Kurzy pro veřejnost

Kurzy na Institutu ekonomických studií

Aktuální nabídka programů celoživotního vzdělávání na IES FSV UK:

Nový program Oceňování obchodních závodů

17. ledna 2022 bylo spuštěno podávání přihlášek do nového čtyřsemestrálního programu CŽV Oceňování obchodních závodů. Program byl připraven ve spolupráci IES FSV UK a European Valuation Institute. Je určen jak znalcům z odvětví oceňování obchodních závodů s potřebou rekvalifikace pro výkon znalecké činnosti dle nového zákona o znalcích (zákona č. 254/2019 Sb.), tak i finančním profesionálům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti oceňování. Program je navržen v souladu s nejnovější světovou oceňovací praxí. Je vyučován českými i mezinárodními odborníky z oblasti financí a práva, s praxí v rámci soudních sporů a mezinárodních arbitráží. Program je akreditován MŠMT ČR a uznaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Kurikulum programu je též v souladu s požadavky mezinárodní kvalifikace ASA (Accredited Senior Appraiser).

Více informací o programu je k dispozici na webových stránkách programu.

Přihlašování do programu je možné do 30. března 2022 prostřednictvím SIS UK.

Odborné předměty na IES pro veřejnost

Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Nabídka předmětů, které lze v rámci tohoto programu celoživotního vzdělávání  navštěvovat v letním semestru 2021/22 (únor - květen 2022)

Elektronická přihláška

Termín podání přihlášek: 1. 12. 2021 - 31. 1. 2022

Podání přihlášky je bezplatné. K přihlášce je potřeba přiložit životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Cena za studium jednosemestrálního kurzu:

  • 3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině
  • 12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině

Poplatek ze účast v programu celoživotního vzdělávání se hradí před začátkem studia na základě faktury. 

Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, zároveň je vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny