Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Informace pro vyjíždějící studenty

Před výjezdem je povinností studenta zajistit si:

1. dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu.

2. zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.

3. poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a čestné prohlášení.

Informace o bezpečnostní situaci v zahraničí naleznete na webu ministerstva zahraničních věcí.

Po výjezdu může student v případě zájmu o pomoc kontaktovat UK prostřednictvím emailové adresy pomoc@cuni.cz.

V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Kontakty včetně nouzových linek jednotlivých velvyslanectví ČR.

DOPORUČUJEME studentům uložit si dané číslo před výjezdem do mobilního telefonu!

Více informací naleznete na stránkách Rektorátu UK.