Aktuality

 • Univerzita Karlova ukončuje činnost testovacího centra a mobilních týmů

  S ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, které ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje Univerzita Karlova ke dni 30. 6. 2021 činnost testovacího centra a mobilních testovacích týmů. Od 28. 6. do 30. 6. bude navíc omezena činnost mobilních testovacích týmů. 

 • Koncert za Filipa Lába

  Před několika lety Hollar ožil - a stalo se tak i díky docentu Lábovi, který podporoval studentskou aktivitu. V pondělí 28. června od 18 hodin proběhne na Hollaru koncert na jeho počest.

 • Nové docentky a noví docenti na Fakultě sociálních věd

  Adrian Brisku z IMS, Michal Kolmaš spolupracující s IPS, Alice Němcová Tejkalová z IKSŽ a Christine Trültzsch-Wijnen spolupracující s IKSŽ převzali v Karolinu během docentské promoce jmenovací dekrety.

 • Un/finished - open call

  Un/finished. Tak se jmenuje připravovaná výstava nedokončených fotoprojektů studentek a studentů Filipa Lába, kterou organizují absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Buďte její součástí a pošlete svoje nedokončené fotky do 30. června.

 • Přijímací řízení u magisterských studijních programů

  Hranice pro postup do druhého kola přijímacího řízení nebo pro přijetí na navazující magisterské studijní programy byly u následujících programů stanoveny.

 • Zemřel docent Filip Láb

  Vedení fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že náhle a nečekaně zemřel doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., vedoucí katedry žurnalistiky a garant doktorského studia na IKSŽ, bývalý proděkan pro vnější vztahy, předseda legislativní komise a dlouholetý senátor AS FSV UK, člen vědecké rady Univerzity Karlovy a uznávaný fotograf.