Užitečné internetové adresy a kontakty

Užitečné internetové adresy a kontakty

Foto

Mezinárodní organizace a informační zdroje

České nadace

 • Akademická informační agentura - agentura MŠMT ČR, možnosti vzdělávání českých občanů v zahraničí
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 91 – finanční podpora studentů českých vysokých škol při studiu na zahraničních univerzitách v rámci magisterského a postgraduálního studia.
 • Hlávkova nadace - vědecká, cestovní a umělecká stipendia pro jednotlivce
 • Stipendium Václava Havla v Michiganu - finanční podpora studia v zahraničí
 • Nadace pro rozvoj vzdělání - možnost získat podporu i v případě, že vyjedete v rámci programu Erasmus
 • Nadace Sophia - typickými žadateli o příspěvky jsou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol
 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium studentům ve věku do 26 let, kterým studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí.
 • Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových - poskytuje českým studentům stipendia na postgraduální (magisterské) studium na deseti nejlepších světových univerzitách
 • Nadace Zdeňka Bakaly - stipendia ke studiu na prestižních zahraničních univerzitách
 • The Kellner Family Foundation - finanční podporu z Projekt UNIVERZITY získávají mimořádně talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Vzdělávací nadace Jana Husa - roční stipendia vybraným žadatelům do 35 let věku, doktorandům nebo doktorům působícím v humanitních a společenskovědních oborech; stipendium činí 60 000,- Kč

Studium v Evropě

Studium ve Velké Británii

Studium v USA

 • Fulbrightova komise - stipendia a programy pro české občany, poradenství pro studium v USA, počítačové testovací centrum - zkoušky GRE,GMAT,TOEFL atd. na počítači
 • Peterson's - vzdělávací instituce a stipendia pro studium v USA
 • Václav Havel Fellowships na univerzitě v Michiganu
 • U.S. Journal Academics – vyhledavač v seznamu amerických vysokých škol a programů, které mají obzvláštní zájem o přijímání zahraničních studentů, včetně studentů z České republiky
 • Stipendium Paula Robitscheka na University of Nebraska-Lincoln - stipendium založené čechoameričanem Paulem Robitschekem je určeno nadaným českým studentům. Umožňuje jim strávit jeden akademický rok (9 měsíců) na University of Nebrasca - Lincoln

Další možnosti stipendií

 

 • EUROPEAN FUNDING GUIDE: Evropská komise a nezisková organizace Iniciativa pro transparentní financování vytvořili webový portál, který může být užitečným pomocníkem při hledání možností studia v zahraničí.

         Portál umožňuje vyhledávat na základě individuálního profilu studenta, pokrývá nabídku více než

        12 000 různých stipendijních programů a nabízí i obecné rady a tipy k financování vzdělávání.

         Adresa stránky