Stipendia

kontaktní osoby

referentka pro stipendia - pregraduální a postgraduální studium 

Ing. Karolína Kutišová - tel. 222 112 202, e-mail karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

 

referent pro stipendia - stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích

Mgr. Michael Podsedník -  tel. 222 112 239, e-mail michael.podsednik@fsv.cuni.cz

 

 

 

Upozornění!!!

Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium vyřizuje pouze Rektorát UK. 

Stipendia

Univerzita Karlova poskytuje několik druhů stipendií pro studenty. Ty základní jsou:

 • stipendium za vynikající studijní výsledky
 • stipendium za výzkumnou a vývojovou činnost
 • stipendium v případech zvláštního zřetele hodných (mimořádné stipendium)
 • stipendium na podporu studia v České republice
 • doktorandské stipendium
 • stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium - tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří studují v prezenční formě studia. Popis je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy:

stipendium na podporu ubytování 
sociální stipendium

Související odkazy

Číslo bankovního účtu

Upozorňujeme, že je nutné v SIS vyplnit číslo bankovního účtu. (návod)

Stipendia na FSV

  Stipendia přiznávaná na FSV:

 • Stipendium za účast na sportovních akcích nebo na mezinárodní akademické akci
  • O stipendium lze žádat prostřednictvím formuláře do 60 dnů od konání soutěže. K vyplněnému formuláři je potřebné přiložit potvrzení o účasti a výsledků na sportovní akci od pořadatele či sportovního svazu. Přiložit můžete také výslednou listinu.
  • K žádosti o stipendium za reprezentaci univerzity je nutné přiložit potvrzení pořadatele či Institutu FSV UK o účasti a zdůvodnění nákladů.
  • Jedná se o jednorázově vyplácené stipendium, která jsou vyplácena v průběhu akademického roku
  • O jednotlivé stipendia lze žádat v součtu jedenkrát za akademický rok
 • Stipendium za vynikající studijní výsledky - vyplácí se jednorázově, vždy začátkem prosince nejlepším studentům za studijní výsledky v minulém akademickém roce.
 • podrobné informace k prospěchovým stipendiím - TENTO DOKUMENT JE DOSTUPNÝ POUZE PŘES FAKULTNÍ E-MAIL A NEBUDE SDÍLEN MIMO FAKULTNÍ DOMÉNU !!!
 • Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí - vyplácí se jednorázově na základě žádosti studenta s vyjádřením garanta studijního programu. Povinnou přílohou této žádosti je doklad o získaném ocenění.
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných  -  za aktivní podíl na pedagogické  nebo tvůrčí činnosti fakulty, na mezinárodní spolupráci pracovišť fakulty, za sportovní výsledky na úrovni mistrovství republiky či mezinárodních sportovních soutěží, reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích nebo za příkladný občanský čin.
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí - návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student před odjezdem do zahraničí.
 • Doktorandské stipendium - více informací zde
 • Ubytovací a sociální stipendia - popis je na stránkách Univerzity Karlovy. Tato stipendia přiznává pouze Rektorát UK, o stipendia je nutno žádat na webu (termíny jsou zpravidla během října a listopadu, jejich úprava je v opatření rektora na příslušný akademický rok).