Mezivládní dohody

Mezivládní dohody

Stipendijní nabídky jsou zprostředkované AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR - AIA a jsou nabízeny studentům českých veřejných vysokých škol (v řadě nabídek je podmínkou i české občanství). Ostatní podmínky, počty, oborové omezení se mohou lišit podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není vždy specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: 

 • Rozpis kvót
 • Výběrová řízení

U řády výjezdů je proplaceno cestovné. Viz níže informace o refundacích cestovních nákladů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Aktuální nabídka stipendijních pobytů je v převážné většině zveřejněna během podzimního semestru s termíny odevzdání přihlášek v listopadu a prosinci, případně na začátku jarního semestru.


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Lotyšsko

 • Letní škola : 2 místa pro studenty a VŠ učitele
 • termín odevzdání přihlášek: 31. ledna 2021
 • více informací v textu níže

Řecko

 • 6 stipendijních míst pro akademické pracovníky
 • termín odevzdání přihlášek: 21. ledna 2021
 • více informací v textu níže

 


ROZPIS KVÓT:

 • Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko: přihlášky do 20.11.2020
 • Čína: přihlášky do 27.11.2020
 • Slovensko: přihlášky do 5.2.2021
 • Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2021 pro učitele čínštiny: přihlášky do 5.3.2021

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) nebo na jiném uvedeném místě.

Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu na domovské univerzitě. Potvrzení je možné získat na OZS FSV v úředních hodinách nebo dle domluvy (Kontaktní osoba: Mgr. Antonella Kopic Bernardon, kancelář 216).

Před potvrzením je třeba vyplnit následující E-form.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.


AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020/2021 a 2021/2022 (od nejnovější):


Akademičtí pracovníci mohou žádat o jedno ze šesti stipendijních míst pro studijní a výzkumné pobyty v Řecku v roce 2021. Maximální délka pobytu je 7 dní, výše stipendia činí 110 Eur denně. Zájemci posílají do 21. ledna 2021 pouze vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na adresu Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Upozorňujeme,  že akceptační dopis řecké přijímací instituce je nutné předložit dva měsíce před zahájením pobytu.


Lotyšsko nabízí studentům a učitelům VŠ dvě místa na tematicky a oborově zaměřené letní školy. Seznam letních škol pro rok 2021 ještě není zveřejněn. Zájemci zasílají přihlášky (Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, motivační dopis a v případě studentů též doklad o vykonaných zkouškách) do 31. ledna 2021 do kanceláře Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 poštou anebo elektronicky na e-podatelna@dzs.cz. Stipendium pokryje kurzovné, ubytování a stravování.


Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 6500 Kč měsíčně, resp. 6700 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. Stipendium pro VŠ učitele je ve výši 7000 Kč měsíčně. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2021 v délce 1 měsíc.

Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 6500 Kč měsíčně, resp. 6700 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 stipendijních měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. VŠ studentům a VŠ učitelům nabízí 2 místa na zimním semináři balkanistiky v délce 1 měsíc a 8 míst na letních kurzech bulharštiny v délce 3 týdny.

Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a pedagogům jsou k dispozici 2 místa na jazykově a oborově zaměřených letních školách v roce 2021 v délce do 1 měsíce. Stipendium pro účastníky všech druhů pobytů je ve výši 800 gruzínských lari měsíčně.

 Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 500 eur měsíčně, resp. 670 eur měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ učitelé obdrží od lotyšského plátce částku 30 eur na den + 300 eur měsíčně na ubytování.

Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 stipendijních měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům nabízí 3 místa na letní škole pro mladé mongolisty v roce 2021 v délce 1 měsíc (podmínkou je znalost jazyka min. na úrovni A2).

Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 7700 Kč měsíčně, resp. 8000 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 stipendijních měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. Stipendium na pobyty pro VŠ učitele činí 8500 Kč měsíčně. VŠ studentům a VŠ učitelům jsou k dispozici 4 místa na letních kurzech rumunštiny v roce 2021 v délce 1 měsíc.

Termín podání žádosti je 30. 12. 2020 do 12:00 hod zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Maďarsko nabízí 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 8500 Kč měsíčně, resp. 8700 Kč měsíčně pro studenty DSP.

 

Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2021 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.

 

Zájemci doručí požadované dokumenty v termínu 4. prosince 2020 do 12:00 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 


 

Egypt nabízí v celkovém rozsahu 36 stipendijních měsíců studijní pobyty pro studenty DSP v max. délce 10 měsíců. V celkovém rozsahu 10 stipendijních měsíců dále nabízí studijní pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v délce 1 až 5 měsíců.

 


 

Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 stipendijních měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.

 

Zájemci o pobyty v Egyptě a Severní Makedonii doručí požadované dokumenty v termínu 11. prosince 2020 do 15:00 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 


 

Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 stipendijních měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde. Programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 9000 Kč měsíčně (resp. 9500 Kč měsíčně pro studenty DSP) a je jim hrazena mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět.

 

Zájemci se přihlašují v termínu 18. prosince 2020 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Rusko nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.

Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2020 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

 


Stipendia vlády Švýcarské konfederace

dovolujeme si Vás upozornit na stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships.

Každoročně nabízí České republice:

2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.

Stipendijní pobyty pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů k absolvování magisterského studia:

Ucházet se mohou studenti, kteří obdrží svůj bakalářský diplom před 31. července 2021 ale ne více než tří roky před zahájením stipendijního pobytu. Délka pobytu je 12 měsíců s možnosti prodloužení na 21 měsíců.  

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně.

 

Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.

 

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Studijní a výzkumné pobyty proběhnou v akademickém roce 2021/2022, letní kurzy se uskuteční během léta 2021. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty elektronicky nebo osobně po předchozí domluvě s koordinátorkou OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS Antonelle Kopic Bernardon (budova děkanátu, místnost 216, email: inbound@fsv.cuni.cz) následující doklady:

Dále je třeba vyplnit E-form.


AKTUÁLNĚ - ROZPIS KVÓT 2021/2022:

 • Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko: přihlášky do 20.11.2020
 • Čína: přihlášky do 27.11.2020
 • Slovensko: přihlášky do 5.2.2021
 • Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2021 pro učitele čínštiny: přihlášky do 5.3.2021

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země.


Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

 

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Antonelle Kopic Bernardon.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

KONTAKT

Koordinátorka Mezivládních dohod  Dott.Mag. Antonella Kopic Bernardon, e-mail: inbound@fsv.cuni.cz