Doktorské studium

Proděkan pro doktorské studium

Studijní referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová - Sociologie, Veřejná a sociální politika, Moderní dějiny, Mezinárodní teritoriální studia

tel.: 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz, místnost 205 (Hollar)

 

Mgr. Tereza Volfová - Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

tel.: 222 112 276, e-mail: tereza.volfova@fsv.cuni.cz, místnost 205 (Hollar)

 

úřední hodiny studijního oddělení 

Days of Young Science 2022 - Materiály

Open Doors

Welcome Week 2021 - Materiály

Předpisy upravující doktorské studium

COTUTELLE - doktorát pod dvojím vedením disertační práce

Informace o doktorském studiu pod dvojím vedením disertační práce viz zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Šmejkalová, denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz, 222 112 237

Poplatky za úkony studijního oddělení

Dle platného Opatření děkana 7/2022 jsou některé úkony studijního oddělení zpoplatněny. Jedná se např. o poplatek za vystavení potvrzení o studiu, za opisy dokladů z archiválií atd. 

Zdravotní pojištění u Ph.D. studentů od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci. viz zde.

Stipendia pro doktorandy

 

Informace pro jednotlivé obory

Formuláře

Formuláře týkající se doktorského studia.

Jak získat potvrzení o studiu? 

  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
    • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
    • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
    • Více informací naleznete zde.
    • Potvrzení je anglicko-české.

 

Platforma doktorského studia na UK

                           Platforma doktorské studium

Zde studenti doktorského studia naleznou pestrou nabídku kurzů zaměřených na osobní rozvoj, pedagogickou činnost, prezentační dovednosti atd.

Pro více informací klikněte zde.

FAQ