantuje přijetí na VŠ. Bližší informace viz zde.

Časový a obsahový plán kurzu:

1. Teoretické zásady psaní CV a motivačního dopisu, styl, norma (13. 1. 2020 17.00–19.00)
2. Praktický nácvik a analýza zpracovaných dokumentů (20. 1. 2020 17.00–19.00)

Cena: 1000 Kč

Termín pro podání přihlášky: 1. 11. 2019 - 3. 1. 2020

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA 

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Nabídka předmětů, které lze v rámci tohoto programu celoživotního vzdělávání navštěvovat v zimním semestru 2019/2020:

Nabídka kurzů na ZS 2019/20

Termín podání přihlášek je 15. září 2019.  

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Podání přihlášky je bezplatné.  K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny