Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií

Nabídka předmětů, které lze v rámci tohoto programu celoživotního vzdělávání navštěvovat v zimním semestru 2019/2020:

Nabídka kurzů na ZS 2019/20

Termín podání přihlášek je 15. září 2019.  

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Podání přihlášky je bezplatné.  K přihlášce je potřeba přiložit životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny