Studium

Typy studia

Aktuality

 • Informace k možnosti prezenčního zkoušení

  Zkoušky se v nutných a odůvodněných případech již mohou konat prezenčně. Nadále platí zachování hybridního/dálkového plnění studijních povinností. Pokud vás vyučující kontaktoval s prezenční zkouškou, podívejte se, za jakých podmínek ji můžete absolvovat.

 • Stipendia na základě mezinárodních smluv do Japonska

  Dům zahraniční spolupráce nabízí stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv do Japonska. Hlásit se můžete na stipendia k absolvování VŠ studia nebo na studijní pobyty pro studenty MSP, DSP a absolventy BSP v délce 18 až 24 měsíců.

 • Nabídka sportovních kurzů Právnické fakulty UK

  Přihlaste se na letní sportovní kurzy Katedry tělesné výchovy Právnické fakulty UK. Studenti FSV UK mají vyhrazená místa na kurzech pěší turistiky, sportovních kurzech s různým zaměřením nebo i na kondičně zdravotním wellness pobytu.

 • Roční stipendijní pobyt pro doktorandy na University of Alberta

  Zúčastněte se výběrového řízení na stipendijní pobyt na University of Alberta s výjezdem od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 (akademický rok 2021 - 2022). Přijatý uchazeč bude rok pobývat v kanadském Edmontonu, Wirthův Institut pro rakouská a středoevropská studia. Termín pro podání přihlášky je 17. května 2021.

 • Vyhlášení 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

  Děkanka Fakulty sociálních věd vyhlásila nový ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol mohou práce zasílat do 25. 7. 2021.

 • Přihlaste se na inovační hackathony

  Chcete získat další zkušenosti a zároveň zlepšovat současnou situaci nebo napomáhat udržitelné budoucnosti? Přihlaste se na hackathon Hack2Normal zaměřený na vzdělávání, zdravotní péči a ekonomiku po pandemii Covid-19 nebo na hackathon Green Hack hledající cesty k udržitelné budoucnosti.