Poplatky

Kontaktní osoba na FSV UK

referentka pro poplatky za delší studium 

Mgr. Bc. Ivana Bílá - tel. 222 112 241, ivana.bila@fsv.cuni.cz,

UPOZORŇUJEME, že poplatky vyměřuje Rektorát Univerzity Karlovy, ne fakulta. V případě dotazů využijte e-mail adresu vymahanipoplatku@ruk.cuni.cz. (Nejpřesnější informace obdržíte vždy na RUK.)

ZA VYMĚŘENÉ POPLATKY NENESE ODPOVĚDNOST STUDIJNÍ REFERENTKA FSV UK.

Poplatky spojené se studiem

UPOZORNĚNÍ:

Od 1. září 2016 je platný nový vysokoškolský zákon, kterým se mění některá pravidla pro vznik a vymáhání poplatků.

Informace o poplatcích spojených se studiem naleznete na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy ZDE.

Stav svých poplatků můžete sledovat v SIS - modul POPLATKY A ŽÁDOSTI (Zde je možné vidět, že byl poplatek zaplacen, případně snížen či prominut na zákadě podaného odvolání.)

Aktualizováno 14. 1. 2019 MS

Často kladené dotazy

  

Kam podám odvolání (žádost o přezkum) k vyměřenému poplatku za delší studium?

Nejprve je důležité vždy počkat, dokud Vám nepříjde rozhodnutí o vyměření poplatku. (Rozesílá Rektorát UK, toto nespadá pod fakultu.)

Jakmile máte rozhodnutí, je důležité si pročíst stránky RUK, kde zároveň najdete i formulář určený přímo pro podání odvolání (žádosti o přezkum). Vyplněný formulář podáváte přímo na Rektorát UK. Kontaktní adresa RUK je uvedena vždy na konci každého rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium. 

NEZAPOMEŇTE, že žádost o přezkum musíte podat nejpozději do 30 dní od doručení rozhodnutí. 

Aktualizováno 11.1.2019 MS

Je možné rozložit poplatek za studium do splátkového kalendáře?

Ano. Žádost o splátkový kalendář se podává na Fakultu sociálních věd UK přes podatelnu v budově Hollar. Poplatek je možné rozložit do dvou splátek. Do žádosti uveďte plán, dle kterého chcete poplatek splatit.

Pro udělení splátkového kalendáře musíte podat žádost a dohodu o splátkách. Obě strany musíte vyplnit, podepsat a přinést osobně nebo zaslat poštou. Pak se může k žádosti vyjádřit pan proděkan pro studijní záležitosti.

Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkový kalendář jsou uvedeny v Příloze č. 2

Chtěl bych uhradit poplatek za studium, ale nemám k dispozici platební údaje k platbě.

Pro získání platebních údajů můžete kontaktovat studijní referentku, která má na starosti agendu poplatků. V případě potřeby je možné i naskenování rozhodnutí o vyměřeném poplatku.

Splnil jsem všechny studijní povinnosti, studium jsem uzavřel a přišel mi dopis z rektorátu o vyměřeném poplatku za studium.

Pokud student uzavře studium, má stále statut studenta. Aby studentovi nevznikl poplatek za studium, musí studium přerušit a to před začátkem období poplatku.

Přišla mi výzva k zaplacení poplatku za studium. Já jsem ale studium ukončil/přerušil. Je nějaká možnost, abych poplatek za studium nemusel platit?

Pokud student studium ukončí nebo přeruší během období vyměřeného poplatku, čili období poplatku započne a nepodá žádost o přezkoumání poplatku do 30 dnů od doručení rektorovi Univerzity Karlovy a rektor Vaši žádosti nevyhoví, poplatek musíte zaplatit. To platí i v případě započetí jednoho dne období poplatku.

Přišel mi dopis o přerušení studia z důvodu nezaplacení poplatku za studium. Studium jsem ale přerušil na vlastní žádost.

Pokud student poplatek neuhradí, studium mu bude přerušeno od nabytí právní moci rozhodnutí do maximální délky studia. Studium může být opět obnovené po uhrazení poplatku na žádost studenta.

Studium mám přerušené z důvodu nezaplacení poplatku. Poplatek jsem uhradil a chtěl bych znovu studovat. Co mám proto udělat?

Pro obnovení studia z důvodu zaplacení poplatku se podává žádost přes podatelnu v budově Hollar. Pro urychlené vyhovění žádosti přiložte výpis z účtu nebo údaje, které jste zadali při hrazení poplatku za studium. Aby se případně mohla dohledat platba a studium tak mohlo být obnovené.

Žádost o obnovení studia schvaluje proděkan pro studijní záležitosti. Škola studentovi zašle rozhodnutí o obnovení studia a studium je obnoveno po nabytí právní moci.

Obdržel jsem výzvu k zaplacení poplatku. Poplatek jsem však zaplatil ještě před jeho splatností. Neuvedl jsem správný variabilní symbol.

Pro dohledání platby a spárovaní poplatku dodejte na studijní oddělení potvrzení o zaplacení. Informace o platbě Vám budou zpětně zaslané.
 

Aktualizace 29.4.2016 JH