Doktorské studium

Univerzitní stránky pro doktorské studium

O studiu, vědě, financování, mobilitě aj. oblastech souvisejících s doktorským studiem se dozvíte ze stránek doktorského studia -  STUDENT

Proděkan pro doktorské studium

Studijní referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová - Sociologie, Veřejná a sociální politika, Moderní dějiny, Mezinárodní teritoriální studia

tel.: 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz, místnost 205 (Hollar)

Mgr. Kateřina Vovsová - Politologie, Mezinárodní vztahy, Mediální studia

tel.: 222 112 276, e-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz, místnost 205 (Hollar)

Bc. Marie Stanovská - Ekonomie, stipendia

tel.: 222 112 224, e-mail: marie.stanovska@fsv.cuni.cz, místnost 211 (Hollar) 

úřední hodiny studijního oddělení 

Předpisy upravující doktorské studium

Poplatky spojené mimo jiné s výdejem potvrzení o studiu na SO

POZOR!!! Od listopadu je platné Opatření děkanky 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů. Mj. v něm najdete ceník za vystavení potvrzení o studiu, výpis splněných povinností, opisy dokladů z archiválií, které jsou zpoplatněny i pro studenty. 

NOVÉ - Jak je to se zdravotním pojištěním u Ph.D. studentů od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci. viz zde.

Stipendia pro doktorandy

 

Informace pro jednotlivé obory

Formuláře

Formuláře týkající se doktorského studia.

Jak získat potvrzení o studiu? 

  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
    • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
    • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
  • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
    • Více informací naleznete zde.
    • Potvrzení je anglicko-české.

Potvrzení o studiu prvotně tiskněte ze SISu, potvrzení níže používáte v případě doplnění dalších údajů na potvrzení (např. datum zápisu do studia a informace o přerušení studia) nebo zpětného potvrzení o studiu. Formulář si vyplňte v PC a následně si jej nechte potvrdit na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2017/2018 (1.10.2017 - 30. 9. 2018) nový formulář 28.8.2017

Potvrzení o studiu na akademický rok 2018/2019 (1.10.2018 - 30. 9. 2019) 

FAQ