Mezivládní dohody

Mezivládní dohody

Stipendijní nabídky jsou zprostředkované AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR - AIA a jsou nabízeny studentům českých veřejných vysokých škol (v řadě nabídek je podmínkou i české občanství). Ostatní podmínky, počty, oborové omezení se mohou lišit podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není vždy specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: 

  • Výběrová řízení
  • Rozpis kvót

U řády výjezdů je proplaceno cestovné. Viz níže informace o refundacích cestovních nákladů.

Všechny možnosti výjezdů (výběrová řízení + kvóty) jsou popsané v katalogu stipendijních nabídek, ve kterém najdete všechny podstatné informace o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. S pomocí vyhledávače najdete podrobný popis nabídek pro jednotlivé země.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

MAĎARSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: do 9 měsíců

Výše stipendia: od 8500 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  3. 12. 2021 do 12:00

 

EGYPT

Studijní pobyty pro studenty DSP, VŠ učitele a vědce

Délka pobytu: 1 až 10 měsíců

Výše stipendia: 800 EGP měsíčně + ubytování

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

SEVERNÍ MAKEDONIE

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

ČÍNA

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Výše stipendia: od 9000 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  17. 12. 2021 do 12:00

 

ALBÁNIE, BULHARSKO, GRUZIE, LOTYŠSKO, MONGOLSKO, RUMUNSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky, Letní školy

Termín odevzdání přihlášek:  31. 12. 2021 do 12:00

 

ŘECKO

Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: 1 týden

Výše stipendia: 110 Eur/den

Termín odevzdání přihlášek:  12. 2. 2022

 

ROZPIS KVÓT 

Termíny odevzdání na OZS:

22.11.2021: Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022 Slovensko

4.3.2022 Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

 

 

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty elektronicky nebo osobně po předchozí domluvě s koordinátorkou OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS Antonelle Kopic Bernardon (budova děkanátu, místnost 216, email: inbound@fsv.cuni.cz) následující doklady:

 

Termíny odevzdání přihlášek na OZS:

22.11.2021: Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022: Slovensko

4.3.2022: Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

 

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví.

Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu na domovské univerzitě. Potvrzení je možné získat na OZS FSV.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty zasílají uchazeči emailem ve formátu PDF na adresu e-podatelna@dzs.cz, nebo odevzdají osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Před potvrzením je třeba vyplnit následující E-form.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.

 


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2022/2023

Maďarsko

Poslední možnost pro zájemce o pobyty v Maďarsku! Maďarská agentura Tempus Public Foundation každoročně nabízí semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ a letní jazykové kurzy. Studentům BSP a MSP je vypláceno stipendium 8500 Kč měsíčně, studentům DSP 8700 Kč měsíčně. Plně hrazené letní kurzy jsou určeny studentům i pedagogům a pro ČR je vyhrazeno celkem 12 míst.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 3. prosince.

 

Egypt

Studenti DSP a VŠ pedagogové/vědci se mohou hlásit na studijní či výzkumné pobyty realizované na vysokých školách v Egyptě. Doktorandům nabízí egyptská strana pobyty v délce až 10 měsíců, učitelé a vědci mohou strávit v Egyptě až jeden semestr.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince

 

Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa pro přednáškové pobyty v délce do 10 dnů.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince

 

Čína

Čína nabízí stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté). 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 17. prosince

 

Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Další z možností výjezdů jsou semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku.

Termín pro podání žádosti je 31. prosince.

 

Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022. 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022

 

Digitální výstava RUE EXPO DAYS

Ruský dům v Praze zve všechny zájemce o studium nebo studijní pobyty v Ruské federaci na online digitální výstavu „RUE EXPO DAYS“ věnovanou vysokoškolskému vzdělávání v Rusku. Účastníci se dozví detaily o vzdělávacích programech pro cizince, v rámci výstavy se blíže představí univerzity v Petrohradu, Jakutsku a Moskvě.

Akce proběhne 1. prosince 2021 od 16 hod. K události se připojíte přes digitální platformu Zoom. Více informací naleznete zde.

 

Studium bakalářských oborů na Lingnan University v Hongkongu

Lingnan University v Hongkongu nabízí možnost anglickojazyčného studia bakalářských programů v humanitních, ekonomických a sociálněvědních oborech (s nástupem od září 2022). Pro zahraniční studenty nabízí možnost ucházet se o udělení stipendií Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné).

První kolo podávání žádostí má uzávěrku 7. prosince. Bližší informace naleznete na webu univerzity.

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Antonelle Kopic Bernardon.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.

KONTAKT

Koordinátorka Mezivládních dohod  Dott.Mag. Antonella Kopic Bernardon, e-mail: inbound@fsv.cuni.cz