Doktorské studium

Proděkan pro doktorské studium

Studijní referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová - Sociologie, Veřejná a sociální politika, Moderní dějiny, Mezinárodní teritoriální studia

tel.: 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz, místnost 205 (Hollar)

 

Bc. Eva Masáková - Ekonomie a finance

tel.: 222 112 164, e-mail: eva.masakova@fsv.cuni.cz, místnost 211 (Hollar)

 

Ing. Kristýna Trojanová - Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

tel.: 222 112 238, e-mail: kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz, místnost 211 (Hollar)

 

úřední hodiny studijního oddělení 

Spring Day for PhD Studies 2024 - PREZENTACE

Welcome Week 2023 - prezentace

FAQ

Předpisy upravující doktorské studium

COTUTELLE - doktorát pod dvojím vedením disertační práce

Informace o doktorském studiu pod dvojím vedením disertační práce viz zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Šmejkalová, denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz, 222 112 237

Poplatky za úkony studijního oddělení

Dle platného Opatření děkana 9/2023 jsou některé úkony studijního oddělení zpoplatněny. Jedná se např. o poplatek za vystavení potvrzení o studiu, za opisy dokladů z archiválií atd. 

Zdravotní pojištění u Ph.D. studentů od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci. viz zde.

Stipendia pro doktorandy

 

Informace pro jednotlivé studijní programy

Formuláře

Formuláře týkající se doktorského studia.

Jak získat potvrzení o studiu? 

  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
    • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
    • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
    • Více informací naleznete zde.
    • Potvrzení je anglicko-české.

 

Platforma doktorského studia na UK

                           Platforma doktorské studium

Zde studenti doktorského studia naleznou pestrou nabídku kurzů zaměřených na osobní rozvoj, pedagogickou činnost, prezentační dovednosti atd.

Pro více informací klikněte zde.