Erasmus+ krátkodobá PhD mobilita

Erasmus+ krátkodobá PhD mobilita

 

Krátkodobé mobility PhD studentů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé  fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Nejkratší možnost výjezdu je 5 dnů, nejdéle však na 30 dnů.

Vyhláška Erasmus+ krátkodobé mobility 2023/24                

Souhlas s krátkodobou mobilitou 

Pokyny pro krátkodobé mobility

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu na EK RUK, kopii na OZS 

Traineeship Certificate - kopie na EK RUK a OZS

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Erasmus+ Q&A

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s celým administrativním procesem v rámci programu Erasmus+ naleznete v rektorátní aplikaci ViaErasmus!

Všichni studenti se na webové rozhraní dostanou po rozkliknutí odkazu výše a přihlášení se pomocí UKČO@cuni.cz (osobní číslo každého studenta).

STIPENDIA

krátkodobé mobility – pobytové náklady

Počet dnů

Finanční podpora

 1. do 14. dne aktivity   

70 EUR/den

15. do 30. dne aktivity

50 EUR/den

Je možné získat také navýšení 50 EUR v rámci iniciativy Green Erasmus na ekologicky šetrnější způsob dopravy na mobilitu.

PŘED ODJEZDEM

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Garanta studijního oboru naleznete zde

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat účastnickou smlouvu. Účastnickou smlouvu NELZE podepisovat zpětně, tj. po návratu z mobility. V takovém případě student neobdrží stipendium. Smlouva musí být podepsána před výjezdem, případně na začátku mobility, pokud student nemá vyřízené všechny potřebné podpisy na dokumentech (typicky se týká LA).

Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Na tomto odkaze jsou uvedeny informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově v návaznosti na agendu Erasmus+ (studenti).

Plná moc k uzavření Účastnické smlouvy

PO NÁVRATU

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK) následující dokumenty, tyto dokumenty po návratu z Erasmu studenti předkládají do 30 dnů od ukončení mobility:

Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu na EK RUK, kopii na OZS 

Traineeship Certificate - kopie na EK RUK a OZS

Dokumenty také může zaslat koordinátor zahraniční univerzity přímo na outgoing@fsv.cuni.cz a petra.smidova@ruk.cuni.cz

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu na Charles abroad zde.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

KOORDINÁTOŘI

IES     IPS   IMS      

IKSŽ   ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Mgr. Petr Klimša

ZKUŠENOSTI STUDENTŮ

Závěrečné zprávy studentů

Rádi bychom, abyste se podělili o zážitky ze svého  studijního pobytu Erasmu, kterého jste se zúčastnil(a). Budeme rádi, když nám pošlete pár fotek či krátké natočené video a napíšete pár řádků o tom, jak se Vám pobyt líbil a na co budete vzpomínat.

Z důvodu dodržení GDPR Vás prosíme o vyjádření souhlasu v zaslaném emailu s poskytnutými podklady se sdílením svého příspěvku na sociální sítě FSV UK (instagram FSV UK, facebook FSV UK)  a prezentace v rámci Oddělení zahraničních styků.

Příspěvky prosím zasílejte na life@fsv.cuni.cz